Valikko Etsi
Palvelut / Joukkoliikenne / Taksiliikenne

 

Tavallisten taksimatkojen tilaukset Lähitaksipalvelun kautta,
 tilausnumero on 0100 7300.

Karkkilan taksiasema sijaitsee torin laidalla, Huhdintien ja Harjukadun kulmassa

Liikennepalvelulain merkittävimmät muutokset taksiliikennepalveluihin: https://www.trafi.fi/tieliikenne/ammattiliikenne/liikenneluvat_trafiin/taksiliikenneyrittajat 

 
.............................................................

Kelan korvaamien taksimatkojen tilauksessa muutoksia 1.4.2019 alkaen. Menevä taksipalvelu vastaa Uudenmaan Kela-kuljetuksista 1.4. alkaen. Tilausnumerot säilyvät ennallaan. Mitkä asiat muuttuvat uuden palveluntarjoajan myötä?

Menevä Oy:n tiedote 25.3.2019

Koko Uudenmaan maakunnan alueen Kela-kuljetukset siirtyvät 1.4.2019 Menevä Oy:lle. Asiakkaiden tilausnumerot pysyvät samoina, mutta vakiotaksikäytäntöön voi asiakkaille tulla muutoksia.  Menevä Oy on järjestänyt autokapasiteetin Uudenmaan alueella niin, että Kela-kuljetuksia hoitavia takseja on koko Uudenmaan maakunnan alueella palvelutarpeen mukaisesti.

Kela-taksitilaukset välitetään pääsääntöisesti vain Kela-kyytejä ajaville takseille, jolloin ajot tehostuvat ja palvelu tuotetaan Kela-kuljetuksiin erikoistuneiden kuljettajien toimesta. Tällä toimintamallilla ajojen valikointia ei jatkossa tapahdu, ja kuljettaja on velvollinen ottamaan hänelle tulevan kuljetuksen vastaan. Tällä varmistetaan taksin saatavuus jokaiselle asiakkaalle. Kaikki kuljettajat käyvät läpi koulutusohjelman jolla varmistetaan, että kuljettajalla on mahdollisimman hyvä osaaminen teknisesti sekä erityisasiakasryhmien palvelussa.

Palvelun käynnistyessä

Kela-taksi tilausvälityskeskuksen numerot säilyvät muuttumattomina. Kela-taksi tilausnumero on 0800 96 130 (suomeksi) 0800 96 140 (ruotsiksi). Tilauspuhelut ovat asiakkaalle ilmaisia.
Otamme käyttöön takaisinsoittopalvelun. Yhdellä puhelulla voi jatkossa tilata kuljetuksia kolmen kuukauden ajalle, aikaisemman 14 vuorokauden sijaan.

Vakiotaksiasiakkaat

Palveluntuottajan vaihtuminen voi aiheuttaa muutoksia nykyisen vakiotaksin käyttämiseen.
1.4. alkaen vakiotaksikuljetuksia ajavat näihin kuljetuksiin erikoistuneet taksinkuljettajat.
Menevän sopimuskumppanina on rajallinen määrä vakiotakseja, jotka hoitavat vakiotaksikyydit palvelutarpeen mukaisesti koko Uudenmaan alueella. Vakiotaksilla on jatkossa vastuu kaikista vakiotaksiasiakkaan ajoista.
Asiakas voi valita itselleen vakiotaksipalvelua tuottavan autoilijan tilauskeskuksen kautta.
Edellytyksenä vakiotaksiasiakkuuden järjestymiselle on, että tilausvälityskeskuksen kautta voidaan osoittaa tietty kuljettaja tai aiemmin käytettävissä ollut vakiotaksi jatkaa Menevän vakiotaksi-palveluntuottajana.

LISÄTIETOA:

Etukäteen tilattu Kela-taksi saapuu sovittuun noutoaikaan +/- 15 minuuttia. Jos saapumiseen tulee muutos, asiakkaaseen otetaan yhteyttä.

Heti-tilauksissa kyyti on järjestettävä 60 minuutin sisällä. Taksi järjestetään tunnin sisällä tilauksesta myös yöaikaan.
Asiakas saa mobiilitilauksissa tekstiviestivahvistuksen auton saapumisesta.

Palautteen antaminen ja reklamaatiot

Palvelutapahtumien laatua valvotaan jatkuvasti. Palautetta voi antaa Menevän Kela-taksi -sivun palautelomakkeen kautta tai tilauspuhelun yhteydessä. Jokainen Kela-taksiin liittyvä asiakaspalaute käsitellään kaikkia osapuolia kuullen. Palautteet ja vastaukset toimitetaan tiedoksi myös Kelalle.

Palautteet jotka koskevat taksimatkojen korvauskäsittelyä tai Kelan toimintaa voi antaa suoraan Kelan palautepalveluun.

