Valikko Etsi
Palvelut / Kirjasto / Lapset ja nuoret

Lasten ja nuorten kirjasto

Sivu päivitetty 24.1.2019


Kirjaston tarjonta kouluille ja päiväkodeille on nyt Lukki-Finnassa Koulut ja yhteisöt -valikon alla.

KIRJAPAKETIT KOULUILLE JA PÄIVÄKODEILLE
Kirjasto tekee kouluille ja päiväkodeille kirjapaketteja niiden toiveiden pohjalta. Kirjapaketin voi tilata täyttämällä sähköisen lomakkeen:
Kirjapakettien tilauslomake eskareille ja päiväkodeille
Kirjapakettien tilauslomake kouluille 


ARKISTO

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HANKERAHOITUKSELLA TOTEUTETTUJA PROJEKTEJA:

ONKO MUITAKIN KIRJOJA KUIN RISTO RÄPPÄÄJIÄ?
(hanke on päättynyt)
Hankkeen tavoitteena on laajentaa 3. luokkalaisten lukutottumuksia vinkkaamalla heille kirjoja, joissa käsitellään samankaltaisia teemoja kuin suosituimmissa lasten lukemissa kirjoissa – kuten esim. Risto Räppääjissä. Hankkeen sisällöstä voit lukea lisää täältä.

Linkkejä hankkeen aineistoihin:
Kirjalista
Kaverivinkkaus yhteistoiminnallisesti palapeliryhmissä
Palapeliryhmien tehtävät
Palautelomake

ELÄMYKSIÄ KIRJASTOSEIKKAILUSTA JA LUKUILOA (TIETO)KIRJOISTA!
(hanke on päättynyt)
Hankkeen tavoitteena on kehittää ja elävöittää esikoululaisten sekä ykkös- ja kakkosluokkien kirjastovierailujen sisältöä veturinkuljettaja Tarmon kirjastoseikkailun avulla. Toisaalta hankkeen avulla tuetaan erityisesti poikien lukuharrastusta tietokirjavinkkauksen ja poikia kiinnostavien tapahtumien avulla. Lue hankkeesta lisää.... .

Linkkejä kirjastoseikkailun aineistoihin:
Veturinkuljettaja Tarmon kirjastoseikkailun sisältö ja kulku
Junalippu kirjastoseikkailijoille 
Junalippu jaetaan pienille matkustajille kaulaan lähtöasemalla. Lippu toimii myöhemmin kirjastoseikkailijoiden kirjanmerkkinä.
Runoaseman Elefanttirunon säkeet
Tietokirja-aseman tiedonhakutehtäviä eskareille
Tietokirja-aseman tiedonhakutehtäviä ykkös- ja kakkosluokkalaisille
Lapset tekevät tiedonhakutehtävät pareittain.

Linkkejä Lukuiloa (tieto)kirjoista! aineistoihin:
Lukuprojekti kestää n. 2 kuukautta ja se käynnistyy kirjaston järjestämällä vinkkaustunnilla. Lukuprojektin aikana oppilaat lukevat kirjaston keräämien kirjapakettien kirjoja. Kirjapakettien sisältöön oppilaat saavat itse vaikuttaa vastaamalla kyselylomakkeeseen saatekirjeen ohjeiden mukaan.
Kirjalaatikoihin laitetaan kirjat aiheiden mukaan ja eri aiheet erotetaan toisistaan opastevälilevyillä, joissa on opastetekstit.
Vinkkaustunnilla oppilaille jaettavaa aineistoa:
Kirjapakettien kirjat nimekkeen mukaisessa järjestyksessä
Lukuiloa (tieto)kirjoista! kirjanmerkki
Oppilaille jaetaan 2 kirjanmerkkiä projektin alussa: toinen koululla ja toinen kotona käytettäväksi.
Lukuiloa (tieto)kirjoista projektin palautevihkonen
Kirjaston lastenosastolla on projektin aikana kirjanäyttelyjä, joihin laitetaan esille poikien mieleisiä kirjoja.
Näitä kirjoja pojat lukevat? kirjaston kirjanäyttelyn opaste
Salapoliisikirjallisuutta lainattavaksi
Luokan ahkerimmalle poika- ja tyttölukijalle annetaan projektin lopussa Ahkeran lukijan stipendi.

Hankkeen tapahtumia:
Kirjailijavierailu kouluilla
Etsiväkerho Hurrikaanin kirjoittaja Jari Mäkipää vieraili 13.11.2013 Karkkilan ala-asteilla. Kirjailijavierailun taustat ja järjestelyt selviävät tarkemmin täältä.

Taikuri Samirin taikashow
Taikuutta ja teatteria Karkkilan kirjastossa (14.9.2012) 
Paikallislehdille lähetetty lehditötiedote
Taikuri Samiria tuli katsomaan lähes 100 lasta ja toistakymmentä vanhempaa.

