Valikko Etsi
Karkkila / Päätöksenteko

Pöytäkirjat, esityslistat ja viranhaltijapäätökset sekä päätöksentekijöiden sidonnaisuudet

Linkit avautuvat palveluntarjoajan sivuille uuteen ikkunaan.

 

Toimielinten esityslistat ja pöytäkirjat (alkaen vuodesta 2022) löytyvät täältä

Esityslistat julkaistaan ennen kokouspäivää. Pöytäkirjan julkaisun jälkeen esityslista poistuu sivulta.

Pöytäkirjat julkaistaan pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen. Pöytäkirjat ovat tarkastettuja, kun kokouksesta on kulunut noin viikko. Pöytäkirjat pidetään esillä kahden vuoden ajan. Jos tarvitsette vanhempia pöytäkirjoja, ottakaa yhteyttä kirjaamoon kirjaamo@karkkila.fi

 

Viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat (alkaen vuodesta 2022) löytyvät täältä 

Viranhaltijoiden päätöspöytäkirjoista julkaistaan ne päätöspöytäkirjat, joita koskee kuntalain mukainen kunnan jäsenen muutoksenhakuoikeus.

Huom! Vastaavan rakennustarkastajan ja lvi-tarkastajan viranhaltijapäätökset julkaistaan kuulutukset-sivulla.


Esityslistojen, pöytäkirjojen ja liiteasiakirjojen julkisuus

Toimielinten esityslistojen ja toimielinten sekä viranhaltijapäätösten pöytäkirjojen ja liiteasiakirjojen julkaisussa otetaan huomioon salassapitosäännökset sekä henkilötietojen käsittelylle laissa asetetut vaatimukset. Kaikista asioista ja liiteasiakirjoista ei voi antaa tietoja asian valmisteluvaiheessa vaarantamatta asian käsittelyä.

 

Sidonnaisuudet
 

Kuntalain 84 §:n mukaan kunnanhallituksen jäsenten ja maankäyttö- ja rakennuslaissa tarkoitettuja tehtäviä hoitavan toimielinten jäsenten, valtuuston ja lautakuntien puheenjohtajien ja varapuheenjohtajien, kunnanjohtajan sekä kunnanhallituksen ja lautakuntien esittelijöiden on tehtävä sidonnaisuusilmoitus johtotehtävistään sekä luottamustoimistaan elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävästä varallisuudestaan sekä muistakin sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoidossa.

Sidonnaisuusilmoitukset annetaan pääsääntöisesti valtuustokauden alkaessa. Valtuustokauden aikana jätetään yksittäisiä ilmoituksia, lähinnä toimielinten jäsenten tai esittelijöiden vaihtuessa.

Tarkastuslautakunta valvoo ilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuustolle tiedoksi.

Karkkilan kaupungissa ilmoitusvelvollisia ovat:

Kaupunginhallituksen jäsenet ja varajäsenet
Ympäristölautakunnan jäsenet ja varajäsenet
Teknisen lautakunnan jäsenet ja varajäsenet
Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat
Kasvatus- ja opetuslautakunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja
Vapaa-aikalautakunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja
Keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja
Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja
Kaupunginjohtaja
Kaupunginhallituksen esittelijä
Lautakuntien esittelijät

Karkkilan kaupungin sidonnaisuusilmoitukset näet täältä:

Sidonnaisuusrekisteri

Kuntaliiton ohjeistus sidonnaisuusilmoituksista


Sivua päivitetty 22.3.2024/ns


Jaa Facebookissa Jaa Twitterissä

Karkkilan kaupunki

Valtatie 26 D
03600 Karkkila

Y-tunnus 0127046-7

Laskutusosoitteet


Verkkolaskut:

Verkkolaskuoperaattori:
CGI
Välittäjän tunnus:
003703575029 
Verkkolaskuosoite:
003701270467


Kaupungin puhelinvaihde:
(09) 4258 3600


Palvelupiste Serveri:

(09) 4258 3755
palvelupiste@karkkila.fi


Kirjaamo
:
kirjaamo@karkkila.fi