Valikko Etsi
Asuminen / Rakennusvalvonta / Rakentamisen luvat

Rakentamisen luvat

 

Kaikkeen rakentamiseen ei tarvita rakennuslupaa, vaan toimenpidelupa tai ilmoitus riittää. Karkkilan rakennusjärjestyksessä on taulukkomuodossa esitetty toimenpideluvan tai ilmoitusmenettelyn vaatimat hankkeet. RAKENNUSJARJESTYS (Linkki avaa PDF – tiedoston.) 

 

Rakennuslupa

Rakennuksen rakentamiseen on oltava rakennuslupa (Maankäyttö- ja rakennuslaki 125 §). Lupa tarvitaan myös sellaiseen korjaus- ja muutostyöhön, joka on verrattavissa rakennuksen rakentamiseen sekä rakennuksen laajentamiseen tai sen kerrosalaan laskettavan tilan lisäämiseen. Jos korjaus- ja muutostyöt vaikuttavat asukkaiden turvallisuuteen ja terveyteen, tulee niihin myös hakea rakennuslupaa. Luvanvaraista on rakennuksen tai sen osan käyttötarkoituksen olennainen muuttaminen.

 

Toimenpidelupa

Pienet rakennushankkeet edellyttävät toimenpidelupaa. Esimerkiksi rakennuksen kattomuodon muutos, huoneistojen jakaminen, jätevesijärjestelmän uusiminen ja maalämmön hyödyntämiseen tarkoitetun lämpökaivon poraaminen tai lämmönkeruuputkiston asentaminen.

 

Purkamislupa

Rakennuksen purkamiseen tulee olla lupa asemakaava-alueella tai alueella, jolla on rakennuskielto.

Mikäli lupa ei ole tarpeen on rakennuksen tai sen purkamisesta ilmoitettava rakennusvalvontaviranomaiselle 30 päivää ennen purkamistyöhön ryhtymistä.

 

Maisematyölupa

Lupa tarvitaan

– asemakaava-alueella tai rakennuskiellon alaisella alueella

– ranta-asemakaava -alueella, jos ranta-asemakaavassa niin määrätään 

– yleiskaava-alueella, jos yleiskaavassa niin määrätään

Lupaa ei tarvita, jos hanke

– on vaikutuksiltaan vähäinen. Maantäytön, kaivamisen ja louhimisen osalta hakijan omalla vastuulla oleva arvio. Asemakaava-alueella puunkaadon osalta 1-4 puuta on vähäinen, elleivät puut ole erityisen vanhoja tai sijaitse näkyvällä paikalla. Asemakaava-alueella luvan tarpeellisuutta tulee aina tiedustella rakennusvalvonnasta.

– on tarpeellinen osayleis- tai asemakaavan toteuttamiseksi

– on myönnetyn rakennus- tai toimenpideluvan mukainen


Suunnittelutarverat­kaisut ja poikkeamis­luvat

Poikkeamispäätös tarvitaan rakennettaessa MRL:n säännösten, kaavojen tai rakennusjärjestyksen vastaisesti. Myös rakennuskielto- sekä kaavoittamattomilla ranta-alueilla tapahtuva rakentaminen edellyttää poikkeamispäätöstä.

Rakennettaessa asemakaavan ulkopuolisille kylä- ja maaseutualueille tarvitaan yleensä ennen rakennusluvan hakemista suunnittelutarveratkaisu. Talousrakennukset ja vähäiset laajennukset eivät edellytä suunnittelutarveratkaisua.

Suunnittelutarvealueella tarkoitetaan aluetta, jonka käyttöön liittyvien tarpeiden tyydyttämiseksi on syytä ryhtyä erityisiin toimenpiteisiin, kuten teiden, vesijohdon tai viemärin rakentamiseen taikka vapaa-alueiden järjestämiseen (MRL 16 §). Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) määräyksen lisäksi rakennusjärjestyksessä on suunnittelutarvealueeksi osoitettu pääsääntöisesti kaikki asemakaavan ulkopuoliset alueet.


Sivu päivitetty 6.2.2024/sf

Ajankohtaista »
Yhteystiedot
Rakennusvalvonta
Vastaava rakennustarkastaja
Petri Iivari
 050 4052 816
Rakennusvalvonta
Lupasihteeri
Hilkka Kivimäki
 044 7674 646
rakennusvalvonta@karkkila.fi
Rakennusvalvonta
Lupasihteeri
Niina Stigell
 044 4675 540

Jaa Facebookissa Jaa Twitterissä

Karkkilan kaupunki

Valtatie 26 D
03600 Karkkila

Y-tunnus 0127046-7

Laskutusosoitteet


Verkkolaskut:

Verkkolaskuoperaattori:
CGI
Välittäjän tunnus:
003703575029 
Verkkolaskuosoite:
003701270467


Kaupungin puhelinvaihde:
(09) 4258 3600


Palvelupiste Serveri:

(09) 4258 3755
palvelupiste@karkkila.fi


Kirjaamo
:
kirjaamo@karkkila.fi