Valikko Etsi
Yrittäminen / Työllisyyspalvelut / Rekrytointilisä

Karkkilan kaupungin rekrytointilisä, tukea työllistämiseen

Rekrytointilisähakemus työnantajalle (Linkki avaa webropol-lomakkeen uuteen ikkunaan.)

Rekrytointilisän tavoitteena on edistää karkkilalaisten työttömien työnhakijoiden työllistymistä madaltamalla työnantajan rekrytointikynnystä.

Tuella palkattavaa henkilöä koskevat edellytykset

Rekrytointilisää myönnetään työnantajalle, joka työllistää karkkilalaisen työttömän työnhakijan.
Lisä on tarkoitettu henkilön palkkaamisesta syntyviin rekrytointi-, työtila-, työvaate-, perehdyttämis- ja ohjauskustannuksiin, ei palkkakustannuksiin. Rekrytointilisän saaminen ei saa olla ehto työsuhteen solmimiselle.

Lisää voidaan myöntää jos:
- työllistettävä on karkkilalainen, 
- työllistettävä on työnhakijana TE-toimistossa, 
- työllistettävä on pitkäaikaistyötön eli ollut työttömänä työnhakijana vähintään vuoden 
(aktivointitoimenpiteisiin kuten työkokeiluun tai kuntouttavaan työtoimintaan osallistuminen ei  katkaise laskentaa),  
- työllistettävälle on maksettu työmarkkinatukea vähintään 300 päivää 
- tai kun tuen myöntäminen on muutoin taloudellisesti tai toiminnallisesti perusteltua.

Solmittavan työsuhteen työajan tulee olla vähintään 18 t/viikko ja keston vähintään 35 viikkoa (n.  8 kk) (palkansaajan työssäoloehdon täyttymisen edellytykset palkkatuetussa työssä). Mikäli työnantajalle ei ole myönnetty palkkatukea, niin solmittavan työsuhteen kestoksi riittää 26 vkoa (n.6 kk) (palkansaajan työssäoloehdon täyttymisen edellytykset). 

Rekrytointilisää myönnetään harkinnanvaraisesti ja sitä voidaan myöntää kalenterivuoden sisällä.


Työnantajaa koskevat edellytykset

Työllistävällä organisaatiolla tulee olla edellytykset toimia laadukkaana työnantajana.
Tuki ei saa johtaa siihen, että työnantaja irtisanoo, lomauttaa tai osa-aikaistaa muita
työntekijöitään. Rekrytointilisää voidaan myöntää, jos työnantaja on tarjonnut työsopimuslain mukaisesti työtä työntekijöilleen, jotka on irtisanottu tai lomautettu taloudellisista tai
tuotannollisista syistä sekä työntekijöilleen, jotka tekevät osa-aikatyötä. Irtisanomiset ja
lomautukset eivät ole esteenä lisän myöntämiselle, jos työnantajalla ei ole velvollisuutta tarjota työtä irtisanomalleen tai lomauttamalleen työntekijöille.
Työnantaja ei ole saanut laiminlyödä verojen ja lakisääteisten maksujen maksamista.
Työsuhteen aikana työnantajalta edellytetään työllistetyn asiakkaan aktiivista ohjausta ja
perehdytystä työsuhteen aikana.
Työllistettävälle henkilölle edellytetään maksettavan kyseiseen työsuhteeseen sovellettavaa työehtosopimuksen mukaista palkkaa, tai jollei sovellettavaa työehtosopimusta ole,
tavanomaista ja kohtuullista palkkaa kyseisestä työstä. Työllistettävän henkilön
työsopimuksesta ilmenevän peruspalkan tulee olla vähintään 1350 €/kk ja työajan tulee olla vähintään 18h/viikko (tuntipalkkaiset: päivän palkka x 21,5 pv = laskennallinen kk-palkka). Työsuhteen keston on oltava vähintään 35 viikkoa (n. 8kk).

Rekrytointilisän määrä ja kesto

Rekrytointilisää maksetaan työnantajalle 350 €/kk/työllistettävä 6 kuukauden ajan. Samalle henkilölle saman työnantajan palvelukseen tukea maksetaan vain kerran.

Rekrytointilisää voidaan myöntää yhdistyksille (ei elinkeinotoimintaa) toiset kuusi kuukautta, mikäli jatkojaksoon yhdistetään osaamisen kehittämistä tai muita työllistymistä edistäviä
toimenpiteitä. Toimenpide voi olla esimerkiksi työhönvalmennuksen tai koulutuksen
kytkeminen työllistettävän jatkojaksolle, tai tuella palkatun siirtämistä toisen työnantajan
tehtäviin.

Hakemuksen liitteet:
• kopio työsopimuksesta
• todistus TE-toimistosta työttömyyden kestosta (työnhakijan Oma Asiointi -
palvelusta tuloste)
• kopio/todistus työttömyyden perusteella maksetuista työmarkkinatukipäivistä (Kela)
tuloste TE-toimiston Oma Asiointi-palvelusta
-tuloste Kelan sivuilta, maksetuista työmarkkinatukipäivistä
 

Tiedustelut:
elinkeinosihteeri Birgitta Holttinen, 044 5533429
birgitta.holttinen(a)karkkila.fi
 

Rekrytointilisähakemus työnantajalle (Linkki avaa webropol-lomakkeen uuteen ikkunaan.)

Karkkilan kaupunki

Valtatie 26 D
03600 Karkkila

Y-tunnus 0127046-7

Laskutusosoitteet


Verkkolaskut:

Verkkolaskuoperaattori:
CGI
Välittäjän tunnus:
003703575029 
Verkkolaskuosoite:
003701270467


Kaupungin puhelinvaihde:
(09) 4258 3600


Palvelupiste Serveri:

(09) 4258 3755
palvelupiste@karkkila.fi


Kirjaamo
:
kirjaamo@karkkila.fi