Valikko Etsi
Asuminen / AurinkorinneKarkkilan Aurinkorinne

Aurinkorinteen tonteissa jatkuva haku, tonttiesite

Karkkilan kaupungin uuden Aurinkorinteen pientaloalueen ensimmäisistä 28 tontista on puolet varattu/myyty. Tonteissa on jatkuva haku ja niitä luovutetaan varausjärjestyksessä. Tontit sijaitsevat lämpimällä ja suojaisella mäntykankaalla Läyliäistentien oikealla puolella Karkkilan keskustasta tultaessa. Tontinostaja voi rakentaa Aurinkorinteen tontilleen noin 200 - 250 m² asuintalon sekä 50 m²:n talousrakennuksen. Tonttien koot vaihtelevat 1 000 neliömetristä 2 400 neliömetriin. Tontit ovat edullisia, keskihinta on noin 20 euroa neliö. Aurinkorinteen maaperä on harjumaista metsämaata. Maaperässä pintahumuskerrosten ja alueen länsireunassa sijaitsevien ohuiden koheesiomaakerrosten alla on tiiveydeltään ja paksuudeltaan vaihtelevia hiekka- ja moreenikerroksia. Tonteille tehdyissä kairauksissa todetaan porausten päättyneen tiiviiseen maakerrokseen, kiveen, lohkareeseen tai kallioon noin 0,1 metriä… 8,2 metriä maanpinnasta. Aurinkorinteen rakentamisohjeet löytyvät Karkkilan kaupungin teknisen toimialan laatimasta Aurinkorinteen rakentamisohjeesta

Tonttimyynti
Karkkilan kaupunki
Vt. Mittaus- ja kiinteistöpäällikkö 044 7674897
tontit@karkkila.fi
jani.hallenberg@karkkila.fi

Aurinkorinteen rakentamisohje
Ympäristölautakunta hyväksyi 8.9.2011 Aurinkorinteen 1. toteutusvaiheen kortteleita 29–30 ja 60–64 koskevat rakentamisohjeet. Lautakunnan päätöksen voit lukea tästä.

70 uutta pientalotonttia
Karkkilan kaupunki on pitkästä aikaa kaavoittanut kokonaan uuden asuinalueen Aurinkorinteen, jonne tulee yhteensä 72  pientalotonttia. Alueen kaavoitus vastaa kaupungin syksyllä 2010 hyväksytyn strategian mukaisesti ekologisen, kasvavan puutarhakaupungin ja tiiviin kaupunkirakenteen haasteeseen. Aurinkorinteestä on suunniteltu alue, jonne rakennetaan ympäristöä huomioivia omakotitaloja. Alueen rakentamisessa lähtökohtana on luonnonvarojen ja materiaalien tasapainoinen säästäminen. Aurinkorinteen alueella vähennetään energiankulutusta ja jätteiden määrää edistämällä ekologisia energiaratkaisuja ja kierrätystä. Näitä asioita edellytetään asemakaavassa ja rakentamisohjeissa, joissa otetaan kantaa mm. materiaaleihin, sijoitteluun, vyöhykeajatteluun, viherhuoneisiin ja aurinkopaneeleihin. Tontinostaja voi rakentaa Aurinkorinteen tontilleen n. 200 – 300 m2 asuintalon sekä lisäksi 50 - 60 m2:n talousrakennuksen. 

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt asemakaavan ja asemakaavan muutoksen kartan, määräykset sekä havainnekuvan ja selostuksen liitteineen 16.5.2011. Asemakaava ja asemakaavan muutos tuli voimaan 2.8.2011. Kaava nro 198.

Aurinkorinteen suunnittelualue on noin 20 ha ja se sijaitsee Ahmoon suositun pientaloalueen jatkeena noin kolmen kilometrin päässä Karkkilan ydinkeskustasta. Aurinkorinne sijaitsee 2-tien läheisyydessä, sen itäpuolella ja se rajoittuu ulkoilu- ja virkistysalueisiin. Alue on osa valtakunnallisesti arvokasta harjualuetta.  Karkkilan kaupunki on hankkinut alueen omistukseensa vuonna 2008 ja noudattaa kaavoituksessa samana vuonna vahvistettua maapoliittista ohjelmaa.  
Aurinkorinteen pientaloalue sijaitsee Hongistontien ja Läyliäistentien molemmin puolin ja asuinalueen välissä kulkeva Hongistontie muutetaan katualueeksi. Aurinkorinteen uusien katuliittymien kohdalle Hongistontielle rakennetaan myöhemmin katujen perusparannuksen yhteydessä kiertoliittymä. Kokooja- ja asuntokatujen maastonmukaisella ja kaarevalla linjauksella on mahdollista saada aikaan miellyttävä ja turvallinen liikenneympäristö. Uudet kokoojakadut syöttävät liikennettä tonttikaduille, joista tehdään ajoneuvoliikenteen osalta päättyvät kadut. Hongistontien länsireunaan rakennetaan kevyenliikenteen väylä sekä kokoojakaduille reunakiveyksellä ajoradasta erotetut kevyenliikenteen väylät. Tonttikadut jatkuvat kevyenliikenteen väylinä virkistysalueille ja olemassa oleville asuinalueille. Lisäksi virkistysalueiden kautta mahdollistetaan kevyen liikenteen kulku asuinalueiden ja ulkoilureittien välillä. Alueelle rakennetaan puisto- ja viher- sekä kevyenliikenteen yhteyksiä.

Puu- ja pensasistutuksia suositaan yleisillä alueilla ja tonteilla. Rakennuspaikkojen sijoittelussa pyritään maastonmuotojen huomioon ottamiseen sekä luomaan vaihtelevia rakennusten ja kasvillisuuden rajaamia piha- ja katutiloja. 
 

Sivua päivitetty  8.620217/bh


Jaa Facebookissa Jaa Twitterissä

Karkkilan kaupunki

Valtatie 26 D
03600 Karkkila

Y-tunnus 0127046-7

Laskutusosoitteet

Verkkolaskut:

Verkkolaskuoperaattori:
Basware Oyj
Välittäjän tunnus:
BAWCFI22
Verkkolaskuosoite:
003701270467

Paperilaskut:

Karkkilan kaupunki

PL 9824
00026 Basware

Kaupungin puhelinvaihde:
(09) 4258 3600


Palvelupiste Serveri:

(09) 4258 3755
palvelupiste@karkkila.fi


Kirjaamo
:
kirjaamo@karkkila.fi
050 5270 583