Valikko Etsi
Yrittäminen / Koulutuspalvelut / Työelämässä oppiminen, oppisopimuskoulutus, koulutussopimus

Työelämässä oppiminen


Opiskelija voi hankkia osaamista erilaisissa oppimisympäristöissä ja joustavasti niitä yhdistellen. Työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä järjestettävää koulutusta kutsutaan työelämässä oppimiseksi. Se on aina tavoitteellista ja ohjattua, ja siihen voidaan yhdistää koulutusta esimerkiksi oppilaitoksen opetustiloissa, verkko-oppimisympäristöissä, virtuaalisissa oppimisympäristöissä sekä itsenäisesti opiskellen. Työelämässä oppimisesta sovitaan oppisopimuksella tai koulutussopimuksella. Työelämässä oppimista tarjoavat Karkkilan lähialueiden ammatillista koulutusta järjestävät oppilaitokset yhteistyössä alueemme yritysten kanssa.


Oppisopimuskoulutus - opiskelija on työsuhteessa työssäoppimispaikan tarjoamassa yrityksessä


Oppisopimuskoulutuksella voi opiskella ammatillisen tutkinnon tai tutkinnon osia. Oppisopimuskoulutuksella voi hankkia ammatin, syventää omaa ammatillista osaamista, hankkia uutta ammatillista osaamista. Oppisopimuskoulutuksessa voi suorittaa ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon. 

Suoritetun tutkinnon jälkeen voi hakea jatko-opintoihin ammattikorkeakouluun tai yliopistoon. Pääosa opinnoista suoritetaan käytännön työtehtävissä työpaikalla, ja niitä täydennetään tietopuolisilla opinnoilla ammatillisessa oppilaitoksessa. Oppisopimuskoulutus on päätoimista ja vaatii oma-aloitteellisuutta, aktiivisuutta ja itsenäistä otetta opiskeluun.  Aikaisempi osaaminen otetaan huomioon koulutusta suunniteltaessa ja opiskelusta tehdään henkilökohtainen opiskeluohjelma, josta selviää mm. opintojen sisältö ja kesto.

Oppisopimuskoulutus on yleensä opiskelijalle maksutonta. Koulutuksen aikana työnantaja maksaa alan työehtosopimuksen mukaisen palkan. Jos työnantaja ei maksa palkkaa tietopuolisten opintojen ajalta, opiskelija voi saada taloudellista tukea opiskeluun. 

Ammatilliset tutkinnot eri aloilla
Kasvatusalat; humanistiset ja taidealat; yhteiskunnalliset alat; kauppa ja hallinto; luonnontieteet; tietojenkäsittely ja tietoliikenne (ICT); tekniikan alat; maa- ja metsätalousalat; terveys- ja hyvinvointialat; palvelualat.

Lisätietoa tutkinnoista

Lisätietoa oppisopimuskoulutuksesta ja koulutussopimuksista

Länsi-Uudenmaan koulutuskeskus Luksia, oppisopimuspalvelut

Forssan ammatti-instituutti ja Faktia Oy


Koulutussopimus, opiskelija on oppilaitoksen vastuulla, työssäoppiminen tapahtuu yrityksissä 


Koulutussopimukseen perustuvassa koulutuksessa opiskelija hankkii osaamista työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä, jota täydennetään tarvittaessa muissa oppimisympäristöissä tapahtuvalla osaamisen hankkimisella. Opiskelija ei ole työsuhteessa, jonka takia hänelle ei makseta palkkaa eikä muuta vastiketta. Koulutussopimukselle ei ole määritelty minimiaikaa, se voidaan tehdä opiskelijan yksilöllisen tarpeen perusteella ja mittaisena.

Koulutussopimukseen perustuvasta koulutuksesta ei yleensä makseta korvausta työnantajalle. Koulutuksen järjestäjä ja työpaikan edustaja voivat kuitenkin sopia korvauksesta, jos opiskelija on vaativaa erityistä tukea tarvitseva. Koulutussopimuksella voidaan suorittaa tutkinnon osa tai osia tai tutkinnon osaa pienempi kokonaisuus. Sitä voidaan käyttää myös työvoimakoulutuksessa.

Lisätiedot Opetushallitus - Työelämässä oppiminen


Sivu päivitetty 16.10.2020 /bh

 

 


Jaa Facebookissa Jaa Twitterissä
Karkkilan kaupunki | Valtatie 26 D, 03600 KARKKILA | vaihde (09) 4258 3600 | kirjaamo@karkkila.fi