Valikko Etsi
Asuminen / Vesihuolto / Ohjeita rakentajalle

OHJEITA RAKENTAJALLE


Liittäminen vesihuoltolaitokseen:

 • Rakentajan tulee rakennuslupahakemuksen yhteydessä jättää hakemus vesihuoltolaitokseen liittämisestä ja sen käytöstä. 
 • Liitostyötä ja liittymissopimuksen tekemistä varten on Karkkilan kaupungin vesihuoltolaitokselle toimitettava kahtena kappaleena kaikista vesi- ja viemäritöistä (myös laajennuksista) hakemus/lausunto vesihuoltolaitokseen liittämisestä ja sen käytöstä, johon on liitetty kaksi kappaletta LVI-suunnittelijan laatimaa asemakuvaa koko A4-A3. Kuvasta tulee ilmetä liitospaikka ja putkien koot. 

  Hakemus/lausunto vesihuoltolaitokseen liittämisestä ja sen käytöstä (pdf) (Linkki avaa PDF - tiedoston uudelle välilehdelle). 

 • Mikäli rakennettava kiinteistö on tyypiltään omakoti- tai paritalo, voi vedenkulutusta ja jätevesimäärää koskevat kohdat hakemuksesta jättää avoimeksi.
 • Rakennusvalvonnasta hakemus tulee automaattisesti lausunnolle vesihuoltolaitokselle.
 • Lausunnosta ilmenee onko rakennettava kiinteistö liitettävissä vesihuoltolaitokseen. Samassa yhteydessä liitettävälle kiinteistölle määritellään liitoskohta ja liittymis- ja padotuskorkeudet.
 • Vesihuoltolaitokselta lausunto palautuu rakennusvalvontaan, josta rakennusluvan hakija saa käyttöönsä lausunnosta oman kappaleen.
 • Hakemuksen pohjalta vesihuoltolaitos valmistelee rakennettavaa kiinteistöä koskevan liittymissopimuksen. Kun sopimus on valmis allekirjoitettavaksi, on vesihuoltolaitos yhteydessä kiinteistön omistajaan.
 • Kiinteistöltä perittävän liittymismaksun suuruus ilmenee vesihuoltolaitoksen taksasta.

Tonttiliitosten rakentaminen:

 • Liittymissopimuksen allekirjoittamisen yhteydessä kiinteistön omistajan tulee allekirjoittaa myös tonttiliitosten rakentamista koskeva työtilaus.
 • Tonttiliitosten rakentamisesta perittävät maksut ilmenevät vesihuoltolaitoksen taksasta.
 • Tonttivesijohdon ja tonttiviemärin rakentamisen, kunnossapidon, uudelleenrakentamisen ja maanrakennustyöt suorittaa kustannuksellaan liittyjä.

 • Tonttivesijohdon hankkii ja asentaa liittyjän kustannuksella liittyjä tai laitos. Jos liittyjä suorittaa tonttivesijohdon hankinnan ja asentamisen, laitos määrää ja hyväksyy tonttivesijohdon aineen, koon ja sijoituksen. Liitostyön tekee aina laitos.

Työmaavesi:

 • Karkkilan kaupungin vesihuoltolaitos ei toimita rakentajille erillistä työmaavettä ilman vesimittarin asennusta.
 • Vesimittarin asennus tulee tilata vesihuoltolaitokselta, kun rakennustyömaalla tarvitaan vettä.

Lisätietoja: vesihuoltopäällikkö Markku Kuusinen, p. 044  4675 522 tai markku.kuusinen@karkkila.fi

 

 

Sivua päivitetty 22.1.2024/sk-m

Karkkilan kaupunki

Valtatie 26 D
03600 Karkkila

Y-tunnus 0127046-7

Laskutusosoitteet


Verkkolaskut:

Verkkolaskuoperaattori:
CGI
Välittäjän tunnus:
003703575029 
Verkkolaskuosoite:
003701270467


Kaupungin puhelinvaihde:
(09) 4258 3600


Palvelupiste Serveri:

(09) 4258 3755
palvelupiste@karkkila.fi


Kirjaamo
:
kirjaamo@karkkila.fi