Valikko Etsi
Kulttuuri ja vapaa-aika / Karkkilan työväenopisto / Toimintasäännöt, kurssimaksut ja ohjeet

Työvuoden 2024 - 2025 ohjelma ilmestyy paperisena elokuun alussa. 
Ohjelma jaetaan kotiin Karkkilan alueella, ja sitä löytyy myös työväenopistolta, kaupungintalolta opiston toimistolta ja Serveristä sekä kirjastosta. Kurssitarjonta löytyy netistä osoitteesta: uusi.opistopalvelut.fi/karkkila  (linkki avaa palveluntarjoajan sivuston ja se avautuu uuteen välilehteen).

Kursseille ilmoittaudutaan ennakkoon, ellei kurssikuvauksessa toisin mainita.
Ilmoittautuminen alkaa ke 14.8.2024 klo 12. Ilmoittautua voi:

* netissä ke 14.8.2024 klo 12 alkaen: uusi.opistopalvelut.fi/karkkila (linkki on avoinna koko toimintavuoden) 
* puhelimitse ke 14.8.2024 klo 12–18, puh. 044 767 49 34  
* kaupungintalon ala-aulassa ke 14.8.2024 klo 12–18 
* opiston toimistoon ilmoittautumispäivän jälkeen (044 767 49 34, tyovaenopisto@karkkila.fi) 
Ilmoittautuminen on sitova ja ilmoittautuessaan opiskelija sitoutuu maksamaan kurssimaksun.  

Ehdot ja säännöt

Karkkilan työväenopistoon ovat tervetulleita kaikki opiskelijat niin Karkkilasta kuin muualtakin. Työväenopisto on aikuisoppilaitoksena tarkoitettu lähinnä aikuisille, mutta monissa aineissa tai kursseilla kuten musiikissa ja taideaineissa, opetus soveltuu hyvin myös nuorille ja kouluikäisille lapsille. Musiikin yksilöopetuksessa opiskelupaikka säilyy kolmen peräkkäisen vuoden ajan. Myös muiden kuntien asukkailla on oikeus osallistua opetukseen.

Kursseille tulee ilmoittautua etukäteen viimeistään viikkoa ennen kurssin alkua. Ilmoittautuminen on sitova ja ilmoittautuessaan opiskelija sitoutuu maksamaan kurssimaksun.  Ne kurssit, joille ei tarvitse ilmoittautua etukäteen, on merkitty erikseen.

Peruutusehdot

Ilmoittautuminen on sitova ja ilmoittautuessaan opiskelija sitoutuu maksamaan kurssimaksun. Kurssin voi veloituksetta peruuttaa (7) seitsemän vuorokautta ennen kurssin alkua ottamalla yhteyttä opiston toimistoon. Mikäli kurssipaikan peruu myöhemmin kuin seitsemän (7) vuorokautta ennen kurssin alkua, opiskelijalta peritään 10 euron peruutusmaksu. Mikäli kurssipaikan peruu kurssin käynnistyttyä ja kurssista on käymättä alle puolet, opiskelijalta peritään puolet kokonaiskurssimaksusta. Mikäli kurssin peruu kurssin käynnistyttyä ja kurssista on käyty puolet tai yli puolet, opiskelijalta peritään koko kurssimaksu. Sairauden tai paikkakunnalta poismuuttamisen perusteella kurssipaikan voi perua veloituksetta. Sairastumisen takia tehtävä peruutus on kuitenkin ilmoitettava opiston toimistoon heti, viimeistään sairastumista seuraavan viikon aikana. Huom. kurssilta ilmoittamatta poisjääminen tai laskun maksamatta jättäminen ei ole peruutus.

Kurssin alkamisen edellytyksenä on, että ilmoittautuneita on riittävä määrä. Kurssi toteutetaan, mikäli sille on ilmoittautunut viikkoa ennen kurssin alkua minimimäärä opiskelijoita. Minimimäärä on yleensä 7, liikuntaryhmissä 9. Karkkilan työväenopisto tiedottaa kurssien peruutuksista, mutta ei muistuta alkamisesta. Mikäli opisto peruu kurssin liian vähäisen opiskelijamäärän vuoksi ja opiskelija on jo ehtinyt maksaa kurssimaksun, palautetaan maksu opiskelijalle. Jos maksu on suoritettu liikunta- tai kulttuuriedulla, sitä ei voida palauttaa eikä siirtää seuraavalle kalenterivuodelle.

Opetuskerran peruminen

Opetuskerran peruutuksesta opettajan sairastumisen tai muun pakollisen esteen vuoksi ilmoitetaan tekstiviestillä tai puhelimitse. Yhtä opetuskerran peruuntumista ei korvata opiskelijalle, muut peruutukset korvataan ylimääräisin opetuskerroin. Opiskelijan tulee huolehtia, että hänen yhteystietonsa ovat ajan tasalla. Yhteystietojen muutokset tulee ilmoittaa opiston toimistoon.

