Valikko Etsi

Uudenmaan joukkoliikennetiedot löytyvät nyt kootusti uudesta internet-palvelusta

Uudenmaan joukkoliikenteen käyttäjille on avautunut huhtikuussa 2010 uusi verkkosivusto, Uudenmaan ja Itä-Uudenmaan Joukkoliikenne Info, www.uudenmaanjoukkoliikenne.fi. Sivuilta löytyy tietoa Uudenmaan kuntien välisestä juna- ja linja-autoliikenteestä sekä yhteyksistä pääkaupunkiseudulle. Uudenmaan ja Itä-Uudenmaan joukkoliikenneinfo tiedottaa muun muassa aikatauluista, reiteistä, lipuista, hinnoista ja liityntäpysäköintipaikoista.

Info sisältää alueen kunnista koko joukkoliikenteen palvelutarjonnan, joten tietoa ei tarvitse enää etsiä useasta paikasta. Sivuston suora osoite on www.uudenmaanjoukkoliikenne.fi. Kuntalaiset pääsevät palveluun myös oman kunnan tutuilta kotisivuilta. Kaksikielisistä kunnista tietoa löytyy suomen lisäksi ruotsin kielellä.

Uusi palvelu parantaa huomattavasti pääkaupunkiseudun laajan työssäkäyntialueen joukkoliikennetiedotusta. Info kattaa HSL:n seutulippualueen ulkopuoliset uusmaalaiset kunnat eli 22 kunnan alueen. Helsingin, Espoon, Kauniaisten, Keravan, Kirkkonummen ja Vantaan joukkoliikenteen aikataulut ja reitit löytyvät entiseen tapaan osoitteesta www.hsl.fi.

Hankkeen ovat rahoittaneet Uudenmaan ja Itä-Uudenmaan liitot sekä alueen kunnat. Sivustoa on tarkoitus täydentää ja kehittää edelleen. Tietosisältöä päivittävät seutuliikenteen kehittämisestä alueilla vastaavat joukkoliikennelogistikot.

Karkkilan joukkoliikennetiedot löytyvät oheisesta linkistä.

 ................................................................

Länsi-Uudenmaan joukkoliikenneselvityksen loppuraportti on valmis ja julkaistu

Länsi-Uudenmaan kuntien ja Uudenmaan ELY-keskuksen  yhteinen joukkoliikenteen selvityshanke on ollut käynnissä lokakuusta 2015 - kesäkuuhun 2016. Hankekoordinaattorina on toiminut Sito Oy.

Tässä työssä on asetettu Länsi-Uudenmaan alueen seudullisen ja pääkaupunkiseudulle suuntautuvan joukkoliikenteen palvelutasotavoitteet vuosille 2017-2020. Uudenmaan ELY-keskus ja alueen kunnat ovat yhdessä asettaneet tavoitteeksi joukkoliikennepalvelujen säilymisen nykytasolla pääosin markkinaehtoiseen liikenteeseen perustuen.

Joukkoliikenneselvityksessä on sovellettu Liikenneviraston uutta joukkoliikenteen palvelutason määrittelyohjetta 31/2015. Selvityksessä on myös huomioitu liikenteen digitalisaation kehityksen ja uusien liikkumispalvelujen mahdollisuudet joukkoliikenteen asiakaslähtöisyyden ja palvelutason parantamisessa.

Selvitysalueen joukkoliikenteessä on tapahtunut vuodenvaihteen 2015–2016 aikana paljon muutoksia. Markkinaehtoista, vapaaseen kilpailuun perustuvaa linja-autoliikenteen vuorotarjontaa on liikenteenharjoittajien toimesta asteittain supistettu. Erityisesti viikonloppuvuoroja on kokonaan lakannut vähäisen kysynnän vuoksi. Koululaisten, opiskelijoiden ja työmatkaliikenteen palvelutarjonnan turvaamiseksi kunnat ja ELY-keskus ovat joutuneet lisäämään alueella sopimusliikenteen osuutta. Tämä kehitys tulee jatkumaan suurella todennäköisyydellä koko suunnittelujakson ajan. Myös alueen kauko- ja lähijunaliikenteessä on tapahtunut merkittäviä muutoksia, joiden seurauksena supistunutta lähijunaliikennetarjontaa on pystytty korvaamaan vain osittain linja-autoliikenteellä.

Palvelutasotavoitteiden asettamisen lisäksi työn keskeinen tavoite on laatia joukko- ja henkilöliikenteen lähivuosien kehittämisohjelma, joka ohjaa alueen kuntien ja ELY-keskuksen yhteistä kehitystyötä. Kehittämistoimenpiteiden tavoitteina on palvelutasotavoitteiden toteutuminen muun muassa lippuyhteistyön ja lippujärjestelmien kehittämisen, liikennepalvelujen informaation ja tiedon parantamisen ja joukkoliikenteen solmupisteiden kehittämisen avulla.

Lisäksi kehittämistoimenpiteissä ehdotetaan kuntien henkilökuljetusten tehostamista selvittämällä alueellisesti mahdollisuuksia matkojen välitys- ja yhdistelytoiminnan käyttöönottoon sekä avaamalla henkilöliikennekuljetuksia niin kutsutuiksi avoimiksi kuljetuspalveluiksi, jotka ovat kaikkien alueen asukkaiden hyödynnettävissä. Palvelutasotavoitteiden saavuttamisen varmistamiseksi kehittämistoimenpiteissä on lisäksi esitetty joukko- ja henkilöliikenteen suunnittelu- ja hankintastrategian päättämisestä ja toteuttamisesta vuosille 2017-2019 sekä junaliikenteen tavoitetilan asettamisesta, jotta varmistetaan seudun liikennejärjestelmän toimivuus.

