Valikko Etsi
Asuminen / Kaavoitus / Yleiskaavoitus

Yleiskaavoitus ja -suunnittelu

  Yleiskaava on yleispiirteinen maankäytön suunnitelma, jonka tarkoituksena on ohjata liikenteen ja maankäytön kehitystä sekä sovittaa yhteen eri toimintoja.


  Keskustaajaman ja kaakkoisosan osayleiskaava 2014

  Karkkilan kaupungin alueella on voimassa yksi oikeusvaikutteinen osayleiskaava, Keskustaajaman ja kaakkoisosan osayleiskaava vuodelta 2014. Kaava käsittää keskustaajaman alueen, Pyhäjärven ympäristön, Haukkamäen selänteen, Toivikkeen selänteen, Ahmoon kylän sekä Porintien varren keskustaajamasta kaakkoon kaupungin rajalle asti.

  Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt osayleiskaavan 5.9.2011 MRL 42 §:n mukaisena oikeusvaikutteisena yleiskaavana. Kaavasta tuli lainvoimainen 10.4.2014. Kaava ei ole tarkoitettu MRL 44§:n mukaiseen rakennuslupien suoraan myöntämiseen, vaan asemakaavoitetun alueen ulkopuolella tarvitaan suunnittelutarveratkaisu.

  Tutustu Keskustaajaman ja kaakkoisosan osayleiskaavaan:

  Osayleiskaavan selvitykset:


  Muu yleiskaavoitus

  Karkkilan alueelle on lisäksi laadittu oikeusvaikutuksettomia yleiskaavoja, jotka löytyvät vain paperiversiona Kaavoituksen palveluyksiköstä:

  • Karkkilan yleiskaavam hyvksytty KV 1980

  • Läntisen järvi- ja lampialueen rantayleiskaava, hyväksytty KV 1984

  • Harjuosayleiskaava Ahmoon, Haaviston ja Vaskijärven kylien maa-ainesten ottoa varten: hyväksytty KV 1990, YM kumonnut osin 1994  Osayleiskaavahankkeita

  Vaskijärven kyläosayleiskaavan tarvetta tutkitaan

  Kyläosayleiskaavoituksen tarvoitteena on tukea Vaskijärven kylän asukaskehitystä ja yritystoimintaa sekä nopeuttaa rakennuslupien myöntämistä ja ohjata rakentamista kylän ydinalueille. Metropolia ammattikorkeakoulun toisen vuosikurssin opiskelijat ovat tuottaneet harjoitustyönä Vaskijärvelle erilaisia tulevaisuuskuvia ja kyläosayleiskaavavaihtoehtoja. Harjoitustöitä käytetään virallisen osayleiskaavatyön tarpeellisuuden ja tavoitteiden arviointiin. 

  Vaskijärven kyläosayleiskaavoituksen lähtökohtia, esitys 20.1.2021 (ppt)

  Selvitykset:
  Luontoselvityksen esiselvitys, YS-Enviro Oy 2021
  Maisemaselvitys, Olark Oy 2020
  Vaskijärven kyläkirja

   

   
  Sivua päivitetty 25.7.2023/mn

  Karkkilan kaupunki

  Valtatie 26 D
  03600 Karkkila

  Y-tunnus 0127046-7

  Laskutusosoitteet


  Verkkolaskut:

  Verkkolaskuoperaattori:
  CGI
  Välittäjän tunnus:
  003703575029 
  Verkkolaskuosoite:
  003701270467


  Kaupungin puhelinvaihde:
  (09) 4258 3600


  Palvelupiste Serveri:

  (09) 4258 3755
  palvelupiste@karkkila.fi


  Kirjaamo
  :
  kirjaamo@karkkila.fi