Kirjastoetsivien arvoitus
Kirjastoetsivien arvoitusta ratkotaan Karkkilan kirjastossa (6.2.2013)
Paikallislehdille lähetetty lehdistötiedote
Kirjastoetsivien suunnistusreitti ja tehtävät sopivat hyvin myös tiedonhaun opetukseen 3.-5. luokille.
Kirjastoetsivän diplomi
Salapoliisikirjallisuuteen keskittyvään perhetapahtumaan osallistui n. 20 lasta ja 5 perhettä.

Hankkeen lehtijuttuja:
Linkki: Lukuprojekti innostaa lukemaan, keskustelemaan ja ymmärtämään (Karkkilalainen 27.2.2013, sivu 3)


LÄHE MUN KAA KIRJASTOON!
(hanke on päättynyt)
Karkkilan kaupunginkirjasto sai 30.5.2011 avustusta Lähe mun kaa kirjastoon! - hankkeeseen. Hankkeen tavoitteena on tukea lapsia ja nuoria sekä heidän perheitä ja lähiverkostoja lukuharrastuksen lisäämisessä. Hankkeen tarkoituksena on eri yhteyksissä korostaa  lukemisen merkitystä lapsen kehityksessä. Kirjastosta halutaan tehdä tuttu ja kiva paikka lapsen lähiverkostoille, jotta kirjastonkäytöstä tulisi luonteva osa heidän arkea.

Seuraavista linkeistä löydät Lähe mun kaa kirjastoon - hankkeen aineistoa, joka on tarkoitettu kaikille lapsien ja nuorten parissa toimiville henkilöille, perheille sekä muille lähiverkostoille. Aineistoa saa tulostaa ja käyttää vapaasti lukuharrastuksen edistämiseksi.  
Lähe mun kaa kirjastoon!-esite
Lähe mun kaa kirjastoon-juliste
Lähe mun kaa kirjastoon
Lukemisen ilo - moniste, joka käsittelee lukemisen merkitystä pienten lasten kehityksessä. Moniste sopii neuvoloiden, päiväkotien, perhepäivähoitajien sekä esikoululaisten ja ekaluokkalaisten parissa toimiville henkilöille sekä pienten lasten vanhemmille ja lähiverkostoille.
Lukemisen ilo, seinätaulu ja sen pohjalta laaditut mobiilit:
Mobiili 1, Mobiili 2 ja Mobiili 3
Lukemisen ilo, diaesitys
Lukutottumukset ja lukuharrastus - moniste, jossa käsitellään lukuharrastuksen kehittymistä ja merkitystä nuorten kehityksessä. Moniste sopii lähinnä ala- ja yläasteikästen parissa toimiville henkilöille sekä nuorten vanhemmille ja lähiverkostoille.
Lukutottumukset ja lukuharrastus, diaesitys

Hankkeen lehtijuttuja:
Kesäpuuhaa kirjastosta
YLE:n sivulla voit kuunnella puolen tunnin mittaisen ohjelman lukemisen merkityksestä.
Elokuu 2011, Lukin Lukupuu kutsuu lukemaan
Syyskuu 2011, Lasta itseä kiinnostava teksti houkuttelee lukemaan
Lasten ja perheiden kirjastolauantai
Lapset ja nuoret kutsutaan kehittämään kirjastoa!
Poikien (ja tyttöjenkin) lukuharrastuksesta
Vampyyrit 6 - Potter 0 (Karkkilalainen 1.2.2012, sivu 7)
Kirjastoraati ja Risto Räppääjä-tapahtuma to 9.2.2012 klo 17.19
Virpoi, varpoi vitsasil-näyttely pääsiäisperinteistä
Pääsiäisnoitien varaslähtö-tapahtuma Karkkilan kirjastossa la 31.3.2012 klo 10-14
Hankkeen tapahtumia:
Nuorten kirjastoilta
To 22.9.klo 17.30 alkaen. Katso illan juliste.
Lasten ja perheiden kirjastolauantai
Karkkilan kirjastossa la 22.10. klo 11.30-14. Lastenkirjailija Annika Eräpuro jutteli lasten kanssa kirjoistaan. Annika ja lapset sepittivät tapahtumasta myös hauskan tarinan. Veturinkuljettaja Tarmo vei lapset kirjastoseikkailulle! Lapsille järjestettiin päivän aikana myös tiedonhakukilpailu. Päivän aikana oppimiskonsultti Virpi Aho ohjasi lapsia ja vanhempia kehittävien pelien pelaamisessa. Tapahtuman esite.
Tule lapsesi kanssa kehittävien pelien äärelle kirjastoon!
Karkkilan kirjastoon on hankittu uusia kehittäviä pelejä, joita lapset voivat pelata kirjastossa yksin tai kaverin kanssa. Pelit kehittävät lapsen loogista ajattelua, hah­mo­tuskykyä ja ongelmanratkaisutaitoja. Oppimiskonsultti Virpi Aho ohjaa lapsia vanhempineen kehittävien pelien pelaamisessa Kark­ki­­lan kirjastossa keskiviikkona 28.9.2011 klo 17.30 alkaen.
LASTEN JA NUORTEN KIRJASTORAATI TOTEUTTAA RISTO RÄPPÄÄJÄ-TAPAHTUMAN TO 9.2.2012 klo 17-19
Joulukuussa 2011 aloitti toimintansa lasten- ja nuorten kirjastoraati, joka innostui järjestämään kirjastossa Risto Räppääjä tapahtuman. Tapahtumassa lapsilla oli mahdollisuus tutustua Risto Räppääjän ohella kirjastoraatilaisiin ja heidän toimintaansa. Tapahtumaan oli huikea menestys ja siihen osallistui lähes 80 lasta vanhempineen.
LASTEN JA NUORTEN KIRJASTORAATILAISET TOTEUTTAVAT PÄÄSIÄISNOITIEN VARASLÄHTÖ-TAPAHTUMAN LA 31.3.2012 KLO 10-14
Tapahtumasta on tarkoitus tehdä kiva perheiden tapahtuma pääsiäistä odotellessa.  Tapahtuman kohokohtia ovat virpomavitsojen askartelu ja virpominen. Askartelusaksista saattaakin tulla puutetta, joten perheiden kannattaa ottaa mukaan omat sakset varmistaakseen sujuvan askartelun. Kirjastoyleisö voi varata mukaan myös pienen palkan virpojille - palkka on toki vapaaehtoinen.

