Valikko Etsi

Vapaa-aikatoimen kohdeavustukset 

Karkkilan kaupunki varaa vuosittain talousarviossaan määrärahaa kohde- ja tila-avustusten jakamiseen. Vuodelle 2020 vapaa-aikalautakunnan avustusmääräraha on 17 000 euroa. Avustukset ovat haettavissa kahdesti vuodessa.


Vuoden 2020 kohdeavustusten täydennyshaku on avoinna 8.6. - 31.7.2020.

Vapaa-aikalautakunnan kohdeavustusten käsittely on vielä kesken. Ensimmäinen hakuaika oli 11.11.2019 - 6.1.2020, jossa jaossa oli 70 % avustussummasta. Kohdeavustusten täydennyshaku on 8.6. -31.7.2020, jossa jaetaan myös loppuosa. Kohdeavustusten hakulomake löytyy täältä.

Täydennyshaussa otetaan huomioon ensimmäisessä vaiheessa hakeneiden tahojen hakemukset. Jos koronatilanne on tuonut muutosta aiempaan kohdeavustushakemukseen, on täydennyshaussa mahdollisuus täydentää ensimmäisessä vaiheessa jätettyä hakemusta. Lisäksi on mahdollisuus hakea avustusta uuteen kohteeseen.  

Vapaa-aikalautakunnan avustusmääräraha vuodelle 2020 on kokonaisuudessaan 17 000 euroa. 

Avustusten tarkoitus on tukea sellaista ennaltaehkäisevää toimintaa, joka vaikuttaa kaupunkilaisten kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin. Vapaa-aikalautakunta myöntää määrärahojen puitteissa avustuksia avustussäännön mukaisesti. Avustuksia voivat hakea kaikki yhdistykset, jotka ovat toimineet vähintään yhden kalenterivuoden ennen avustuksen hakua, ja jotka ovat rekisteröityjä tai todistettavasti jättäneet rekisteröintihakemuksensa. Hakija voi olla myös yksityinen henkilö tai toimintaryhmä, mikäli toiminta on yleishyödyllistä ja avustussäännön mukaista. 

Avustettavan toiminnan on tuettava ja täydennettävä kaupungin omaa toimintaa. Avustukset myönnetään avustussäännön perusteiden mukaisesti talousarvion raameissa hakemusten perusteella.


Kohdeavustuskohteet vuonna 2020

- Leiritoiminta
- Liikunta-, nuoriso- ja kulttuuritapahtumat
- Nuorten syrjäytymisen ehkäiseminen
- Vanhusten toimintakyvyn tukeminen
- Koulutus- ja kurssitoiminta, joka vahvistaa yhdistysten toimintaa
- Toiminnan järjestämiseen tarvittavien tilojen vuokrat

Ennen avustushakemuksen täyttämistä tutustu huolellisesti avustussääntöön ja varmista, että sinulla on sähköinen versio liitteeksi tarvittavista asiakirjoista. 

Kaikilta hakijoilta edellytetään:

1. Toimintasuunnitelma toteutettavasta palvelusta tai avustuksen kohteena olevasta toiminnasta/tapahtumasta
Toiminnan/tapahtuman kuvaus
- Arvioitu osallistujamäärä
- Ajankohta ja kesto
- Selvitys menoista ja tuloista = kustannusarvio (huomioi omavastuuosuus)
- Arvio toiminnan/tapahtuman vaikutuksista 

Lisäksi vaaditaan:

Yhdistyksiltä:
2. Yhdistyksen säännöt, mikäli ei ole aiemmin toimitettu
3. Ote yhdistysrekisteristä

Yksityishenkilöiltä ja työryhmiltä:
2. Työryhmän jäsenten nimet ja kotipaikat
3. Vapaamuotoinen selvitys työryhmän toiminnasta

Kaupunki pidättää oikeuden pyytää muita lisäselvityksiä sekä toimintaan liittyviä asiakirjoja tarvittaessa. Myöhässä saapuneet hakemukset jätetään käsittelemättä. Päätökset avustuksista tekee vapaa-aikalautakunta.

Lisätiedot 26.6. mennessä: anna.koivu@karkkila.fi p. 044 5353107  ja mari.rautiainen@karkkila.fi p. 044 4675452

Viimeksi päivitetty 17.6.2020 / mr


Jaa Facebookissa Jaa Twitterissä
Karkkilan kaupunki | Valtatie 26 D, 03600 KARKKILA | vaihde (09) 4258 3600 | kirjaamo@karkkila.fi