Valikko Etsi
Karkkila / Hankinnat

Karkkilan kaupungin hankinnat tammikuusta 2018 alkaen

Karkkilan kaupunki kilpailuttaa hankintansa noudattaen julkisia hankintoja koskevaa lainsäädäntöä ja kaupungin hankintaohjeita.

• Hankintalaki (1397/2016)
• Erityisalojen hankintalaki (1398/2016)
Kansallisen kynnysarvon ylittävien hankintojen hankintailmoitukset julkaistaan julkisten hankintojen ilmoituskanavassa HILMAssa hankinnan arvosta riippuen joko kansallisesti tai EU:n laajuisesti.

Karkkilan kaupungin hankinnat suoritetaan hajautetusti toimialoittain. Karkkilan kaupunki on laatimassa uuden strategian pohjalta hankintapolitiikkaa ja uuden hankintalain mukaiset ohjeet päivitetään vuoden 2018 aikana.

Kilpailutuksissa kaupunki käyttää sähköistä kilpailutusjärjestelmä Cloudiaa. Tarjoajille tämä näyttäytyy siten, että tarjouspyyntöasiakirjat ovat saatavilla tarjousportaalissa, jonka kautta tapahtuu myös tarjouksen jättäminen.

Pienhankinnat julkaistaan Pienhankintapalvelu-portaalissa ja suuremmat hankinnat Tarjouspalvelu-portaalissa. Samalla käyttäjätunnuksella, jolla pääsee jättämään tarjouksia Karkkilan kaupungille, voi myös jättää tarjouksia muille hankintayksiköille, jotka käyttävät Cloudia-kilpailutusjärjestelmää.

Käynnissä olevat kilpailutukset

 

https://pienhankintapalvelu.fi/karkkila/

https://tarjouspalvelu.fi/Karkkila
HILMA

 

 

Tietoa julkisista hankinnoista
Linkit avautuvat palveluntarjoajan sivustolla uuteen ikkunaan.
Julkisten hankintojen neuvontayksikkö
Työ- ja elinkeinoministeriö
Sivua päivitetty 21.9.2023/sk-m

Karkkilan kaupunki

Valtatie 26 D
03600 Karkkila

Y-tunnus 0127046-7

Laskutusosoitteet


Verkkolaskut:

Verkkolaskuoperaattori:
CGI
Välittäjän tunnus:
003703575029 
Verkkolaskuosoite:
003701270467


Kaupungin puhelinvaihde:
(09) 4258 3600


Palvelupiste Serveri:

(09) 4258 3755
palvelupiste@karkkila.fi


Kirjaamo
:
kirjaamo@karkkila.fi