Valikko Etsi

Ykkösakseli ry

 on paikallinen Leader -ryhmä, joka on perustettu tammikuussa 2007 Lounais-Suomen Maaseudun Kehittämisyhdistys ry:n ja Länsi-Uudenmaan kehitys LUKE ry:n yhdistäessä voimansa.

Yhdistys rahoittaa paikallisia ja seudullisia maaseudun kehittämishankkeita. Karkkilan kaupunki on mukana toiminnassa yhdistyksen jäsenenä ja tukee näin aktiivisesti yhdistyksen toimintaa alueellaan.


Kuka voi hakea yritystukea

Leader-tuki on tarkoitettu mikro- ja pienille yrityksille. Yritystukea voit hakea, jos yrityksesi työllistää alle 50 työntekijää ja liikevaihto tai tase on enintään 10 milj.euroa.

Yritystukien yleiset edellytykset: yrityksellä tulee olla edellytykset jatkuvaan kannattavaan toimintaan, riittävä ammattitaito, pääasiallinen toimeentulo ainakin yhdelle henkilölle. Tuki ei saa vääristää paikallista kilpailua, yrityksen tulee esittää toteuttamiskelpoinen liiketoimintasuunnitelma, suunnitelma toimenpiteistä, joihin tukea haetaan ja kustannusarvio.

Maatilat voivat hakea yritystukea maa- ja metsätaloustoiminnan ulkopuolisen toiminnan kehittämiseen.

Jotkut toimialat ovat Uudellamaalla kokonaan rajattu pois Maaseuturahaston tuen piiristä. Kuten liikennöinti, koneurakointi, energiaturpeen nosto. Vähittäiskaupan alalla toimiva yritys voi saada tukea tietyin edellytyksin. Ota yhteyttä Ykkösakseliin saadaksesi lisätietoja tukikelpoisuudesta.


Miten tukea haetaan

Ole yhteydessä Ykkösakseli ry:n hankeneuvojiin ennen kuin lähdet hakemaan tukea. Tukihakemus jätetään Hyrrä-järjestelmään ennen hankintojen/toimien aloittamista. Saat ilmoituksen meiltä siitä, että hakemus on tullut vireille tai jos lisätietoja tarvitaan, pyydämme niitä.  Kun tukihakemus on tullut vireille voit aloittaa toiminnan omalla riskillä. Hallituksen käsittelyyn hakemus menee kun siinä on tarvittavat tiedot käsittelyn kannalta.

Tukihakemuksiin liitetään aina liiketoimintasuunnitelma. Liiketoimintasuunnitelman tekemiseen saat apua yrityssuomi.fi-verkkopalvelusta  ja Keuken yritysneuvojilta.


Ykkösakselin strategian tavoitteissa korostuu paikallisuuteen perustuvan yritystoiminnan tukeminen, nuorten työllistyminen ja yrittäjyys, sekä verkostot.

Mihin voi saada tukea ja kuinka paljon

Ykkösakselista tukea myönnetään yritysten kehittämistoimintaan investointituen ja aineellisten investointien toteutettavuustutkimuksen muodossa. Elinkeinotoimintaa voidaan tukea myös yhteistyöhankkeen avulla. Yritystuki perustuu siihen, että yritys on tekemässä toimenpiteitä, joiden toteutumisen nopeuteen, tasoon ja laatuun voidaan vaikuttaa julkisella tuella. Tuetulla investoinnilla on oltava olennaista merkitystä yrityksen perustamiselle, kasvulle tai kehittämiselle. Kannattaa  aina olla yhteydessä Ykkösakseliin, jos yrityksellä on ajatuksia tukiasioista yrityksen kehittämisessä ja investointitarpeista.


Investointituki

Esimerkiksi uusien tai käytettyjen koneiden ja laitteiden hankinta, toimitilojen korjaaminen ja rakentaminen, aineettomat investoinnit.

Tuki on 20 %, hankkeen kokonaiskustannuksista, kun kokonaiskustannukset ovat vähintään 10 000 € (alv 0%). Pois rajatut investoinnin kohteet:korvausinvestoinnit, maataloustöiden koneurakointiin liittyvät investoinnit, maa-alueen hankinta ilman rakennuksia, puunkorjuukoneet ja metsätraktorit, liikennekäyttöön rekisteröityjen ajoneuvojen hankinta, pihat ja liikennöintialueet, yrityksen / liiketoiminnan hankinta, omistajavaihdokset, sisäpiirihankinnat.

Aineellisten investointien toteutettavuustutkimus

selvitetään investoinnin taloudellisia, teknisiä, toiminnallisia ym. edellytyksiä ja toteuttamisen vaihtoehtoja suunnitellaan investoinnin toiminnallisuutta, koneiden hankintaa, rakentamisen vaihtoehtoja yms.
Tuki on 50 % hyväksytyistä kokonaiskustannuksista.


Perustamistuki, tällä hetkellä perustamistuet haetaan suoraan oman alueen ELY-keskuksesta

perustamistuki uuden aloittavan yrityksen perustamiseen, tuki 5 000 – 35 000 (perustettu 1.1.2014 jälkeen)
perustamistuki toimivalle yritykselle uuteen liiketoimintaan, tuki 5 000 – 35 000 (toiminut hakemuksen jättöhetkellä vähintään 3 vuotta).
perustamistuki kokeiluun, tuki 2 000 – 10 000, hyväksyttäviä kustannuksia ovat esimerkiksi asiantuntijapalveluiden käyttö, vuokrat, koulutus, messut, näyttelyt, kokeilutoimenpiteet (mm. uuden tuotteen tai palvelun kokeilu ja testaus)

Perustamistukea ei voi saada, jos yrittäjä saa starttirahaa

Hakiessaan tukea hakijan on otettava huomioon, että muu julkinen tuki samaan toimintaan vähentää maaseuturahaston kautta saatavaa tukea, tai poistaa tuen mahdollisuuden täysin. Julkisesta yritystuesta ja sen kokonaismäärästä säädetään EU-asetuksilla ja kansallisella lainsäädännöllä.


 


 


 

 Katso lisätiedot yhdistyksen kotisivuilta www.ykkosakseli.fi.Jaa Facebookissa Jaa Twitterissä

Karkkilan kaupunki

Valtatie 26 D
03600 Karkkila

Y-tunnus 0127046-7

Laskutusosoitteet

Verkkolaskut:

Verkkolaskuoperaattori:
Basware Oyj
Välittäjän tunnus:
BAWCFI22
Verkkolaskuosoite:
003701270467

Paperilaskut:

Karkkilan kaupunki

PL 9824
00026 Basware

Kaupungin puhelinvaihde:
(09) 4258 3600


Palvelupiste Serveri:

(09) 4258 3755
palvelupiste@karkkila.fi


Kirjaamo
:
kirjaamo@karkkila.fi
050 5270 583