Valikko Etsi

Karkkilan Asemanrannan suunnitteluun avuksi arkkitehtiopiskelijoita

Karkkilan kaupunki on ottanut käyttöön uusia oppilaitosyhteistyön tapoja. Vuosikymmeniin mielenkiintoisimman ja haasteellisimman alueen suunnitteluun on saatu avuksi Tampereen teknillisen yliopiston arkkitehtiopiskelijoita. Karkkilan Asemanrannan suunnittelun tavoitteena on avata yhteys kaupunkikeskustan ja sen viereisen Pyhäjärven välillä.

Karkkilan kaupunki toteutti oppilaitosyhteistyönä suunnitteluprojektin Tampereen teknillisen yliopiston arkkitehtuurin laitoksen kanssa. Arkkitehtiylioppilaat tekivät harjoitustyönään analyysia ja visiointia Karkkilan Asemanrannasta tulevaa asemakaavoitusta ja käyttöä varten. Projektin tuloksena syntyi kaupungin strategian toteuttamista ja Asemanrannan asemakaavoitusta palvelevaa tausta- ja suunnitteluaineistoa.

Asemanranta-hankkeen tutkimusraporttiin voi tutustua täältä.

Opiskelijoiden työtä ohjasi asiantuntijoista muodostuva ohjausryhmä, johon kuuluivat Karkkilan kaupungilta kaupunginjohtaja Juha Majalahti, tekninen johtaja Kari Setälä, kaavoituspäällikkö Pertti Kyyhkynen ja kehittämispäällikkö Satu Sarin sekä TTY:n Arkkitehtuurin laitoksen puolesta professori Staffan Lodenius, professori Ari Hynynen ja yliopisto-opettaja Minna Chudoba. Projekti kesti tammikuusta 2013 alkukesään saakka ja sen etenemisestä sekä tuloksista tiedotettiin eri tiedotusvälineissä. Työn tuloksena syntyi asemakaavatyölle taustaa ja suunnitteluaineistoa. Osa-alueille syntyi noin 20 suunnitelmaa havainnekuvineen. Lopputyöt on julkaistu netissä. Saatua aineistoa käytetään kunnallisen päätöksenteon sekä kansalaiskeskustelun tukena.

Työ eteni kolmessa eri työryhmässä eli verstaassa, joissa mestareina toimivat kokeneet asiantuntija-arkkitehdit. Yhden verstaan mestarina toimi karkkilalainen arkkitehti Tiina Valpola.

Karkkilan Asemanranta sijaitsee kaupunkikeskustassa, torin ja Pyhäjärven välissä. Alueella on aikoinaan sijainnut Karkkilan rautatieasema ja sen läpi kulkee edelleen maastossa havaittava rautatien pohja. Kaupungin tavoitteena on liittää Pyhäjärven ranta-alue tasokkaan ympäristön avulla kaupunkikeskustaan.

Työ eteni kevään 2013 aikana

Karkkilan kaupungin ja TTY:n arkkitehtuurin laitoksen yhteistyö alkoi tammikuussa 2013. Opiskelijat ideoivat kevään 2013 aikana erilaisia vaihtoehtoja Asemanrannan sekä valituille Vanhakylän ja Vattolan alueille. Tehtävänannon otsikkona oli ”Karkkila - murroksesta menestykseen? - Keskustan täydennysrakentaminen osana pikkukaupungin strategiaa”. Opiskelijat tutustuivat kaupunkiin sekä paikan päällä että netistä löytyvän tiedon avulla.

Harjoitustöistä järjestettiin näyttely

Opiskelijoiden harjoitustöistä koottiin näyttely, joka sisälsi ehdotuksia Asemanrannan ja sen ympäristön käyttömahdollisuuksista. Näyttely oli avoinna 12.6. - 15.8.2013 Karkkilan kaupungintalon ala-aulassa.
Asemanranta-tutkimushankkeen harjoitustöihin voi tutustua edelleen täältä. Näyttelytöistä oli mahdollista antaa palautetta koko näyttelyn ajan paperilla tai sähköisesti.

Hankkeen oma Facebook-sivu on nyt suljettu

Karkkilan kaupungin ja Tampereen teknillisen yliopiston arkkitehtiopiskelijoiden tutkimushankkeelle avattiin keväällä 2013 oma Facebook-sivu. Sivua käytettiin vuorovaikutuksen, tiedon keräämisen ja tiedon välittämisen kanavana. Facebook-sivu on nyt suljettu.


Sivu päivitetty 18.3.2014/ns


Jaa Facebookissa Jaa Twitterissä

Karkkilan kaupunki

Valtatie 26 D
03600 Karkkila

Y-tunnus 0127046-7

Laskutusosoitteet


Verkkolaskut:

Verkkolaskuoperaattori:
CGI
Välittäjän tunnus:
003703575029 
Verkkolaskuosoite:
003701270467


Kaupungin puhelinvaihde:
(09) 4258 3600


Palvelupiste Serveri:

(09) 4258 3755
palvelupiste@karkkila.fi


Kirjaamo
:
kirjaamo@karkkila.fi