Valikko Etsi
Asuminen / Rakennusvalvonta / Rakennetun ympäristön valvontakierros

Rakennetun ympäristön valvontakierros

Karkkilan kaupungin ympäristölautakunta on asettanut ympäristötoimialalle yhdeksi sitovaksi tavoitteeksi ympäristön valvontapäivän / kiinteistökatselmuksen järjestämisen keväällä. Siinä huomiota kiinnitetään luvattomaan rakentamiseen, epäasialliseen varastointiin ja rakennusten heikkoon kuntoon. 

Tämän johdosta ympäristön katselmointia tullaan suorittamaan muutaman päivän aikana huhtikuun puolivälin jälkeen eri puolilla kaupunkia. Kohteissa on todennäköisesti mukana myös muutama viime vuoden kierroksesta kesken oleva kohde.

Kaupungin rakennusvalvonnassa toivotaankin nyt kaikkien kiinteistöjen haltijoiden kunnostautuvan ja laittavan nurkat kuntoon ennen katselmuskierrosta. Myös teollisuusalueella toivotaan varastoinnin järjestämistä ja turhan tavaran poiskuljettamista. Siellä luonnollisesti toiminta ja toimintaympäristö ovat toisenlaiset kuin asuntoalueella; samoin vaatimukset.

Katselmointia ja kehottelua ei tehdä silkasta kiusanteon ilosta, vaan koska laki määrää yhdeksi rakennusvalvonnan perustehtäväksi luvattoman rakentamisen valvonnan ja rakennetun ympäristön hoidon valvonnan. Kyse on usein myös turvallisuudesta.

Vuonna 2014 oli paljon huomautettavaa.

Vastaavanlainen katselmus pidettiin myös 2015 keväänä. Tuolloin Karkkilan rakennustarkastajat, palo- sekä ympäristötarkastajat suorittivat ympäristön valvontaa ja huomautettavaa oli todella monissa kohteissa. Puutteita löytyi rakennusten kunnosta, yleisestä siisteydestä, ulkovarastoinnista, jäteastioiden sijoittelusta ja polttopuiden varastoinnista liian lähellä rakennuksia.

Joissakin kohteissa todettiin rakennusten jääneen keskeneräisiksi. Näiden kohteiden osalta kehotettiin saattamaan hankkeet loppuun ja hoitamaan lopputarkastukset kuntoon.

Kierroksella löytyi myös luvattomia katosrakennelmia ja luvattomia grillikatoksia. Näiden osalta on edellytetty rakennusten tai rakennelmien purkua. Asia on korjaantunut myös, mikäli luvattomalle hankkeelle on haettu asianmukainen lupa, ja luvan myöntämisen edellytykset toteutuvat.

Varmista aina luvantarve etukäteen

Yleensä näin kevään tullessa innostus kaikenlaiseen rakentamiseen lisääntyy. Rakennusvalvonnasta halutaankin muistuttaa, että yleisesti ottaen kaikki rakentaminen vaatii aina jonkinlaisen luvan. Siksi aina ennen hankkeeseen ryhtymistä tulee luvan tarve varmistaa rakennusvalvonnasta. Näin välttyy ikäviltä yllätyksiltä ja ylimääräisiltä ja turhilta kustannuksilta.

Katselmuskierroksella listattavien kohteiden haltijat tulevat myöhemmin saamaan kirjeen, jossa kerrotaan mihin toimenpiteisiin heidän tulee ryhtyä. Huomautuksen saaneet kohteet tarkistetaan syksyllä. Mikäli kiinteistönhaltija ei ole ryhtynyt edellytettyihin toimenpiteisiin, asia viedään ympäristölautakunnan käsittelyyn uhkasakkomenettelyn määräämiseksi ja asian kuntoon saattamiseksi.

Rakennetun ympäristön valvontakierrokseen liittyviä lainkohtia ja ohjeistusta löytyy täältä.  Paperiversio on saatavana kaupungintalon palvelupiste Serveristä.

Lisätiedot
RakennustarkastajaSivua päivitetty 30.8.2017/ns


Jaa Facebookissa Jaa Twitterissä

Karkkilan kaupunki

Valtatie 26 D
03600 Karkkila

Y-tunnus 0127046-7

Laskutusosoitteet

Verkkolaskut:

Verkkolaskuoperaattori:
Basware Oyj
Välittäjän tunnus:
BAWCFI22
Verkkolaskuosoite:
003701270467

Paperilaskut:

Karkkilan kaupunki

PL 9824
00026 Basware

Kaupungin puhelinvaihde:
(09) 4258 3600


Palvelupiste Serveri:

(09) 4258 3755
palvelupiste@karkkila.fi


Kirjaamo
:
kirjaamo@karkkila.fi
050 5270 583