Valikko Etsi
Palvelut / Esiopetus

ESIOPPILAAN HOIDONTARVE JA MAKSUT KESÄKUUKAUSINA

Esiopetus päättyy ti 28.5.2024. Täydentävä varhaiskasvatuspäätös tulisi olla tehtynä 31.7.2024 asti ellei perhe ole hakemuksessa ilmoittanut muuta lopetuspäivää. Huomioikaa, että kesäaikana varhaiskasvatus muuttuu kokoaikaiseksi hoitotuntien mukaan laskutettavaksi. Ilmoita muuttuneet hoitotunnit  varhaiskasvatus@karkkila.fi sähköpostiin.

Haukkamäki, Tuorila ja Nyhkälä ovat auki 31.5. asti. Ilmoitamme näiden yksiköiden kesähoitopaikan toukokuun alussa lasten hoidon tarpeiden selvittyä. Vuorohoitoa tarvitsevat eskarit ovat koko kesän ajan hoidossa Högforsin päiväkodilla.

Maksukäytäntö varhaiskasvatuksessa kesäkuukausien aikana

Karkkilan kasvatus- ja opetuslautakunta on päättänyt 26.3.2024, että kesällä 2024 kesä-, heinä- ja elokuu ovat maksuttomia kuukausia, jos lapsi on pois koko kalenterikuukauden. Lapsi voi olla pois yhden, kaksi tai kaikki kolme kuukautta. Heinäkuu on joka tapauksessa maksuton kuukausi niillä perheillä, joiden lapsen hoito on alkanut elokuussa 2023.

Ilmoita 6.5. mennessä varhaiskasvatus@karkkila.fi sähköpostiin, mikäli käytätte maksuttomia kesäkuukausia. Laita viestiin lapsen nimi ja päiväkoti sekä mitkä kuukaudet lapsi on pois hoidosta. Vie koko kuukauden (kesä-, heinä- ja elokuu) poissaolopäivät sähköiseen hoitoaikojen varausjärjestelmään koodilla “ennalta ilmoitettu poissaolo”.

Lisää tietoa tästä linkistä: Kesätiedote huoltajille 2024

 

Karkkilan kaupungin varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen käsikirja

 

Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseen sekä kiusaamisen, häirinnän, syrjinnän ja väkivallan vastaiseen työhön 

Käsikirja sisältää kaksi, toisiaan tukevaa suunnitelmaosuutta –tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelman sekä kiusaamisen, häirinnän, syrjinnän ja väkivallan vastaisen työn suunnitelman. 

Lisää tietoa tästä linkistä:  Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen käsikirja

 

Tuloselvityspyyntö varhaiskasvatuksen vanhemmille

                    

Varhaiskasvatusmaksujen indeksitarkistus tulee voimaan 1.8.2024.

Pyydämme kaikilta varhaiskasvatuksen asiakkaita toimittamaan tuloselvitykset 31.5.2024 mennessä. Tuloselvitykset saatte parhaiten laitettua sähköisesti Karkkilan kaupungin nettisivulla olevan linkin kautta. https://www.karkkila.fi/sivut/FI/Paivahoitomaksut

Tai voitte tulostaa sivulta Excel-lomakkeen ja toimittaa sen kaupungintalolle (kuoreen ”varhaiskasvatus tuloselvitys”). Lisätietoja asiakasmaksuista saat laittamalla viestiä varhaiskasvatus@karkkila.fi sähköpostiin.

Opetustoimen hintaindeksillä tarkistettu varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista annetun lain 7 §:ssä tarkoitettu kokoaikaisesta varhaiskasvatuksesta perittävä maksu on 1.8.2024 lähtien enintään 311euroa kuukaudessa ja pienin perittävä maksu 30 euroa.

 

Lisää tietoa tästä linkistä: Tuloselvityspyyntö varhaiskasvatuksen vanhemmille

 

 

Yksiköiden arviointi ja tyhy-päivät

Esiopetuksen henkilöstön tyhy -päivät (arviointi + tyhy) ovat kevätkaudella 2024:

Nyhkälä pe 31.5.
Haukkamäki pe 31.5.
Tuorila pe 31.5.

Perhe saa maksuhyvityksen päivästä, jos lapsi on koko päivän pois hoidosta. 

