Valikko Etsi

Vapaa-aikatoimen kohdeavustukset 

Karkkilan kaupunki varaa vuosittain talousarviossaan määrärahaa kohde- ja tila-avustusten jakamiseen. Vuodelle 2020 vapaa-aikalautakunnan avustusmääräraha on 17 000 euroa. Avustukset ovat haettavissa kahdesti vuodessa.

Avustusten tarkoitus on tukea sellaista ennaltaehkäisevää toimintaa, joka vaikuttaa kaupunkilaisten kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin.  Avustuksia voivat hakea kaikki yhdistykset, jotka ovat toimineet vähintään yhden kalenterivuoden ennen avustuksen hakua, ja jotka ovat rekisteröityjä tai todistettavasti jättäneet rekisteröintihakemuksensa. Hakija voi olla myös yksityinen henkilö tai toimintaryhmä, mikäli toiminta on yleishyödyllistä ja avustussäännön mukaista. 

Avustettavan toiminnan on tuettava ja täydennettävä kaupungin omaa toimintaa. Avustukset myönnetään avustussäännön perusteiden mukaisesti talousarvion raameissa hakemusten perusteella.

Vapaa-aikatoimen kohdeavustukset vuodelle 2020 myönnetty

Yhteensä avustuksia haettiin 29 kohteeseen ja tukea myönnettiin 23 hakijalle. Suurin osa avustusmäärärahasta (39 %) kohdentuu tilavuokriin. Muita avustettavia kohteita ovat yhdistysten toimintaa vahvistavat koulutukset ja kurssit, liikunta-, nuoriso- ja kulttuuritapahtumat, leiritoiminta ja vanhusten toimintakyvyn tukeminen. Saapuneiden avustushakemusten yhteenlaskettu summa oli yli 51 000 euroa.

Koronatilanteen vuoksi ensimmäisen vaiheen hakemukset käsiteltiin vuonna 2020 täydennyshaun yhteydessä uudelleen. Hakijoilla oli tällöin mahdollisuus korjata tai täydentää aiempaa hakemustaan koronapandemian tuomat muutokset huomioiden. 

Päätökset avustettavista kohteista teki vapaa-aikalautakunta syyskuun kokouksessaan avustussäännön mukaisesti. Lisätiedot myönnetyistä avustuksista pöytäkirjanotteen liitteenä.

Kohdeavustuskohteet vuonna 2020

- Leiritoiminta
- Liikunta-, nuoriso- ja kulttuuritapahtumat
- Nuorten syrjäytymisen ehkäiseminen
- Vanhusten toimintakyvyn tukeminen
- Koulutus- ja kurssitoiminta, joka vahvistaa yhdistysten toimintaa
- Toiminnan järjestämiseen tarvittavien tilojen vuokrat

Ennen sähköisen avustushakemuksen täyttämistä tutustu huolellisesti avustussääntöön ja varmista, että sinulla on sähköinen versio liitteeksi tarvittavista asiakirjoista. 

Kaikilta hakijoilta edellytetään:

1. Toimintasuunnitelma toteutettavasta palvelusta tai avustuksen kohteena olevasta toiminnasta/tapahtumasta
Toiminnan/tapahtuman kuvaus
- Arvioitu osallistujamäärä
- Ajankohta ja kesto
- Selvitys menoista ja tuloista = kustannusarvio (huomioi omavastuuosuus)
- Arvio toiminnan/tapahtuman vaikutuksista 

Lisäksi vaaditaan:

Yhdistyksiltä:
2. Yhdistyksen säännöt, mikäli ei ole aiemmin toimitettu
3. Ote yhdistysrekisteristä

Yksityishenkilöiltä ja työryhmiltä:
2. Työryhmän jäsenten nimet ja kotipaikat
3. Vapaamuotoinen selvitys työryhmän toiminnasta

Kaupunki pidättää oikeuden pyytää muita lisäselvityksiä sekä toimintaan liittyviä asiakirjoja tarvittaessa. Myöhässä saapuneet hakemukset jätetään käsittelemättä. Päätökset avustuksista tekee vapaa-aikalautakunta.

Lisätiedot: anna.koivu@karkkila.fi p. 044 5353107 ja mari.rautiainen@karkkila.fi p. 044 4675452

Viimeksi päivitetty 13.10.2020 / mr


Jaa Facebookissa Jaa Twitterissä
Karkkilan kaupunki | Valtatie 26 D, 03600 KARKKILA | vaihde (09) 4258 3600 | kirjaamo@karkkila.fi