Valikko Etsi
Asuminen / Vesihuolto

Ajankohtaista

Hulevesimaksulaskut lähtevät tänään

Ensimmäiset Karkkilan hulevesimaksulaskut lähtevät postissa asukkaille tänään. Maksujen eräpäivä on 31.12.2018. Maksun käyttöönotosta päätettiin kaupunginvaltuustossa 9.10.2017 § 81.

Hulevesimaksu koskee kaikkia asemakaava-alueella olevia kiinteistöjä, ja maksu peritään kerran vuodessa.

Lisätietoa asiasta

Mikäli Sinulla on hulevesimaksusta kysyttävää, voit lähettää sähköpostia osoitteeseen vesihuolto@karkkila.fi tai soittaa taloussihteeri Sari Kyngäs-Muhoselle numeroon 044 042 1117.

5.12.2018


Hulevesimaksu otetaan käyttöön, ensimmäisen kerran maksu peritään vuoden 2018 lopulla

Maankäyttö- ja rakennuslain sekä vesihuoltolain muutokset tulivat voimaan 1.9.2014. Lakimuutoksilla on merkittäviä vaikutuksia hulevesien hallinnan järjestämiseen kunnissa.

Hulevesi on rakennetuilta alueilta poisjohdettavaa sade- ja sulamisvettä. Hulevesiä syntyy perustusvesistä, pintavaluntana rakennusten katoilta, piha-alueilta sekä katualueilta ja puistoista. Hulevedet johdetaan suoraan vesistöihin puhdistamattomina putkiviemäreitä sekä ojia pitkin. Hulevesien hallinta on osa perusinfraa. Hulevesien hallinnan tarkoitus on estää vesien aiheuttamat haitat kiinteistöille ja ympäristölle. Hulevesijärjestelmiä ovat putkiviemärit, avo-ojat ja erilaiset imeytys- ja viivytysrakenteet.

Hulevesiverkoston rakentamisen sekä saneeraamisen rahoittamiseksi otetaan käyttöön ns. hulevesimaksu, joka koskee kaikkia kaava-alueella olevia kiinteistöjä. Maksun käyttöönotosta päätettiin kaupunginvaltuustossa 9.10.2017 § 81.

Ensimmäinen laskutus vuoden 2018 lopulla

Maksu peritään kerran vuodessa. Ensimmäisen kerran maksu peritään vuoden 2018 lopulla. Mikäli kiinteistölle määräytyneessä hulevesimaksussa on epäselvyyksiä, voi lähettää sähköpostia osoitteeseen vesihuolto@karkkila.fi tai kysyä asiasta taloussihteeri Sari Kyngäs-Muhoselta 044 042 1117.

Hulevesimaksu määräytyy kiinteistökohtaisesti seuraavan kaavan mukaan   Mh= A*p
Täten hulevesimaksu on rakennusluvan mukainen kerrosala kertaa palvelukerroin.

p =    
pientalo 0,2
rivitalo 0,2 
vapaa-ajan rakennus 0,2

kerrostalo 0,1
teollisuusrakennus 0,1
julkinen rakennus 0,1
liikerakennus 0,1

Esimerkkejä hulevesimaksusta:

Omakotitalo
100-200m² = 20 - 40 euroa/vuosi.

Rivitalo
1000m² = 200 euroa/vuosi, 10as = 20 euroa/asunto.

Kerrostalo
3 kerrosta 4000m² = 400 euroa/vuosi, 36as = 11 euroa/asunto.
5 kerrosta 6000m² = 500 euroa/vuosi, 60as = 8,33 euroa/asunto.

12.11.2018


Vesihuoltosopimusten uusiminen käynnissä

Karkkilan asuinalueiden vanhentuneet vesihuoltosopimukset uusitaan asteittain. Kyse on sopimusten saattamisesta vesihuoltolaitoksen voimassa olevien yleisten toimitusehtojen mukaisiksi.   

Vesilaitoksen taholta on lähetetty kiinteistökohtainen kirje otsikolla "Sopimuksen uusiminen Karkkilan vesihuoltolaitoksen kanssa". Kirjeen mukana on toimitettu kiinteistöjen omistajille Vesihuoltolaitoksen yleiset toimitusehdot -kirjanen. Kirjeiden lähettäminen jatkuu niin kauan kuin vanhoja sopimuksia on uusittavana.

Kirjeessä pyydetään kiinteistöjen omistajia palauttamaan valmiissa palautuskuoressa vesihuoltosopimuksen molemmat kappaleet allekirjoitettuna. Toinen sopimuskappale palautetaan kiinteistön omistajalle, kun se on myös kaupungin vesihuoltolaitoksen puolesta tarkistettu ja hyväksytty.Vesihuoltolaitoksen tehtävät toiminta-alueellaan

•viranomaisten vaatimukset täyttävän talousveden hankinta ja jakelu
•kuivatus- ja jätevesien poisjohtaminen ja puhdistaminen viranomaisten vaatimaan tasoon
•kaupungin vesi- ja viemärilaitoksen laitossuunnittelu
•vesi- ja viemärilaitoksen ylläpito
•yksityisten vesi- ja viemärijohtojen kaupungin verkkoon liittäminen
•muut vesi- ja viemärilaitoksen asennustyöt


Sivua päivitetty 5.12.2018/ns


Jaa Facebookissa Jaa Twitterissä
Karkkilan kaupunki | Valtatie 26 D, 03600 KARKKILA | vaihde (09) 4258 3600 | kirjaamo@karkkila.fi