Valikko Etsi
Asuminen / Aurinkorinne


 

Aurinkorinne (Linkki avaa PDF-tiedoston uuteen ikkunaan.)

Aurinkorinteen tontit löydät Omakotitalotontit-esitteestä. (Linkki avaa PDF-tiedoston uuteen ikkunaan.)

Karkkilan kaupungin uuden Aurinkorinteen pientaloalueen ensimmäisistä 28 tontista on puolet varattu/myyty. Tonteissa on jatkuva haku ja niitä luovutetaan varausjärjestyksessä. Kaikki kaupungin omakotitalotontit ovat sekä myynnissä että vuokrattavissa. Tontin vuosivuokra on 5 % myyntihinnasta.

Aurinkorinteen tontit sijaitsevat lämpimällä ja suojaisella mäntykankaalla Läyliäistentien oikealla puolella Karkkilan keskustasta tultaessa. Tontille voi rakentaa noin 200 - 250 m² asuintalon sekä 50 m²:n talousrakennuksen. Tonttien koot vaihtelevat 1 000 neliömetristä 2 400 neliömetriin. Tontit ovat edullisia, keskihinta on noin 20 euroa neliö.

Aurinkorinteen maaperä on harjumaista metsämaata. Maaperässä pintahumuskerrosten ja alueen länsireunassa sijaitsevien ohuiden koheesiomaakerrosten alla on tiiveydeltään ja paksuudeltaan vaihtelevia hiekka- ja moreenikerroksia. Tonteille tehdyissä kairauksissa todetaan porausten päättyneen tiiviiseen maakerrokseen, kiveen, lohkareeseen tai kallioon noin 0,1 metriä… 8,2 metriä maanpinnasta.

Aurinkorinteen rakentamisohjeet löytyvät Karkkilan kaupungin teknisen toimialan laatimasta Aurinkorinteen

rakentamisohjeesta. (Linkki avaa PDF-tiedoston uuteen ikkunaan.)

Tonttimyynti

Karkkilan kaupunki
Mittaus- ja kiinteistöpäällikkö 044 7674897
tontit@karkkila.fi
jani.hallenberg@karkkila.fi
 

 

Aurinkorinteen rakentamisohje
Ympäristölautakunta hyväksyi 8.9.2011 Aurinkorinteen 1. toteutusvaiheen kortteleita 29–30 ja 60–64 koskevat
rakentamisohjeet. Lautakunnan päätöksen voit lukea tästä(Linkit avautuvat uuteen ikkunaan.)

 

Uusia pientalotontteja
Karkkilan kaupunki on pitkästä aikaa kaavoittanut kokonaan uuden asuinalueen Aurinkorinteen, jonne tulee yhteensä 72  pientalotonttia. Alueen kaavoitus vastaa kaupungin syksyllä 2010 hyväksytyn strategian mukaisesti ekologisen, kasvavan puutarhakaupungin ja tiiviin kaupunkirakenteen haasteeseen. Aurinkorinteestä on suunniteltu alue, jonne rakennetaan ympäristöä huomioivia omakotitaloja. Alueen rakentamisessa lähtökohtana on luonnonvarojen ja materiaalien tasapainoinen säästäminen. Aurinkorinteen alueella vähennetään energiankulutusta ja jätteiden määrää edistämällä ekologisia energiaratkaisuja ja kierrätystä. Näitä asioita edellytetään asemakaavassa ja rakentamisohjeissa, joissa otetaan kantaa mm. materiaaleihin, sijoitteluun, vyöhykeajatteluun, viherhuoneisiin ja aurinkopaneeleihin. Tontinostaja voi rakentaa Aurinkorinteen tontilleen n. 200 – 300 m² asuintalon sekä lisäksi 50 - 60 m²:n talousrakennuksen. 

 

Lisätietoja:
(Linkit avautuvat PDF-tiedostona uuteen ikkunaan.)
asemakaava ja asemakaavan muutoksen kartta
määräykset
havainnekuva
selostus liitteineen
Asemakaava ja asemakaavan muutos tuli voimaan 2.8.2011
Kaava nro 198 
 

Aurinkorinteen suunnittelualue on noin 20 ha ja se sijaitsee Ahmoon suositun pientaloalueen jatkeena noin kolmen kilometrin päässä Karkkilan ydinkeskustasta. Aurinkorinne sijaitsee 2-tien läheisyydessä, sen itäpuolella ja se rajoittuu ulkoilu- ja virkistysalueisiin. Alue on osa valtakunnallisesti arvokasta harjualuetta.  Karkkilan kaupunki on hankkinut alueen omistukseensa vuonna 2008 ja noudattaa kaavoituksessa samana vuonna vahvistettua maapoliittista ohjelmaa.  
Aurinkorinteen pientaloalue sijaitsee Hongistontien ja Läyliäistentien molemmin puolin ja asuinalueen välissä kulkeva Hongistontie muutetaan katualueeksi. Aurinkorinteen uusien katuliittymien kohdalle Hongistontielle rakennetaan myöhemmin katujen perusparannuksen yhteydessä kiertoliittymä. Kokooja- ja asuntokatujen maastonmukaisella ja kaarevalla linjauksella on mahdollista saada aikaan miellyttävä ja turvallinen liikenneympäristö. Uudet kokoojakadut syöttävät liikennettä tonttikaduille, joista tehdään ajoneuvoliikenteen osalta päättyvät kadut. Hongistontien länsireunaan rakennetaan kevyenliikenteen väylä sekä kokoojakaduille reunakiveyksellä ajoradasta erotetut kevyenliikenteen väylät. Tonttikadut jatkuvat kevyenliikenteen väylinä virkistysalueille ja olemassa oleville asuinalueille. Lisäksi virkistysalueiden kautta mahdollistetaan kevyen liikenteen kulku asuinalueiden ja ulkoilureittien välillä. Alueelle rakennetaan puisto- ja viher- sekä kevyenliikenteen yhteyksiä.

Puu- ja pensasistutuksia suositaan yleisillä alueilla ja tonteilla. Rakennuspaikkojen sijoittelussa pyritään maastonmuotojen huomioon ottamiseen sekä luomaan vaihtelevia rakennusten ja kasvillisuuden rajaamia piha- ja katutiloja. 


Talvinen kuva Aurinkorinteen asuinalueesta.

 

Sivua päivitetty  15.3.2024/bh

Karkkilan kaupunki

Valtatie 26 D
03600 Karkkila

Y-tunnus 0127046-7

Laskutusosoitteet


Verkkolaskut:

Verkkolaskuoperaattori:
CGI
Välittäjän tunnus:
003703575029 
Verkkolaskuosoite:
003701270467


Kaupungin puhelinvaihde:
(09) 4258 3600


Palvelupiste Serveri:

(09) 4258 3755
palvelupiste@karkkila.fi


Kirjaamo
:
kirjaamo@karkkila.fi