Valikko Etsi
Asuminen / Vesihuolto / Vastuu tonttivesijohdoista ja tonttiviemäreistä

Vastuu tonttivesijohdoista ja tonttiviemäreistä

Tonttivesijohdot ja tonttiviemärit ovat kiinteistön omistajan vastuulla. Tonttijohdot sijaitsevat osin tontilla ja osin kadulla. Kiinteistön omistaja vastaa tonttijohtojen kunnossapito- ja korjauskustannuksista. Vastuunjako on sama huolimatta siitä, onko kiinteistö rakennettu omalle vai vuokratontille tai onko kyseessä pientalo, kerrostalo vai yrityskiinteistö.

      • Tonttivesijohto on talousveden johtamista varten asennettu liittämiskohdan ja kiinteistön vesimittarin välinen johto.
      • Tonttijätevesiviemäri on liittämiskohdan ja rakennuksen välinen jätevesiviemäri.
      • Tonttihulevesiviemäri on liittämiskohdan ja kiinteistön hulevesilaitteiston välinen viemäri, jonne johdetaan hulevedet ja perustusten kuivatusvedet

 

Vesihuoltolaitoksen ja kiinteistön välinen vastuuraja

Kuvateksti: Vesihuoltolaitoksen ja kiinteistön välinen vastuuraja on vesijohtoverkon osalta runkovesijohdossa. Jätevesi- ja hulevesiverkoston osalta vastuuraja on runkoviemärissä tai liitoskaivossa.

Hulevesiä ja perustusten kuivatusvesiä ei saa johtaa jätevesiverkostoon. Kiinteistön kellaritilojen padotusventtiili tai pumppaamo on kiinteistön vastuulla. Jos padotuskorkeuden alapuolisiin tiloihin tulvii viemärivesiä, tulvasta aiheutuneet vahingot ovat kiinteistön omistajan vastuulla.

Jätevesiviemärin padotuskorkeus erillisviemäröinnissä viemärin sisäpuolisen laen tasokorkeus tonttiviemärin liittymäkohdassa + 1000 mm ja sekaviemäröinnissä ja hulevesiviemärissä kiinteistöä palvelevan kadun tai maan pinta + 100 mm tonttiviemärin liitoskohdassa

Jokaisella kiinteistöllä tulee olla talokohtainen sulkuventtiili talon ulkopuolella, liitoskohdan välittömässä läheisyydessä. Sulkuventtiili on kiinteistön omistajan vastuulla. Vesihuoltolaitoksen tulee päästä käyttämään tonttisulkuventtiiliä esteettömästi. Venttiilin päälle ei saa sijoittaa rakenteita tai istutuksia ja venttiilin on oltava käyttökunnossa kaikkina vuodenaikoina. Myös viemärikaivojen sijaintiin ja käytettävyyteen tulee kiinnittää huomiota: vain sitä kautta voidaan avata tonttiviemärin tukokset.

Kiinteistön viemäri- ja hulevesikaivot on hyvä tarkistaa säännöllisesti, esimerkiksi hiekoitushiekan päätyminen sadevesikaivoon aiheuttaa hiljalleen muodostuvia tukoksia.

Tutustuthan myös alla oleviin videolinkkeihin, jotka avautuvat uuteen välilehteen:
 

Jäteveden ja huleveden tonttiviemäreiden saneeraus
https://www.youtube.com/watch?v=CUqYAJDWp6E

Näin ohjaat huleveden oikein
https://www.youtube.com/watch?v=OlW-FxvaMog

 

 

Sivu on luotu 4.7.2023/skm

 


Jaa Facebookissa Jaa Twitterissä

Karkkilan kaupunki

Valtatie 26 D
03600 Karkkila

Y-tunnus 0127046-7

Laskutusosoitteet


Verkkolaskut:

Verkkolaskuoperaattori:
CGI
Välittäjän tunnus:
003703575029 
Verkkolaskuosoite:
003701270467


Kaupungin puhelinvaihde:
(09) 4258 3600


Palvelupiste Serveri:

(09) 4258 3755
palvelupiste@karkkila.fi


Kirjaamo
:
kirjaamo@karkkila.fi