Valikko Etsi
Asuminen / Kaavoitus

Kaavoitus

 

Ajankohtaista

Karkkilan uusi kaavoituspäällikkö Mariitta Vuorenpää aloitti2.1.2019.

Kaavoituspäällikkö työskentelee kaupungintalolla kaavoituksen palveluyksikössä.
puh: 044 467 5458
sähköposti: etunimi.sukunimi@karkkila.fi


Yleiskaava ja ajantasa-asemakaavat

Hyödyllisestä Kartta - Karkkila -linkistä löytyvät myös kaavamääräykset ja osoitekartat.

Kaavoituskatsaus ja kaavoitussuunnitelma 2019

Kaavoituskatsauksen ja kaavoitussuunnitelman alussa kerrotaan kaavoituksen kulusta ja siitä missä vaiheessa kaupunkilaiset vaikuttavat kaavoituksen sisältöön. Kaavoitussuunnitelmasta näet ajoissa, mihin päin Karkkilaa seuraavaksi suunnitellaan uutta rakentamista.

Uudenmaan neljäs vaihemaakuntakaava

Uudenmaan neljäs vaihemaakuntakaava täydentää ja tarkistaa Uudellamaalla voimassa olevia maakuntakaavoja. Neljännessä vaihemaakuntakaavassa keskitytään elinkeinojen, logistiikan, tuulivoiman, viherrakenteen sekä kulttuuriympäristöjen teemoihin. Kaavan aikatähtäin on vuodessa 2040. Kaikki maakuntakaavat ja niiden valmisteluaineistot löytyvät Uudenmaan liiton verkkosivuilta: www.uudenmaanliitto.fi/neloskaava.

Maapoliittinen ohjelma

Maapoliittisella ohjelmalla luodaan edellytykset pitkäjänteiselle ja kestävälle maapolitiikalle ja kaavojen toteutukselle sekä luodaan linjaukset maapoliittisten välineiden käytölle. Ohjelman tarkoituksena on linjata ne toimintaperiaatteet, joita kaupunki noudattaa hoitaessaan käytännön maapolitiikkaansa. Nykyinen on maapoliittinen ohjelma on vuodelta 2008. Maapoliittisen ohjelman uudistustyö on ajankohtainen.

Maapoliittinen ohjelma 2008

Maapoliittisen ohjelman s. 24 on kaupunkilaisen kannalta tärkeä linjaus hajarakentamisen ohjauksesta ja kantatilaperiaatteen käytöstä tilan rakennuspaikkojen laskennassa.

Rakennusjärjestyksen ohjausvaikutus

Rakennusjärjestys 2018

Rakennusjärjestys ohjaa rakentamista asemakaavoitetun alueen ulkopuolella eli haja-asutusalueella huomioiden oikeusvaikutteisen yleiskaavan alueella siinä annetut määräykset ja suositukset.
Rakennusjärjestys on siis täydentävä määräyskokoelma, jonka edelle menevät lait (mm. MRL, YSL, VL, ML) ja niiden asetukset, Karkkilan oikeusvaikutteinen keskustaajaman ja kaakkoisosan yleiskaava 2014, voimassa olevat asemakaavat ja Suomen rakentamismääräyskokoelma. (2§)

Suunnittelutarveratkaisujen ohjaus

Rakennusjärjestyksen liitteenä on suunnittelutarvealuekartta, joka osoittaa sen alueen, jolla rakennusluvan saamiseksi täytyy ensin hakea suunnittelutarveratkaisua. Myös koko OYK2014:n alue on suunnittelutarvealuetta. Suunnittelutarveratkaisut ovat kaavoituspäällikölle delegoituja viranhaltijapäätöksiä.

Suunnittelutarveratkaisuissa rakentamisen ehdot määräytyvät OYK2014:n mukaan kyläasutuksen AT-1 ja maatalouden tilakeskusten AM alueilla. Muualla rakentamisen ehdot tulevat rakennusjärjestyksestä. (29§) 

OYK2014 ei ole suoraan rakennuslupien myöntämiseen tarkoitettu yleiskaava, joten kyläasutuksen alueillakin on aina haettava suunnittelutarveratkaisua.


Sivua päivitetty 15.4.2019/mv


Jaa Facebookissa Jaa Twitterissä
Karkkilan kaupunki | Valtatie 26 D, 03600 KARKKILA | vaihde (09) 4258 3600 | kirjaamo@karkkila.fi