Valikko Etsi
Asuminen / Vesihuolto / Talousveden laatu

TALOUSVEDEN LAATU KARKKILASSA


Karkkilan vesihuoltolaitoksen toiminta-alueelleen jakama talousvesi on hyvälaatuista pohjavettä. Pohjavesi on hyvin tasalaatuista, joten raakavettä on helppoa käsitellä, eikä kemikaaleja talousveden valmistuksessa juuri tarvita.

Karkkilan vedenottamoiden vettä käsitellään veden happamuuden (pH) kohottamiseksi, alkaloimalla se kalkkikivellä. Veden pH pyritään kohottamaan niin, ettei se olisi putkistojen ja vesikalusteiden suhteen syövyttävää. Karkkilan verkostoveden happamuus on yleensä luokkaa pH 8. 

Veden mikrobiologisen laadun varmistamiseksi Karkkilassa on käytössä myös talousveden uv-desinfiointi.

Veden kovuus kuvaa veteen liuenneiden kalsium- ja magnesiumsuolojen määrää. Kovassa vedessä suolojen määrä on suhteellisen suuri ja vesi aiheuttaa valkoisia saostumia vesikalusteisiin. Karkkilan talousvesi on pehmeätä (n. 0,55 mmol/l tai 3,1 ºdH). Usein esim. astianpesukoneiden valmistajat esittävät veden pehmentämistä, jos kovuus on yli 6 ºdH. Yleensä Karkkilassa ei siis tuota rajaa ylittäviä kovuuksia löydy.

Joskus vesijohdosta voi tulla saostumia tai vesi voi olla ruskeata, joko korjaustöiden tai paineenvaihteluiden takia. Tällainen haitta yleensä poistuu vettä juoksuttamalla kunnes se kirkastuu. Vesijohtoverkostoon voi myös joutua ilmaa, joka näkyy vedessä ”harmautena”. Mikäli harmaus poistuu vettä seisotettaessa, on kyse ilmasta. Aina on kuitenkin syytä pitää mielessä, että jos vesi on poikkeuksellisesti ruskeata tai siinä on saostumia, voi veden laatu olla tilapäisesti heikentynyt. Tällöin on syytä välttää veden juomista kunnes haitta poistuu. 

Mittaustuloksia:

16.5.2023 0,49 mmol/l ja 2,7 ºdH. Veden kovuusluokka on erittäin pehmeä. (Toivike, lähtevä vesi)

16.5.2023 pH 8,1Sivu päivitetty 4.7.2023/skm


Jaa Facebookissa Jaa Twitterissä

Karkkilan kaupunki

Valtatie 26 D
03600 Karkkila

Y-tunnus 0127046-7

Laskutusosoitteet


Verkkolaskut:

Verkkolaskuoperaattori:
CGI
Välittäjän tunnus:
003703575029 
Verkkolaskuosoite:
003701270467


Kaupungin puhelinvaihde:
(09) 4258 3600


Palvelupiste Serveri:

(09) 4258 3755
palvelupiste@karkkila.fi


Kirjaamo
:
kirjaamo@karkkila.fi