Valikko Etsi

Diplomityönä tehty Karkkilan kaupunkipuistosuunnitelma on valmistunut marraskuussa 2012

Maisema-arkkitehtiylioppilas Anni Vainio on laatinut Aalto-yliopiston Arkkitehtuurilaitoksen Maisema-arkkitehtuurin koulutusohjelman diplomityönään Karkkilan kaupunkipuistosuunnitelman. Diplomityön valvojana toimi professori Maija Rautamäki, työn ohjaajana arkkitehti Pertti Kyyhkynen. Diplomityö on valmistunut marraskuussa 2012. Dilpomityöhön voit tutustua täältä.

Kaupunkipuistosuunnitelman taustaa

Keskustan osayleiskaavaa laadittaessa vuonna 2010 oli esillä ajatus kansallisen kaupunkipuiston perustamisesta Karkkilaan. Puistolla ei ole ympäristöministeriön myöntämää virallista statusta, mutta se noudattelee kansallisen kaupunkipuiston periaatteita.

Puiston suunnittelutehtävä annettiin maisema-arkkitehtiylioppilas Anni Vainiolle, joka aloitti työn toukokuussa 2011. Työn ensiesittely oli Karkkilan kaupunginhallituksessa huhtikuussa 2012, diplomityö valmistui 15.11.2012.

Kansallinen kaupunkipuisto on keino tunnistaa ja säilyttää kaupungin luonnon ja kulttuurihistorian kannalta arvokkaat alueet. Suunnitelmassa on etsitty kansallisen kaupunkipuiston kriteereihin perustuen Karkkilan kulttuurihistorian ja luontoarvojen kannalta merkittävät kohteet ja yhdistetty ne aluekokonaisuudeksi. Alue ulottuu keskustasta kaupunkia ympäröiviin metsäisiin viheralueisiin.

Kaupunkipuistosuunnitelman on tarkoitus osaltaan ohjata Karkkilan maankäytön suunnittelua kohti kokonaisvaltaisempaa ajattelua, jossa tarkastellaan kaupunkia kokonaisuutena ja otetaan huomioon samanaikaisesti luonnonarvot, kulttuuriperintö, toiminnallisuus sekä maisema- ja virkistysarvot. Raporttia voidaan myös käyttää pohjana kaupunkipuiston tarkemmalle hoito- ja käyttösuunnitelmalle.

Kaupunkipuistotyötä koordinoi Karkkilassa ohjausryhmä, johon kuuluivat tekninen johtaja Kari Setälä, kehittämispäällikkö Satu Sarin, museonjohtaja Tommi Kuutsa, ympäristöpäällikkö Minna Sulander, kaupungin puutarhuri Anja Polkutie, vs. vastaava rakennustarkastaja Paula Mäenpää sekä kaavoituspäällikkö Pertti Kyyhkynen.

Anni Vainion perustelut päätöksestä ottaa Karkkilan puistoalueet aiheeksi diplomityöhön.

Karkkilan keskustaajaman pääteitä ajellessaan satunnainen kävijä tuskin aavistaa, minkälaisia maisema-aarteita pikkukaupunkiin kätkeytyy. Aivan keskustan lähellä voi yllättäen putkahtaa esiin Pyhäjärvi, viehättävä puutarhakaupunkialue tai historiallinen ruukkimiljöö. Karjaanjoen metsäisessä Koskipuistossa kävellessään ei arvaisi olevansa alle sadan metrin päässä vilkkaasti liikennöidystä Valtatiestä. Karkkilan monipuolinen luonto ja Högforsin ruukki aivan kaupungin keskustan tuntumassa antavat loistavat edellytykset kaupunkipuiston kehittämiselle. Toivon, että Karkkilan kaupunkipuisto varmistaa kaupungin hienojen ympäristöjen säilymisen ja puiston myötä yhä useampi ihminen voi tuntea samanlaista löytämisen riemua, luonnossa liikkumisen iloa ja historian läsnäoloa kaupungissa, jota itse olen kokenut tutustuessani Karkkilaan.

Anni Vainio, 15.11.2012

Sivun julkinen -täppä poistettu 20.11.2019/ns

Karkkilan kaupunki

Valtatie 26 D
03600 Karkkila

Y-tunnus 0127046-7

Laskutusosoitteet


Verkkolaskut:

Verkkolaskuoperaattori:
CGI
Välittäjän tunnus:
003703575029 
Verkkolaskuosoite:
003701270467


Kaupungin puhelinvaihde:
(09) 4258 3600


Palvelupiste Serveri:

(09) 4258 3755
palvelupiste@karkkila.fi


Kirjaamo
:
kirjaamo@karkkila.fi