Valikko Etsi
Asuminen / Kaavoitus

Kaavoitus

Kaupunkisuunnittelulla ja kaavoituksella ohjataan kaupungin kehittymistä ja rakentumista. Kaavoituksen keskeisenä tavoitteena on luoda hyvää ympäristöä asumiselle, työskentelylle ja virkistäytymiselle.


Tutustu kaupungin kehittämiseen

Ajantasaiset kaavat

Karkkilan karttapalveluun on koottu voimassaolevat kaavat, kaavamääräykset sekä  Karkkilaa käsitteleviä karttoja ja ilmakuvia.
Kartta - Karkkila

Kaavoituskatsaus

Kaavoituskatsauksessa esitellään kaupungin käynnissä olevia ja tulevia kaavoitus- ja kaupunkikehityshankkeita. Kaavoituskatsaus on kerran vuodessa laadittava, maankäyttö- ja rakennuslain 7 § mukainen katsaus kaupungin alueella vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista, jotka eivät ole merkitykseltään vähäisiä.
Kaavoituskatsaus 2021

Uusimaa-kaava 2050

Uusimaa-kaava 2050 kattaa lähes koko Uudenmaan alueen. Sen aikatähtäin on vuodessa 2050, eli se kertoo, millaista maakunnan aluerakennetta tavoittelemme siihen mennessä. Uusimaa-kaavan kokonaisuus on saanut lainvoiman korkeimman hallinto-oikeuden päätöksellä 13.3.2023.
Uusimaa-kaava 2050

Maapoliittinen ohjelma

Maapoliittisella ohjelmalla luodaan edellytykset pitkäjänteiselle ja kestävälle maapolitiikalle ja kaavojen toteutukselle sekä luodaan linjaukset maapoliittisten välineiden käytölle. Ohjelman tarkoituksena on linjata ne toimintaperiaatteet, joita kaupunki noudattaa hoitaessaan käytännön maapolitiikkaansa. Nykyinen on maapoliittinen ohjelma on vuodelta 2021. 
Maapoliittinen ohjelma 2021

Rakennusjärjestys

Rakennusjärjestys ohjaa rakentamista asemakaavoitetun alueen ulkopuolella eli haja-asutusalueella huomioiden oikeusvaikutteisen yleiskaavan alueella siinä annetut määräykset ja suositukset.
Rakennusjärjestys on täydentävä määräyskokoelma, jonka edelle menevät lait (mm. MRL, YSL, VL, ML) ja niiden asetukset, Karkkilan oikeusvaikutteinen keskustaajaman ja kaakkoisosan yleiskaava 2014, voimassa olevat asemakaavat ja Suomen rakentamismääräyskokoelma. (2§)
Rakennusjärjestyksen liitteenä on suunnittelutarvealuekartta, joka osoittaa sen alueen, jolla rakennusluvan saamiseksi täytyy ensin hakea suunnittelutarveratkaisua. Myös koko OYK2014:n alue on suunnittelutarvealuetta. OYK2014 ei ole suoraan rakennuslupien myöntämiseen tarkoitettu yleiskaava, joten kyläasutuksen alueillakin on aina haettava suunnittelutarveratkaisua.
Rakennusjärjestys 2018
Suunnittelutarvealuekartta

 

Sivua päivitetty 25.7.2023/mn


Jaa Facebookissa Jaa Twitterissä

Karkkilan kaupunki

Valtatie 26 D
03600 Karkkila

Y-tunnus 0127046-7

Laskutusosoitteet


Verkkolaskut:

Verkkolaskuoperaattori:
CGI
Välittäjän tunnus:
003703575029 
Verkkolaskuosoite:
003701270467


Kaupungin puhelinvaihde:
(09) 4258 3600


Palvelupiste Serveri:

(09) 4258 3755
palvelupiste@karkkila.fi


Kirjaamo
:
kirjaamo@karkkila.fi