Valikko Etsi
Palvelut / Esiopetus

Esiopetus Karkkilassa

Perusopetuslain mukainen maksuton esiopetus järjestetään lukuvuonna 2022–2023 vuonna 2016 syntyneille lapsille. Karkkilassa esiopetusta järjestetään koulujen tilojen yhteydessä toimivissa esiopetusryhmissä sekä vuorohoitoryhmässä. Esiopetusta täydentävä varhaiskasvatus järjestetään samassa paikassa, kuin esiopetus. 

Esiopetuksella tarkoitetaan kuusivuotiaille tarjottavaa maksutonta opetusta. Perusopetuslain (26 a §) mukaan lasten on oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuonna osallistuttava vuoden kestävään esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan. Esiopetus toteutetaan Opetushallituksen hyväksymän normin, Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet ja sen mukaan laaditun paikallisen opetussuunnitelman mukaisesti. 

Esiopetuksen erityisenä tavoitteena on edistää yhteistyössä huoltajien kanssa lasten kehitys- ja oppimisedellytyksiä sekä vahvistaa lasten sosiaalisia taitoja ja tervettä itsetuntoa leikin ja myönteisten oppimiskokemusten avulla. Esiopetuksessa käytetään varhaiskasvatukseen soveltuvaa pedagogiikkaa ja kunnioitetaan lasten mielenkiinnon kohteita opetuksen järjestämisessä. 

Esiopetus on luonteeltaan eheytettyä opetusta, joka muodostuu eri laajuisista ja eri tavoin toteutetuista oppimiskokonaisuuksista. Tärkeä merkitys on leikin kautta oppimisella, monipuolisilla luovilla oppimistavoilla, eri aistien ja toiminnallisen oppimisen hyödyntämisellä sekä yhdessä oppimisella. Kaiken toiminnan lähtökohtana esiopetuksessa on terveen itsetunnon ja identiteetin rakentuminen ja positiivisen minäkuvan syntyminen itsestä oppijana. 


esiopetukseen ilmoittautumiseen pääset tästä
(Linkki ohjautuu palveluntarjoajan sivustolle ja aukeaa uuteen ikkunaan)

 

Lisätietoja antaa esiopetuksen vastaava opettaja Nina Mäkinen 044 467 5527


Hoitoaikojen ilmoittaminen esiopetuksessa

Esiopetuksessa toiminnan suunnittelu ryhmissä pohjautuu lasten tarpeisiin ja yksilöllisen kasvun ja kehityksen tukemiseen; henkilökunnan on tärkeä tietää, ketkä lapsista ovat kulloinkin paikalla. Henkilökunnan työvuorosuunnittelu perustuu lain vaatimuksiin lasten ja kasvattajien välisestä suhdeluvusta. Sähköinen hoitoaikojen ilmoittaminen helpottaa myös perheiden hoitoaikaperusteisen varhaiskasvatuksen asiakasmaksun ja sovittujen hoitotuntien seuraamista. Ilmoita lapsen hoitoajat sähköisesti Vakapäiväkirjalla (koneella) tai VakaMukana (mobiili) -ohjelmassa. Esiopetukseen osallistuminen (4h) ja sen lisäksi hoidontarve on ilmoitettava viimeistään edellisen viikon maanantaina klo 12 mennessä.

Varhaiskasvatuksen sähköiseen asiointiin pääset tästä
(Linkki ohjautuu palveluntarjoajan sivustolle ja aukeaa uuteen ikkunaan)

 

Esiopetuksen työ- ja loma-ajat lukuvuonna 2021 - 2022

Syyslukukausi  18.8.2021 -  17.12.2021 (82 työpäivää)
Syysloma viikko 42 (ma-pe 18. - 22.10.2021)
Joululoma 18.12.2021 - 9.1.2022

Kevätlukukausi 10.1. - 31.5.2022 (93 työpäivää)
Talviloma viikko 8, 21.-25.2.2022
Pääsiäisloma pe-ma 15.-18.4.2022

Vapaapäivät:
to  26.5.2022 Helatorstai
pe 27.5.2022

Perustellusta syystä varhaiskasvatusjohtajalla onmahdollisuus vaihtaa työpäivien ajankohtaa, kun kokonaismäärä (175 työpäivää)toteutuu.

 


Esiopetuksen työ- ja loma-ajat lukuvuonna 2022 - 2023

Syyslukukausi 15.8.-16.12.2022 (83 työpäivää)
Syysloma viikolla 42,ma-pe 17.- 21.10.2022
Joululoma 19.12.2022 - 8.1.2023


Kevätlukukausi 9.1.-30.5.2023 (92 työpäivää)
Talviloma viikolla 8, ma-pe 20.- 24.2.2023
Pääsiäisloma pe-ma 7.-10.4.2023


Vapaapäivät:

ma  5.12 2022
ti     6.12.2022 Itsenäisyyspäivä
ma  1.5.2023 Vappu
to    18.5.2023 Helatorstai
pe   19.5.2023

Lukuvuonna 2022–2023 on esiopetuksessa yhteensä 700 oppituntia, jotkajakautuvat 175 työpäivään
.Sivua päivitetty 19.4.2022/jp


Jaa Facebookissa Jaa Twitterissä

Karkkilan kaupunki

Valtatie 26 D
03600 Karkkila

Y-tunnus 0127046-7

Laskutusosoitteet


Verkkolaskut:

Verkkolaskuoperaattori:
CGI
Välittäjän tunnus:
003703575029 
Verkkolaskuosoite:
003701270467


Kaupungin puhelinvaihde:
(09) 4258 3600


Palvelupiste Serveri:

(09) 4258 3755
palvelupiste@karkkila.fi


Kirjaamo
:
kirjaamo@karkkila.fi