Valikko Etsi
Karkkila / Hyvinvointi ja terveys

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen (HYTE) on yksi kuntien lakisääteinen perustehtävä Suomessa (kuntalaki 410/2015, laki sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä 612/2021). Kunnalla on vastuu asukkaidensa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä siltä osin kuin tämä kytkeytyy kunnan muihin lakisääteisiin tehtäviin. Kuntien hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyötä ohjaavat edellä mainittujen lakien lisäksi myös monet muut lait, kansainväliset sopimukset, suositukset ja ohjeet.

Hyvinvoinnin vahvistaminen on yksi Karkkilan kaupungin kolmesta strategisesta muutosteemasta (Karkkilan kaupunkistrategia 2022–2025). Muutosteemat ohjaavat koko kaupunkiorganisaation toimintaa ja kehittämistä.

Vuoden 2023 alusta kuntien toimintaympäristössä tapahtui muutos, kun hyvinvointialueuudistuksen myötä sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisvastuu siirtyi kunnilta ja kuntayhtymiltä hyvinvointialueille. Tämä muutos on muuttanut kuntien roolia merkittävästi. Kunnilla on ensisijainen vastuu hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä siltä osin kuin tehtävä kytkeytyy muihin kunnan lakisääteisiin tehtäviin. Tämä tulee näkyä kunnan rakenteissa ja resurssien kohdentamisessa. 
 

Hyödyllisiä linkkejä -sivuiltamme löytyy myös hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen linkkejä. 


Sivua päivitetty 5.2.2024/ns

Karkkilan kaupunki

Valtatie 26 D
03600 Karkkila

Y-tunnus 0127046-7

Laskutusosoitteet


Verkkolaskut:

Verkkolaskuoperaattori:
CGI
Välittäjän tunnus:
003703575029 
Verkkolaskuosoite:
003701270467


Kaupungin puhelinvaihde:
(09) 4258 3600


Palvelupiste Serveri:

(09) 4258 3755
palvelupiste@karkkila.fi


Kirjaamo
:
kirjaamo@karkkila.fi