Valikko Etsi

Mikä?
Karkkila liikkeelle- hanke on Karkkilan kaupungin organisoima hanke, jolla pyritään liikunnallisen elämäntavan kehittämiseen ja tukemiseen. Hankkeen tavoitteena on lisätä liikunnallista elämäntapaa karkkilalaisille ja luoda yhteistyöverkostoja eri toimijoiden kanssa. Hanke alkoi 2016 ja sille on saatu rahoitus vielä vuodelle 2018. 

Kenelle?
Hankkeen kohderyhmänä ovat erityisesti Karkkilan kaupungin henkilöstö, lapsiperheet, vähänliikkuvat seniorit sekä syrjäytymisvaarassa olevat nuoret. Hankkeessa kuitenkin pyritään lisäämään liikunnallista elämäntapaa kaikille karkkilalaisille myös kohderyhmien ulkopuolelle. Hankkeen tavoitteita ovat omaehtoisen liikunnan sekä luontoliikunnan lisääminen.

Miten?
Karkkilan kaupungin henkilöstön liikunnallista elämäntapaa on pyritty lisäämään henkilöstöliikunnan avulla mm. työntekijöille järjestettiin 8 kuukauden fyysistä aktiivisuutta mittaava liikuntahaaste, liiku 100 kertaa liikuntahaaste, liikuntatestejä ja liikuntatapahtumia. Työpaikoille on koulutettu työpaikkaliikuntaohjaajia, ja henkilöstölle on järjestetty monipuolisia liikuntaryhmiä.

Lapsiperheiden liikunnallista elämäntapaa on pyritty tukemaan perheliikuntatapahtumilla, sekä lapsien aktiivisuutta Puuskutusta päivään- päiväkotikiertueilla vuonna 2017. Nuoria on pyritty saada liikkeelle liikuntaryhmillä ja yhteisillä liikuntapäivillä, jossa on mahdollisuus tutustua erilaisiin lajeihin.

Vähänliikkuvia senioreita aktivoitu vertaisohjaajamallisesti yhteistyössä paikallisten järjestöjen kanssa. Lisäksi vertaisohjaajille on järjestetty koulutuksia ja vertaisohjaajien ideapäiviä. Sivu päivitetty 26.3.2018/ak


Jaa Facebookissa Jaa Twitterissä
Karkkilan kaupunki | Valtatie 26 D, 03600 KARKKILA | vaihde (09) 4258 3600 | kirjaamo@karkkila.fi