 

Esiopetus Karkkilassa

Perusopetuslain mukainen maksuton esiopetus järjestetään lukuvuonna 2023–2024 vuonna 2017 syntyneille lapsille. Karkkilassa esiopetusta järjestetään koulujen tilojen yhteydessä toimivissa esiopetusryhmissä sekä vuorohoitoryhmässä. Esiopetusta täydentävä varhaiskasvatus järjestetään samassa paikassa, kuin esiopetus. 

Esiopetuksella tarkoitetaan kuusivuotiaille tarjottavaa maksutonta opetusta. Perusopetuslain (26 a §) mukaan lasten on oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuonna osallistuttava vuoden kestävään esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan. Esiopetus toteutetaan Opetushallituksen hyväksymän normin, Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet ja sen mukaan laaditun paikallisen opetussuunnitelman mukaisesti. 

Esiopetuksen erityisenä tavoitteena on edistää yhteistyössä huoltajien kanssa lasten kehitys- ja oppimisedellytyksiä sekä vahvistaa lasten sosiaalisia taitoja ja tervettä itsetuntoa leikin ja myönteisten oppimiskokemusten avulla. Esiopetuksessa käytetään varhaiskasvatukseen soveltuvaa pedagogiikkaa ja kunnioitetaan lasten mielenkiinnon kohteita opetuksen järjestämisessä. 

Esiopetus on luonteeltaan eheytettyä opetusta, joka muodostuu eri laajuisista ja eri tavoin toteutetuista oppimiskokonaisuuksista. Tärkeä merkitys on leikin kautta oppimisella, monipuolisilla luovilla oppimistavoilla, eri aistien ja toiminnallisen oppimisen hyödyntämisellä sekä yhdessä oppimisella. Kaiken toiminnan lähtökohtana esiopetuksessa on terveen itsetunnon ja identiteetin rakentuminen ja positiivisen minäkuvan syntyminen itsestä oppijana. 

 

Esiopetuksen työ- ja loma-ajat lukuvuonna 2023–2024 ovat seuraavat:

Syyslukukausi 16.8.-18.12.2023

Syysloma viikolla 42, ma-pe 16.- 20.10.2023

Joululoma 19.12.2023 - 7.1.2024

 

Kevätlukukausi 8.1.-28.5.2024

Talviloma viikolla 8, ma-pe 19.- 23.2.2024

Pääsiäisloma pe-ma 29.3.-1.4.2024

 

Vapaapäivät:

ke 6.12.2023 Itsenäisyyspäivä

ke 1.5.2024 Vappu

to 9.5.2024 Helatorstai

pe 10.5.2024 Helatorstain jälkeinen perjantai

 

Varhaiskasvatusjohtajalla on perustellusta syystä mahdollisuus vaihtaa työpäivien ajankohtaa, kun kokonaismäärä (175 työpäivää) toteutuu.

 

Esiopetuksen työ- ja loma-ajat lukuvuonna 2024–2025 ovat seuraavat:

Syyslukukausi 15.8.-17.12.2024

Syysloma viikolla 42, ma-pe 14.- 18.10.2024

Joululoma 18.12.2024 - 6.1.2025

 

Kevätlukukausi 7.1.-27.5.2025

Talviloma viikolla 8, ma-pe 17.- 21.2.2025

Pääsiäisloma pe-ma 18.4.-21.4.2025

 

Vapaapäivät:

pe 6.12.2024 Itsenäisyyspäivä

to 1.5.2025 Vappu

pe 2.5.2025 vapapäivä

 

Lukuvuonna 2024–2025 on esiopetuksessa yhteensä 700 oppituntia, jotka jakautuvat 175 työpäivään.

 

Sivua päivitetty 04.06.2024 /jp

 

 

 

Karkkilan kaupunki

Valtatie 26 D
03600 Karkkila

Y-tunnus 0127046-7

Laskutusosoitteet


Verkkolaskut:

Verkkolaskuoperaattori:
CGI
Välittäjän tunnus:
003703575029 
Verkkolaskuosoite:
003701270467


Kaupungin puhelinvaihde:
(09) 4258 3600


Palvelupiste Serveri:

(09) 4258 3755
palvelupiste@karkkila.fi


Kirjaamo
:
kirjaamo@karkkila.fi