Valikko Etsi
Asuminen / Vesihuolto / Ohjeita rakentajalle

OHJEITA RAKENTAJALLE


Liittäminen vesihuoltolaitokseen:

 • Rakentajan tulee rakennuslupahakemuksen yhteydessä jättää hakemus vesihuoltolaitokseen liittämisestä ja sen käytöstä. Lomake hakemusta varten löytyy rakennusluvan hakemiseen liittyvästä materiaalipaketista.
 • Mikäli rakennettava kiinteistö on tyypiltään omakoti- tai paritalo, voi vedenkulutusta ja jätevesimäärää koskevat kohdat hakemuksesta jättää avoimeksi.
 • Rakennusvalvonnasta hakemus tulee automaattisesti lausunnolle vesihuoltolaitokselle.
 • Lausunnosta ilmenee onko rakennettava kiinteistö liitettävissä vesihuoltolaitokseen. Samassa yhteydessä liitettävälle kiinteistölle määritellään liitoskohta ja liittymis- ja padotuskorkeudet.
 • Vesihuoltolaitokselta lausunto palautuu rakennusvalvontaan, josta rakennusluvan hakija saa käyttöönsä lausunnosta oman kappaleen.
 • Hakemuksen pohjalta vesihuoltolaitos valmistelee rakennettavaa kiinteistöä koskevan liittymissopimuksen. Kun sopimus on valmis allekirjoitettavaksi, on vesihuoltolaitos yhteydessä kiinteistön omistajaan.
 • Kiinteistöltä perittävän liittymismaksun suuruus ilmenee vesihuoltolaitoksen taksasta.

Tonttiliitosten rakentaminen:

 • Liittymissopimuksen allekirjoittamisen yhteydessä kiinteistön omistajan tulee allekirjoittaa myös tonttiliitosten rakentamista koskeva työtilaus.
 • Työtilaukseen perustuen vesihuoltolaitos rakentaa yleiseltä alueelta kiinteistön puolelle vesijohto- ja viemäriliitokset.
 • Tonttiliitosten rakentamisesta perittävät maksut ilmenevät vesihuoltolaitoksen taksasta.

Työmaavesi:

 • Karkkilan kaupungin vesihuoltolaitos ei toimita rakentajille erillistä työmaavettä ilman vesimittarin asennusta.
 • Vesimittarin asennus tulee tilata vesihuoltolaitokselta, kun rakennustyömaalla tarvitaan vettä.

 


 


Jaa Facebookissa Jaa Twitterissä
Karkkilan kaupunki | Valtatie 26 D, 03600 KARKKILA | vaihde (09) 4258 3600 | kirjaamo@karkkila.fi