Valikko Etsi
Karkkila / Vaalit ja äänestäminen / Presidentinvaali 2024

Presidentinvaalien toisen kierroksen varsinainen vaalipäivä on sunnuntai 11.2.2024. Silloin ehdokkaina ovat kaksi ensimmäisessä vaalissa (vaalipäivä sunnuntai 28.1.2024) eniten ääniä saanutta ehdokasta.

Vaalipäivän äänestyspaikat
Karkkilan kaupunki on jaettu kolmeen äänestysalueeseen, joiden äänestyspaikat ovat:

1. Keskusta: Nyhkälän koulun ala-aula, Huhdintie 13
2. Haukkamäki: Haukkamäen koulu, Vanha Turuntie 28
3. Toivike: Toivikkeen päiväkoti, Pajakatu 15

Äänestys alkaa vaalipäivänä klo 9.00 ja jatkuu yhtäjaksoisesti klo 20.00:aan. 

Äänestyspaikka on ilmoitettu äänioikeutetulle lähetetyllä ilmoituskortilla. Ne Karkkilassa henkikirjoitetut, joita ei ole väestökirjanpidossa merkitty minkään kiinteistön kohdalle, kuuluvat Toivikkeen äänestysalueeseen.

Äänioikeutettu, joka on epätietoinen äänestyspaikastaan voi tiedustella asiaa keskusvaalilautakunnan sihteeriltä, puh. puh. 044 467 5503. Kaikista vaaleihin liittyvästä saa tietoa myös valtakunnallisesta kansalaisille tarkoitetusta maksuttomasta vaalipalvelunumerosta 0800 9 4770 ja oikeusministeriön vaalisivuilta www.vaalit.fi.

Ennakkoäänestys
Ennakkoäänestys järjestetään 17.-23.1.2024 ja toisen kierroksen ennakkoäänestys 31.1.– 6.2.2024 Karkkilan kaupungintalon sisääntuloaulassa osoitteessa Valtatie 26 B seuraavasti:

• ke ja to klo 13.00-19.00
• pe, la ja su klo 10.00-16.00
• ma-ti klo 13.00-19.00

Ennakkoäänestyksestä Toivokodissa, Mainiokodissa, Hoivamme Karkkila-hoitokodissa ja Karkkilan sosiaali- ja terveysaseman vuodeosastolla ilmoitetaan em. laitoksissa julkipantavin kuulutuksin.

Ilmoittautuessaan äänestämään äänestäjän on todistettava henkilöllisyytensä (ajokortti, passi tai muu vastaava asiakirja). Henkilö, jolla ei ole muuta henkilöllisyyttä osoittavaa asiakirjaa, voi saada poliisilaitokselta maksuttoman, väliaikaisen henkilökortin äänestämistä varten.

Kotiäänestys
Kotiäänestyksen ensimmäinen kierros toimitetaan 17. – 23.1.2024 ja kotiäänestyksen toinen kierros on 31.1. –6.2.2024.  Kotona voi äänestää ennakkoon, jos äänestäjän kyky liikkua ja toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse ennakkoäänestyspaikkaan tai vaalipäivänä äänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia.

Jos äänestäjä ilmoittautui ensimmäisen presidentin vaalin kotiäänestykseen, hänen ei tällöin tarvitse enää erikseen ilmoittautua toisen vaalin kotiäänestykseen. Jos kuitenkin äänestäjä ei äänestä nyt ensimmäisessä vaalissa kotiäänestyksessä ja hän haluaa äänestää kotonaan toisessa vaalissa, hänen tulee ilmoittautua keskusvaalilautakunnalle viimeistään tiistaina 30.1.2024 kello 16 mennessä.

Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös kotiäänestäjän kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja. Omaishoitajan äänestämisestä on ilmoitettava kunnan keskusvaalilautakunnalle samalla kun ilmoittautuminen kotiäänestykseen tehdään.

Ilmoittautuminen presidentinvaalin kotiäänestykseen

Ilmoittautuminen kotiäänestykseen tehdään kirjallisesti lomakkeella tai puhelimitse p. 044 467 5503. Lomakkeen voi lähettää kirjeitse osoitteeseen Karkkilan kaupungin keskusvaalilautakunta / Kirjaamo, PL 50, 03601 Karkkila tai sähköisesti osoitteeseen kirjaamo@karkkila.fi.

Linkin kotiäänestyksen ilmoittautumislomakkeeseen löydät tästä (liite avautuu uuteen ikkunaan). 

Äänestäjän puolesta ilmoituksen voi tehdä myös hänen valitsemansa henkilö. Äänestäjälle ilmoitetaan etukäteen kirjeitse tai puhelimitse ajankohta, jolloin vaalitoimitsija saapuu äänestäjän luo toimittamaan äänestyksen. Kotiäänestyksessä on vaalitoimitsijan ja äänestäjän lisäksi oltava läsnä äänestäjän valitsema tai hyväksymä 18 vuotta täyttänyt henkilö.

Äänestäjällä on oikeus käyttää äänestystoimituksessa avustajaa, jona voi toimia myös edellä mainittu hänen valitsemansa tai hyväksymänsä henkilö.


Sivua päivitetty 31.1.2024/ns


Jaa Facebookissa Jaa Twitterissä

Karkkilan kaupunki

Valtatie 26 D
03600 Karkkila

Y-tunnus 0127046-7

Laskutusosoitteet


Verkkolaskut:

Verkkolaskuoperaattori:
CGI
Välittäjän tunnus:
003703575029 
Verkkolaskuosoite:
003701270467


Kaupungin puhelinvaihde:
(09) 4258 3600


Palvelupiste Serveri:

(09) 4258 3755
palvelupiste@karkkila.fi


Kirjaamo
:
kirjaamo@karkkila.fi