Valikko Etsi

Vapaa-aikatoimen kohdeavustukset 

Karkkilan kaupunki on varannut vuoden 2024 talousarviossa 17 000 euron määrärahan kohde- ja tila-avustuksiin. Avustuksia on voinut hakea varsinaisessa haussa 18.12.2023–21.1.2024 sekä toisella hakukierroksella, ns. täydennyshaussa 22.4.–12.5.2024.

Avustusten tarkoitus on tukea sellaista ennaltaehkäisevää toimintaa, joka vaikuttaa kaupunkilaisten kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin. Avustuksia ovat voineet hakea kaikki yhdistykset, jotka ovat toimineet vähintään yhden kalenterivuoden ennen avustuksen hakua ja jotka ovat rekisteröityjä tai todistettavasti jättäneet rekisteröintihakemuksensa. Hakija voi olla myös yksityinen henkilö tai toimintaryhmä, mikäli toiminta on yleishyödyllistä ja avustussäännön mukaista.

Avustusten jaossa noudatetaan Karkkilan kaupungin vapaa-aikalautakunnan avustussääntöä, johon voit tutustua tästä linkistä (avautuu uuteen ikkunaan). Päätökset avustuksista on tehnyt vapaa-aikalautakunta.

Kohdeavustusta on voinut hakea seuraaviin tarkoituksiin:
- Liikunta-, nuoriso- ja kulttuuritapahtumat
- Nuorten syrjäytymisen ehkäiseminen
- Vanhusten toimintakyvyn tukeminen
- Koulutus-, kurssi- ja leiritoiminta, joka vahvistaa yhdistysten toimintaa
- Toiminnan järjestämiseen tarvittavien tilojen vuokrat
- Kaupungin omien tilojen vuokran perimättä jättäminen 

Myönnetyt kohdeavustukset 2024

Vapaa-aikalautakunta on päättänyt avustuksista kokouksissaan 29.2.2024 (9§) ja 4.6.2024 (43§).

Kohde- ja tila-avustuksia jaettiin ensimmäisellä hakukierroksella 12525,34 euroa ja täydennyshaussa 4366 euroa. Kaikista myönnetyistä avustuksista liikunnan avustuksiin kohdentui 7535,70 euroa, kulttuurin avustuksiin 4920,64 euroa, nuorisoavustuksiin 3500 euroa sekä 935 euroa vanhusten toimintakyvyn tukemiseen. Lisäksi myönnettiin kaupungin tilojen vuokran perimättä jättämisiä 1469,90 euron arvosta.

Myönnettyihin kohde- ja tila-avustuksiin voit tutustua vapaa-aikalautakunnan kokousten pöytäkirjoissa:
- varsinainen haku, 29.2.2024 kokouksen pöytäkirja (linkki avautuu uuteen ikkunaan) 
- täydennyshaku, 4.6.2024 kokouksen pöytäkirja (linkki avautuu uuteen ikkunaan).

Vuoden 2024 kohdeavustusten maksatushakemukset liitteineen tulee olla toimitettuna Karkkilan kaupungille kahden kuukauden kuluessa toiminnan/tapahtuman toteutumisesta ja joulukuun tapahtumien osalta viimeistään 31.12.2024. Ohjeet kohdeavustusten maksatukseen löytyvät osoitteesta https://www.karkkila.fi/sivut/FI/maksatus.
 

Myönnetyt kohdeavustukset vuonna 2023

Päätökset ensimmäisen hakukierroksen avustuksista on tehty vapaa-aikalautakunnan kokouksessa 7.3.2023 (§17). Myönnettyihin avustuksiin ja kokouksen pöytäkirjaan voit tutustua tästä linkistä (avautuu uuteen ikkunaan)

Päätökset toisen hakukierroksen avustuksista on tehty vapaa-aikalautakunnan kokouksessa 13.6.2023 (§65). Myönnettyihin avustuksiin ja kokouksen pöytäkirjaan voit tutustua tästä linkistä (avautuu uuteen ikkunaan). 
 

Avustusten hakeminen

Vapaa-aikalautakunnan kohde- ja tila-avustukset perustuvat lautakunnan hyväksymään avustussääntöön (linkki avautuu uuteen ikkunaan) sekä vuosittaiseen talousarvioon ja siinä avustuksiin varattavaan määrärahaan. Vuodelle 2025 haettavissa olevista avustuksista tiedotetaan myöhemmin.   

Avustuksia haetaan sähköisellä hakulomakkeella (linkki aukeaa haun ollessa avoinna). Ennen lomakkeen täyttämistä tutustu huolellisesti avustussääntöön (linkki avautuu uuteen ikkunaan) ja varmista, että sinulla on sähköinen versio liitteeksi tarvittavista asiakirjoista.

Kaikilta hakijoilta edellytetään:
1. Toimintasuunnitelma toteutettavasta palvelusta tai avustuksen kohteena olevasta toiminnasta/tapahtumasta. Toimintasuunnitelman tulee sisältää:
- Toiminnan/tapahtuman kuvaus
- Arvioitu osallistujamäärä
- Ajankohta ja kesto
- Selvitys menoista ja tuloista = kustannusarvio (huomioi omavastuuosuus)
- Arvio toiminnan/tapahtuman vaikutuksista 

Lisäksi vaaditaan:
Yhdistyksiltä: 
2. Yhdistyksen säännöt, mikäli ei ole aiemmin toimitettu
3. Ote yhdistysrekisteristä

Yksityishenkilöiltä ja työryhmiltä: 
2. Työryhmän jäsenten nimet ja kotipaikat
3. Vapaamuotoinen selvitys työryhmän toiminnasta

Kaupunki pidättää oikeuden pyytää muita lisäselvityksiä sekä toimintaan liittyviä asiakirjoja tarvittaessa. Myöhässä saapuneet hakemukset jätetään käsittelemättä.
 

Lisätietoja:
Liikunta- ja nuorisopäällikkö p. 044 535 3107, anna.koivu@karkkila.fi
Kulttuurisihteeri p. 044 467 5452, mari.rautiainen@karkkila.fi
 

Viimeksi päivitetty: 25.6.2024 / mr

Karkkilan kaupunki

Valtatie 26 D
03600 Karkkila

Y-tunnus 0127046-7

Laskutusosoitteet


Verkkolaskut:

Verkkolaskuoperaattori:
CGI
Välittäjän tunnus:
003703575029 
Verkkolaskuosoite:
003701270467


Kaupungin puhelinvaihde:
(09) 4258 3600


Palvelupiste Serveri:

(09) 4258 3755
palvelupiste@karkkila.fi


Kirjaamo
:
kirjaamo@karkkila.fi