Valikko Etsi
Asuminen / Kaavoitus / Yleiskaavat ja hankkeet

Yleiskaavat ja hankkeet

Karkkilan kaupungin alueella on voimassa yksi oikeusvaikutteinen osayleiskaava, Keskustaajaman ja kaakkoisosan osayleiskaava vuodelta 2014. Tämä yleiskaava kumoaa alueelle laaditut aikaisemmat yleiskaavat. Yleiskaavaprosesseja ei ole käynnissä.

Karkkilan alueelle on laadittu myös oikeusvaikutuksettomia yleiskaavoja, jotka löytyvät vain paperiversiona Kaavoituksen palveluyksiköstä:

  • Karkkilan yleiskaava: kv 1980
  • Läntisen järvi- ja lampialueen rantayleiskaava: kv 1984
  • Harjuosayleiskaava Ahmoon, Haaviston ja Vaskijärven kylien maa-ainesten ottoa varten: kv 1990, YM kummonnut osin 1994

Keskustaajaman ja kaakkoisosan osayleiskaava 2014

 

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt Karkkilan keskustaajaman ja kaakkoisosan osayleiskaavan 5.9.2011 MRL 42 §:n mukaisena oikeusvaikutteisena yleiskaavana. Kaavasta tuli lainvoimainen 10.4.2014. Kaava ei ole tarkoitettu MRL 44§:n mukaiseen rakennuslupien suoraan myöntämiseen, vaan asemakaavoitetun alueen ulkopuolella tarvitaan suunnittelutarveratkaisu.

 

Kaava käsittää keskustaajaman alueen, Pyhäjärven ympäristön, Haukkamäen selänteen, Toivikkeen selänteen, Ahmoon kylän sekä Porintien varren keskustaajamasta kaakkoon kaupungin rajalle asti.

Kaavan selvitysmateriaaliin kannattaa tutustua!

- kaavakartta
kaavamerkinnät 1 ja kaavamerkinnät 2
kaavamääräykset
- kaavaselostus
- liikenneselvitys
- luontoselvitys
- täydennetty luontoselvitys 5/10
maisemaselvitys
- arkeologinen inventointi
rakennettu kulttuuriympäristö
- ilmakuvia

Osayleiskaavahankkeita

Vaskijärven kyläosayleiskaavan tarvetta tutkitaan

Vaskijärven kyläosayleiskaavoituksen harjoitustyöt ovat valmistuneet!

 

Töiden esittelytilaisuus on  3.5.2021 klo 17.00 - 19.00 Zoomissa

 

Metropolia ammattikorkeakoulun 2.vuosikurssin opiskelijat ovat tuottaneet kyläosayleiskaavoituksen harjoitustyönä Vaskijärvelle erilaisia tulevaisuuskuvia ja kyläosayleiskaavavaihtoehtoja.
Harjoitustyön tuloksia esitellään asukkaille 3.5.2021 klo 17-19 netissä (Zoom) pidettävässä esittelytilaisuudessa. Ilmoittautumiset sähköpostiosoitteeseen kaavoitus@karkkila.fi viimeistään 2.5.2021. Linkki tilaisuuteen lähetetään vähän ennen tilaisuutta.

Harjoitustyötä käytetään virallisen osayleiskaavatyön tarpeellisuuden ja tavoitteiden arviointiin. Jos tulosten ja asukasmielipiteen perusteella päädytään Vaskijärven kyläosayleiskaavan laadintaan, se käynnistyisi aikaisintaan vuonna 2022.


Kyläosayleiskaavoituksen tarvoitteena olisi tukea kylän asukaskehitystä ja yritystoimintaa sekä nopeuttaa rakennuslupien myöntämistä ja ohjata rakentamista kylän ydinalueille. Vaskijärven kyläosayleiskaavan tarpeen ja hyötyjen esillesaamiseksi Metropolia ammattikorkeakoulu tekee kyläosayleiskaavoituksen harjoitustyön Vaskijärvellä, keväällä 2021. Tulosten perusteella KH päättää kaavan vireilletulosta ja lopullisesta kaavarajauksesta. 

 

Kaavaan vaikuttaminen
Kyläosayleiskaavahankkeesta järjestetään asukastilaisuuksia ym. kaavaprosessiin liittyvää jos se tulee vireille aikaisintaan 2022.
Metropolia ammattikorkeakoulu kävi tutustumassa alueeseen Vaskijärven kyläyhdistyksen opastuksella tammikuussa 2021, mutta harjoitustyön puitteissa ei järjestetä enempää asukasvuorovaikutusta. 
Harjoitustyötä varten järjestettiin aloitustilaisuus 20.1.2021, jossa kaavoituspäällikkö ja kyläyhdistyksen edustajat kertoivat lähtökohdista ja tavoitteista. 

Harjoitustyön tulokset esitellään 3.5.2021 klo 17.00-19.00 netissä Zoom-palvelussa. Ilmoittautuminen 2.5.2021 mennessä kaavoituksen sähköpostiin: kaavoitus@karkkila.fi

Vaskijärven kyläosayleiskaavoituksen lähtökohtia pp-esitys 20.1.2021, Kaavoituspäällikkö

SELVITYKSET
Luontoselvityksen esiselvitys, YS-Enviro Oy 2021
Maisemaselvitys, Olark Oy 2020
Vaskijärven kyläkirja

Vaskijärven kyläyhdistyksen kotisivulla seurataan harjoitustyön ja kaavahankkeen etenemistä.

 
Sivua päivitetty 21.4.2021/MV


Jaa Facebookissa Jaa Twitterissä

Karkkilan kaupunki

Valtatie 26 D
03600 Karkkila

Y-tunnus 0127046-7

Laskutusosoitteet


Verkkolaskut:

Verkkolaskuoperaattori:
CGI
Välittäjän tunnus:
003703575029 
Verkkolaskuosoite:
003701270467


Kaupungin puhelinvaihde:
(09) 4258 3600


Palvelupiste Serveri:

(09) 4258 3755
palvelupiste@karkkila.fi


Kirjaamo
:
kirjaamo@karkkila.fi