Valikko Etsi
Karkkila / Tietosuoja ja henkilörekisterit

Tietosuoja ja henkilörekisterit


Euroopan unionin yleistä tietosuoja-asetusta (EU 679/2016) sovelletaan henkilötietojen käsittelyyn Karkkilan kaupungissa 25.5.2018 alkaen. Sen tavoitteena on varmistaa, että ihmisten oikeus henkilötietojen suojaan ja sitä kautta yksityisyyteen toteutuu.

Asiakkaan oikeudet

Jokaisella asiakkaalla on oikeus saada tietää, mitä tietoja hänestä on tallennettu Karkkilan kaupungin rekisterinpitäjän henkilörekisteriin, tai ettei rekisterissä ole häntä koskevia tietoja sekä henkilötietojen käsittelyn tarkoitus.

Asiakas voi tehdä rekisteritietojen tarkastuspyynnön ja tietojen korjauspyynnön joko henkilökohtaisesti paikan päällä Karkkilan kaupungin palvelupiste Serverissä tai siinä yksikössä, josta henkilö haluaa tietonsa (esim. kirjasto). Henkilötietojen pyytäjän on todistettava henkilöllisyytensä ja täytettävä tietosuojavaltuutetun toimiston lomake.

Rekisterin pitäjän on esitettävä tiedot helposti ymmärrettävässä ja saatavilla olevassa muodossa. Käytännössä tämä tarkoittaa rekisteriselosteen esittämistä asiakkaalle.

Rekisteriselosteesta ilmenee, kuka on henkilötietojen käsittelystä vastaava rekisterinpitäjä, mitä henkilötietoja rekisterissä on, mihin niitä käytetään ja minne tietoja säännönmukaisesti luovutetaan sekä tietojen suojauksen periaatteet.

Asiakkaalla on myös oikeus vaatia virheellisen tai epätarkan tiedon korjaamista tai omien tietojen poistoa.

Rekisterinpitäjän on toimitettava tarkastuspyynnössä pyydetyt tiedot kirjallisesti asiakkaalle. Tiedot voidaan pyynnöstä antaa myös suullisesti, jos rekisteröidyn henkilöllisyydestä on voitu luotettavalla tavalla varmistua.

Tiedot on annettava ilman aiheetonta viivytystä, viimeistään kuukauden kuluessa pyynnön vastaanottamisesta.

Omien tietojen tarkastus on pääsääntöisesti maksutonta. Rekisterinpitäjä voi kuitenkin periä kohtuullisen maksun toimenpiteistään, mikäli edellisestä samaan rekisteriin kohdistuneesta tarkastuskerrasta on kulunut vähemmän kuin yksi vuosi.

Rekisterinpitäjä voi kieltäytyä pyynnön toteuttamisesta, jos rekisteröidyn pyyntö voidaan osoittaa kohtuuttomaksi tai ilmeisen perusteettomaksi.

Lisätietoja
https://www.tietosuoja.fi/fi/


Muiden palvelujen tietosuoja- tai rekisteriselosteet

Länsi-uudenmaan pelastuslaitosSivua päivitetty 16.9.2021/ns


Jaa Facebookissa Jaa Twitterissä

Karkkilan kaupunki

Valtatie 26 D
03600 Karkkila

Y-tunnus 0127046-7

Laskutusosoitteet

Verkkolaskut:

Verkkolaskuoperaattori:
Basware Oyj
Välittäjän tunnus:
BAWCFI22
Verkkolaskuosoite:
003701270467

Paperilaskut:

Karkkilan kaupunki

PL 9824
00026 Basware

Kaupungin puhelinvaihde:
(09) 4258 3600


Palvelupiste Serveri:

(09) 4258 3755
palvelupiste@karkkila.fi


Kirjaamo
:
kirjaamo@karkkila.fi
050 5270 583