Valikko Etsi
Asuminen / Kaavoitus

Kaavoitus


Sivulla olevat linkit avautuvat uuteen ikkunaan.


Ajankohtaista

Poikkemislupa-asioissa ota yhteyttä sähköpostilla osoitteeseen kaavoitus@karkkila.fiYleiskaava ja ajantasa-asemakaavat

Hyödyllisestä Kartta - Karkkila -linkistä löytyvät Karkkilassa voimassaolevat kaavat ja niiden kaavamääräykset sekä  monipuolisesti Karkkilaa käsitteleviä karttoja ja ilmakuvaa.


Kaavoituskatsaus ja kaavoitussuunnitelma 2021

Kaavoitussuunnitelmasta näet ajoissa, mihin päin Karkkilaa seuraavaksi suunnitellaan uutta rakentamista.

Uusimaa-kaava 2050

Uusimaa-kaava 2050 kattaa lähes koko Uudenmaan alueen. Sen aikatähtäin on vuodessa 2050, eli se kertoo, millaista maakunnan aluerakennetta tavoittelemme siihen mennessä. Uusimaa-kaava 2050 kokonaisuus on hyväksytty maakuntavaltuustossa 25.8.2020. Helsingin hallinto-oikeuden 24.9.2021 antamien päätösten mukaisia muutoksia ei ole huomioitu kaava-aineistoissa.
(Linkki avautuu palveluntarjoajan sivulle uuteen ikkunaan.)


Maapoliittinen ohjelma

Maapoliittisella ohjelmalla luodaan edellytykset pitkäjänteiselle ja kestävälle maapolitiikalle ja kaavojen toteutukselle sekä luodaan linjaukset maapoliittisten välineiden käytölle. Ohjelman tarkoituksena on linjata ne toimintaperiaatteet, joita kaupunki noudattaa hoitaessaan käytännön maapolitiikkaansa. Nykyinen on maapoliittinen ohjelma on vuodelta 2021. Maapoliittinen ohjelma 2021


Rakennusjärjestys

Rakennusjärjestys 2018

Rakennusjärjestys ohjaa rakentamista asemakaavoitetun alueen ulkopuolella eli haja-asutusalueella huomioiden oikeusvaikutteisen yleiskaavan alueella siinä annetut määräykset ja suositukset.
Rakennusjärjestys on täydentävä määräyskokoelma, jonka edelle menevät lait (mm. MRL, YSL, VL, ML) ja niiden asetukset, Karkkilan oikeusvaikutteinen keskustaajaman ja kaakkoisosan yleiskaava 2014, voimassa olevat asemakaavat ja Suomen rakentamismääräyskokoelma. (2§)

Rakennusjärjestyksen liitteenä on pdf-muodossa oleva  suunnittelutarvealuekartta, joka osoittaa sen alueen, jolla rakennusluvan saamiseksi täytyy ensin hakea suunnittelutarveratkaisua. Myös koko OYK2014:n alue on suunnittelutarvealuetta. OYK2014 ei ole suoraan rakennuslupien myöntämiseen tarkoitettu yleiskaava, joten kyläasutuksen alueillakin on aina haettava suunnittelutarveratkaisua.Sivua päivitetty 27.2.2023/ns


Jaa Facebookissa Jaa Twitterissä

Karkkilan kaupunki

Valtatie 26 D
03600 Karkkila

Y-tunnus 0127046-7

Laskutusosoitteet


Verkkolaskut:

Verkkolaskuoperaattori:
CGI
Välittäjän tunnus:
003703575029 
Verkkolaskuosoite:
003701270467


Kaupungin puhelinvaihde:
(09) 4258 3600


Palvelupiste Serveri:

(09) 4258 3755
palvelupiste@karkkila.fi


Kirjaamo
:
kirjaamo@karkkila.fi