Valikko Etsi


Asemanranta-tutkimushanke

Tampereen teknillisen yliopiston arkkitehtiylioppilaat työstivät kevään 2013 aikana harjoitustöitä, joissa pohdittiin Karkkilan tulevaisuutta ja mahdollisia kaupunkirakenteen laajenemissuuntia. Pääpaino oli Asemanrannassa, jonne ideoitiin alueen toimintoja ja mietittiin, millaista asumista sinne voisi visioida sijoittuvan. 12.6. - 15.8.2013 avoinna olleessa näyttelyssä oli valikoima harjoitustöitä, joihin on laitettu ehdotuksia Asemanrannan ja sen ympäristön käyttömahdollisuuksista.

Näyttelyvierailta pyydettiin palautetta harjoitustöistä ja arvioita ehdotusten toteuttamiskelpoisuudesta. Palautteita otettiin vastaan koko näyttelyn aukioloajan sekä paperilla että sähköisesti. Saatuja palautteita käytetään Asemanrannan alueen kaavoituksen tausta-aineistona. 

Tutkimustyöstä on koottu tutkimusraportti, johon voi tutustua täältä.

Opiskelijoiden harjoitustöihin voit tutustua alla olevista linkeistä.

A Goncalves - Sáez
B Viljanen - Liuksiala
C Tuominen - Tilaeus
D Tervonen
E Niskakangas
F Reima - Humppi
G Nikkinen - Väisänen
H Heikkilä - Rusanen
I Ihalainen - Jokinen
J Vuorinen - Kääriä
K Ekman - Huotarinen
L Iivonen - Säkkinen
M Kontulainen
N Kouvonen
O Linnamäki - Turpeinen
P Jolma - Ruohonen - Viitanen
Q Sarkkomaa - Tuure
R Moisala - Vuorinen

Sivu päivitetty 18.3.2014/ns


Jaa Facebookissa Jaa Twitterissä
Karkkilan kaupunki | Valtatie 26 D, 03600 KARKKILA | vaihde (09) 4258 3600 | kirjaamo@karkkila.fi