Valikko Etsi
Asuminen / Rakennusvalvonta / Rakennetun ympäristön valvontakierros

Rakennetun ympäristön valvontakierros

 

Karkkilan kaupungin ympäristölautakunta on asettanut ympäristötoimialalle yhdeksi sitovaksi tavoitteeksi ympäristön valvontapäivän / kiinteistökatselmuksen järjestämisen keväällä. Siinä huomiota kiinnitetään luvattomaan rakentamiseen, epäasialliseen varastointiin ja rakennusten heikkoon kuntoon. 

Tämän johdosta ympäristön katselmointia tullaan suorittamaan vuosittain muutaman päivän aikana huhtikuun puolivälin jälkeen eri puolilla kaupunkia. Kohteissa on todennäköisesti mukana myös muutama viime vuoden kierroksesta kesken oleva kohde.

Kaupungin rakennusvalvonnassa toivotaankin nyt kaikkien kiinteistöjen haltijoiden kunnostautuvan ja laittavan nurkat kuntoon ennen katselmuskierrosta. Myös teollisuusalueella toivotaan varastoinnin järjestämistä ja turhan tavaran poiskuljettamista. Siellä luonnollisesti toiminta ja toimintaympäristö ovat toisenlaiset kuin asuntoalueella; samoin vaatimukset.

Katselmointia ja kehottelua ei tehdä silkasta kiusanteon ilosta, vaan koska laki määrää yhdeksi rakennusvalvonnan perustehtäväksi luvattoman rakentamisen valvonnan ja rakennetun ympäristön hoidon valvonnan. Kyse on usein myös turvallisuudesta.

 

Varmista aina luvantarve etukäteen

Yleensä näin kevään tullessa innostus kaikenlaiseen rakentamiseen lisääntyy. Rakennusvalvonnasta halutaankin muistuttaa, että yleisesti ottaen kaikki rakentaminen vaatii aina jonkinlaisen luvan. Siksi aina ennen hankkeeseen ryhtymistä tulee luvan tarve varmistaa rakennusvalvonnasta. Näin välttyy ikäviltä yllätyksiltä ja ylimääräisiltä ja turhilta kustannuksilta.

Katselmuskierroksella listattavien kohteiden haltijat tulevat myöhemmin saamaan kirjeen, jossa kerrotaan mihin toimenpiteisiin heidän tulee ryhtyä. Huomautuksen saaneet kohteet tarkistetaan syksyllä. Mikäli kiinteistönhaltija ei ole ryhtynyt edellytettyihin toimenpiteisiin, asia saatetaan viedä ympäristölautakunnan käsittelyyn uhkasakkomenettelyn määräämiseksi ja asian kuntoon saattamiseksi.


Sivua päivitetty 6.2.2024 /sf

Karkkilan kaupunki

Valtatie 26 D
03600 Karkkila

Y-tunnus 0127046-7

Laskutusosoitteet


Verkkolaskut:

Verkkolaskuoperaattori:
CGI
Välittäjän tunnus:
003703575029 
Verkkolaskuosoite:
003701270467


Kaupungin puhelinvaihde:
(09) 4258 3600


Palvelupiste Serveri:

(09) 4258 3755
palvelupiste@karkkila.fi


Kirjaamo
:
kirjaamo@karkkila.fi