Tietoa Menevä Oy:stä

Menevä Oy on kotimainen taksiyritys joka palvelee asiakkaita valtakunnallisesti. Välityskeskuksemme välittää ajoja viidellätoista paikkakunnalla Suomessa. Menevällä on kokemusta Kela-kuljetusten järjestämisestä Päijät-Hämeen alueella, jossa Menevä on mukana tuottamassa alueen Kela-kuljetuksia 1.7.2018 alkaen.

Kehitämme palvelua ja toimimme yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa. Meihin voi olla yhteydessä, kun haluat kehittää palvelua paremmaksi yhteistyössä kanssamme tai kaipaat lisätietoa Kela-taksikuljetuksiin liittyen.

Lisätiedot:
Tuomo Halminen
Toimitusjohtaja, Menevä Oy
tuomo@meneva.fi
+358 50 520 8706
www.meneva.fi

www.meneva.fi/kela-taksi
www.meneva.fi/vakiotaksi         

Kelan korvaamat taksimatkat 1.7.2018, tilaukset puhelinnumerosta
Uusimaa 0800 96 130  

Kelan korvaamien keskitettyjen taksimatkojen tilausmenettelyssä on tapahtunut muutoksia 1.7.2018 uuden joukkoliikennelain tultua voimaan.

Kelan korvaamat taksimatkat tilataan keskitetysti Kelan taksivälityspalvelusta, puhelinnumerot
Uusimaa 0800 96 130 (suomi),  0800 96 140 (ruotsi) Helsingin-Uudenmaantaksit Oy.  
https://www.hu-taksit.fi/  
 
 https://www.kela.fi/nain-tilaat-taksin

 Milloin taksimatkaan Kelakorvaus?

Voit saada korvauksen taksimatkasta, kun tilaat sen alueellisesta tilausnumerosta
terveydentilasi tai puutteellisten liikenneolosuhteiden vuoksi.

Terveydentila

Jos joudut käyttämään taksia terveydentilasi vuoksi, tarvitset siitä terveydenhuollon antaman todistuksen (Todistus matkakorvausta varten, SV 67). Säilytä todistus itselläsi 6 kuukauden ajan.

Jos olet toimittanut Kelaan terveydenhuollon antaman todistuksen pitkäaikaisesta oikeudesta taksin käyttöön (Todistus matkakorvausta varten, SV 67), et tarvitse uutta todistusta, kun matkustat julkiseen terveydenhuoltoon. Kun tilaat taksin, kerro puhelun yhteydessä, että sinulla on todistus.

Jotta voit saada korvauksen yksityiseen terveydenhuoltoon tehdyistä matkoista, tarvitset aina terveydenhuollon antaman todistuksen (Todistus matkakorvausta varten, SV 67). Siitä pitää ilmetä, onko tehty tutkimus tai annettu hoito sellaista, josta Kela maksaa korvauksen.

Jos terveydenhuollon edustaja tilaa alueellisesta taksien tilausvälityskeskuksesta paluumatkan terveydentilasi perusteella, todistusta ei tarvita.

Puutteelliset liikenneolosuhteet

Jos joudut käyttämään taksia puutteellisten liikenneolosuhteiden vuoksi, sinun pitää kertoa se tilauspuhelun yhteydessä.

Jos osa matkasta on mahdollista matkustaa julkisella kulkuneuvolla, voit käyttää taksia siltä osalta matkaa, kun julkisia kulkuneuvoja ei ole käytettävissä tai odotusaika kulkuneuvon vaihdon vuoksi venyisi kohtuuttoman pitkäksi (yli 1 tunti).

Ahvenanmaalla on käytössä taksien valtakirjamenettely. Voit antaa todistuksen taksin käytöstä taksinkuljettajalle (Todistus matkakorvausta varten, SV 67).

Matkojen yhdistely

Tilaamassasi kuljetuksessa voi olla myös muita terveydenhuoltoon matkustavia asiakkaita.

Yhdistelyn vuoksi
voit olla perillä terveydenhuollon yksikössä 1 tuntia ennen vastaanottoaikaasi
voit joutua odottamaan paluukyydin 1 tunnin. Jos olet tilannut paluukyydin vähintään 1 tunti ennen paluuaikaa, sinun ei tarvitse varautua ylimääräiseen odotusaikaan
matka-aikasi voi olla kaksinkertainen verrattuna suoraan taksimatkaan. Enintään se voi kuitenkin pidentyä 2 tunnilla.

Samaan kuljetukseen ei tule muita asiakkaita, jos olet saanut terveydenhuollosta todistuksen oikeudesta matkustaa yksin (Todistus matkakorvausta varten, SV 67).

Sivua päivitetty 25.3.2019/bh


Jaa Facebookissa Jaa Twitterissä
Karkkilan kaupunki | Valtatie 26 D, 03600 KARKKILA | vaihde (09) 4258 3600 | kirjaamo@karkkila.fi