 Länsi-Uudenmaan joukkoliikenneselvityksen (Palvelutasomäärittely ja kehittämisohjelma 2017–2020) loppuraportti on julkaistu Kansalliskirjaston ylläpitämässä julkaisuarkisto Doriassa. 

Seuraavassa on linkit selvitystyön loppuraporttiin.

Suomenkielinen loppuraportti:

https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-314-503-0

Ruotsinkielinen loppuraportti:

https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-314-510-8

Julkaisija:
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (Uudenmaan ELY-keskus)

...................................................................

Uudenmaan liiton tiedote 4.10.2016,  Uudenmaanjoukkoliikenne.fi uudistui – toimii nyt sujuvasti myös mobiilissa

Uudenmaan joukkoliikenteen infosivusto on uudistettu. Uudistuksen tavoitteena oli erityisesti käyttäjäystävällisyyden lisääminen. Osoitteesta uudenmaanjoukkoliikenne.fi löytyvät kätevästi aikataulut, hinnat ja muuta hyödyllistä tietoa 19 kunnan alueelta.

− Verkkosivut toimivat nyt responsiivisesti eli niiden sisältö on luettavissa ilman suurentamista tai pienentämistä niin mobiililla, tabletilla kuin pöytäkoneella. Myös sivuilla navigointi on tehty mahdollisimman helpoksi ja tietojen löytymistä tehostaa hakutoiminto, kertoo Uudenmaan liiton liikennesuunnittelija Pasi Kouhia.

Palvelussa mukana olevat kunnat ovat Askola, Hanko, Hyvinkää, Inkoo, Järvenpää, Karkkila, Lapinjärvi, Lohja, Loviisa, Myrskylä, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen, Porvoo, Pukkila, Raasepori, Siuntio, Tuusula ja Vihti.

Aikataulu- ja hintatietojen lisäksi sivustolla julkaistaan tietoa bussien lipputuotteista, lippujen ostopaikoista ja asemapaikkojen liityntäpysäköinnistä sekä muuta kuntien ajankohtaista joukkoliikennetiedotusta.

Palvelulla on kuukausittain keskimäärin 6 500 yksittäistä käyttäjää. Eniten sivuilta etsitään Järvenpään, Lohjan, Tuusulan, Hyvinkään, Vihdin ja Nurmijärven joukkoliikennetietoja.

− Sivustoa tullaan kehittämään vielä erilaisilla joukkoliikenneinformaation sovelluksilla, kuten HSL:n ja Liikenneviraston Digitransit-matkaoppaalla. Otammekin mielellämme palautetta ja kehittämisideoita vastaan, Kouhia summaa.

Uudenmaan joukkoliikenneinfo perustettiin vuonna 2009 ja sen rahoittaa Uudenmaan liitto. Sivujen ylläpidosta ja tietojen ajantasaisuudesta vastaavat palvelussa mukana olevat kunnat.
Tutustu osoitteessa:
www.uudenmaanjoukkoliikenne.fi


............................................

Joukkoliikennepalvelut uudistuvat, Uudenmaan ELY-keskuksen tiedotteet 

Uudenmaan joukkoliikennepalvelujen organisointi on murroksessa. Osa joukkoliikenteen tarjoajista siirtyy vuoteen 2019 mennessä markkinaehtoisen joukkoliikenteen piiriin. Uudenmaan ELY-keskuksen joukkoliikenneosastolla valmistellaan parhaillaan tähän liittyvää kattavaa joukkoliikenneuudistusta. Uudistuksessa selvitetään mitkä liikennepalvelut tulevat olemaan kuntien ja ELY-keskuksen vastuulla ja mitkä joukkoliikenteen reitit siirtyvät markkinaehtoisen liikenteen pariin.

Ajankohtaiset tiedotteet uudistuksista löydät Uudenmaan ELY-keskuksen internetsivuilta oheisesta linkistä.
https://www.ely-keskus.fi/web/ely/joukkoliikenne -> Joukkoliikenteen viestintämateriaali kunnille (valitse oikeassa yläkulmassa olevasta vihreästä aluevalikosta alueeksi Uusimaa).

Uudenmaan ELY-keskuksen uusimman tiedotteen joukkoliikenteen uudistuksista - Bussilla perille 1.10.2014 löydät oheisesta linkistä
Uudenmaan ELY-keskuksen 30.6.2014 päivätty tiedote joukkoliikenteen muutoksista ohessa Bussilla perille.

Lisätietoja Länsi-Uudenmaan joukkoliikennesivuista:
Tapio Heinonen, henkilöliikennelogistikko Länsi-Uusimaa, puh. 044 386 1090, tapio.heinonen@lohja.fi. Vastuualueena Hanko, Inkoo, Karjalohja, Karkkila, Lohja, Nummi-Pusula, Raasepori, Siuntio, Vihti.

sivua päivitetty 4.10.2016/bh

 

 

 

Karkkilan kaupunki

Valtatie 26 D
03600 Karkkila

Y-tunnus 0127046-7

Laskutusosoitteet


Verkkolaskut:

Verkkolaskuoperaattori:
CGI
Välittäjän tunnus:
003703575029 
Verkkolaskuosoite:
003701270467


Kaupungin puhelinvaihde:
(09) 4258 3600


Palvelupiste Serveri:

(09) 4258 3755
palvelupiste@karkkila.fi


Kirjaamo
:
kirjaamo@karkkila.fi