Lasten ja nuorten kirjastoraati
Karkkilan kaupunginkirjasto haluaa kehittää kirjastoa, jotta se olisi entistä kivempi paikka lasten ja nuorten arjessa. Kirjasto kutsuukin halukkaita lapsia ja nuoria kirjastoraatiin pohtimaan ja ideoimaan kirjaston toimintaa. Kirjastoraati aloitti toimintansa joukuussa 2011.
Kirjastoraadin pöytäkirja 13.12.2011
Kirjastoraadin pöytäkirja 23.1.2012
Kirjastoraadin pöytäkirja 6.2.2012
Kirjastoraadin pöytäkirja 27.2.2012
Kirjastoraadin pöytäkirja 3.9.2012

MINÄ JA KESTÄVÄ ELÄMÄNTAPA-VINKKAUSPROJEKTI
(hanke on päättynyt)
Opetus- ja kulttuuriministeriö rahoitti vuosina 2010-2011 läninnä 3. ja 5-6.-luokkalaisille tarkoitettua lukuharrastuksen edistämisprojektia.
Esite
1-2-luokkalaisten vinkkilista
3-4-luokkalaisten vinkkilista
3-4-luokkalaisten kirjapakettilista
5-6-luokkalaisten vinkkilista
5.-6.-luokkalaisten kirjapakettilista

SANATAIDEKERHOT
Kerhot ovat osa Minä ja kestävä elämäntapa-projketia.  Saimme syksyllä 2010 kerhoihin yhteensä 17 osallistujaa ja ne käynnistettiin 6.10.2010 ja 13.10.2010 alkaen.Kerhot päättyivät maaliskuussa 2011 ja niiden ohjaajana toimi karkkilalainen kirjalija Mika Lätti. Lisätietoja löytyy seuraavista linkeistä:
- tiedote sanataidekerhoista 
- sanataidekerhojen esite 
- sanataidekerhoilmoittautumiset 4-6-luokat
- sanataidekerhoilmoittautumiset 7-9-luokat
- sanataidekerhojen kutsukirje
- kuvauslupa
- sanataidekerhojen kunniakirja
- sanataidekerjohen palautelomake
- sanataidekerhojen päättäjäisten tiedote

Minä ja kestävä elämäntapa-hankkeen raportti ja tilitys

PETER PAN-VINKKAUSPROJEKTI
(hanke on päättynyt)
Uudenmaan ELY-keskus on rahoittanut vuonna 2009-2010 4.luokkalaisille tarkoitettua lukuharrastuksen edistämisprojektia. Projektin teemat pohjautuvat Peter Paniin ja Mikä-mikä-maahan. Lisätietoja löytyy seuraavista linkeistä:
Kirje vanhemmille
Lukupassi
Arpalippu, luetut kirjat
Arpalippu, näyttelyesine
Kirjastot.fi, lukukokemukset
Lista vinkatuista kirjoista
Lista projektiin kuuluvista kirjoista
Peter Pan-palaute
Peter Pan-palaute, opettajat
Palauteyhteenveto, oppilaat
Palauteyhteenveto, opettajat
Stipendi
Näyttelyjuliste
Peter Pan-näyttely
Peter Pan-tiedote
Peter Pan- PowerPoint-esitys 


 

 


Jaa Facebookissa Jaa Twitterissä
Karkkilan kaupunki | Valtatie 26 D, 03600 KARKKILA | vaihde (09) 4258 3600 | kirjaamo@karkkila.fi