Kurssimaksut, maksutavat ja alennukset

Kurssit maksetaan kotiin lähetettävällä laskulla, erilaisilla liikunta- ja kulttuurieduilla (ePassi, Smartum, Edenred), pankkikortilla tai MobilePaylla. Huom! Mikäli haluat maksaa kurssin muuten kuin laskulla, ole aina ensin yhteydessä opiston toimistoon. Muuten kuin laskulla maksettaessa tulee maksu suorittaa heti kurssin alussa opiston toimistoon, jotta laskuja ei lähetetä turhaan. Mikäli opiskelijalla on maksamattomia kurssimaksuja edelliseltä lukuvuodelta, hänellä on opinto-oikeus työväenopistoon vasta kun edelliset maksut on suoritettu. Aiheettomasta laskusta tulee ilmoittaa opiston toimistoon laskun eräpäivään mennessä. Kurssimaksuista päättää vapaa-aikalautakunta sekä joiltain osin opiston rehtori.

Kaikukortilla pääsee työväenopiston kursseille maksutta. Kaikukortti on tarkoitettu Kaikukortti-verkostossa mukana olevien sosiaali- ja terveysalan yhteisöjen asiakkaille, jotka eivät tiukan taloudellisen tilanteensa vuoksi muuten voisi käyttää kulttuuripalveluja. Karkkilan työväenopiston kurssipaikoista 2 % on saatavilla ilmaiseksi Kaikukortilla. Kaikukortin haltijat ilmoittautuvat kursseille normaalin ilmoittautumiskäytännön mukaan. Oman Kaikukortin numero tulee aina ilmoittaa välittömästi ilmoittautumisen jälkeen sähköpostilla (tyovaenopisto@karkkila.fi) tai puhelimitse (044 767 49 34) opiston toimistoon. Opiskelija voi käyttää Kaikukorttia seuraavasti: (1) enintään kolmelle koko lukuvuoden kestävälle kurssille tai (2) enintään viidelle lyhytkurssille tai (3) enintään kahdelle koko lukuvuoden kestävälle ja kahdelle lyhytkurssille tai (4) enintään yhdelle koko lukuvuoden kestävälle ja kolmelle lyhytkurssille lukuvuoden aikana. Osa kursseista on erikoishinnoiteltuja, niistä ei voi saada maksuvapautusta Kaikukortilla.

Opetusministeriön myöntämää opintoseteliavustusta voi käyttää maahanmuuttajien, työttömien ja eläkeläisten kurssimaksujen korvaamiseen. Opintosetelialennusta myönnetään noin 100:lle ensimmäiselle hakijalle (á 10 euroa). Opintosetelialennusta haetaan erillisellä lomakkeella, joka löytyy painetusta opinto-ohjelmasta ja lisäksi opistotalolta sekä opiston toimistolta. Täytetty lomake palautetaan opiston toimistoon lukuvuoden alussa. Osa ryhmistä on alennettu jo valmiiksi avustuksen turvin (maininta kurssikuvauksessa), eikä näihin ryhmiin voi hakea enää lisäalennusta. Alennusta voi hakea vain koko lukuvuoden kestävistä tai vastaavan tuntimäärän kursseista ja sitä voi saada vain yhdestä kurssista / opiskelija. Mikäli opiskelija siis osallistuu ryhmään, joka on alennettu jo valmiiksi, hän ei voi hakea alennusta toisesta kurssista.

Tiedotus

Opiston toiminnasta tiedotetaan ensisijaisesti opiston omilla nettisivuilla, sekä kaupungin nettisivujen tiedotteissa ja tapahtumakalenterissa. Kurssikohtaisia tiedotteita lähetetään tarvittaessa myös tekstiviestein ja sähköpostilla. Työväenopiston löytää Facebookista ja Instagramista (@karkkilantyovaenopisto). Mahdollisuuksien mukaan tiedotuksessa käytetään myös paikallislehteä.

Poikkeustilanteet

Opinto-ohjelma on suunniteltu normaalitoimintaa ajatellen. Seuraamme tarkasti valtioneuvoston, aluehallintoviraston ja Karkkilan kaupungin ohjeita ja suosituksia toiminnan järjestämisestä. Tarvittaessa opetusta sopeutetaan viranomaisten ohjeiden ja suositusten mukaisesti. Työväenopisto voi muuttaa lähiopetuksen poikkeustilanteessa etäopetukseksi. Jos etäopetus ei ole mahdollista, kurssi siirretään toiseen ajankohtaan tai keskeytetään kokonaan. Jos kurssi keskeytetään poikkeustilanteen vuoksi, opisto ei palauta kurssimaksua vaan opiskelija voi käyttää kurssimaksun johonkin toiseen kurssiin. Mikäli maksu on suoritettu liikunta- tai kulttuuriedulla, sitä ei voida siirtää seuraavalle kalenterivuodelle.

Todistukset

Säännöllisesti opintoryhmässä opiskellut voi pyynnöstä saada todistuksen opinnoistaan. Kuluvan tai edellisen vuoden todistuksista peritään 5 euron maksu, tätä vanhempia kursseja koskevista todistuksista 10 euroa. Todistuksen toimitusaika on viisi vuorokautta.

Vakuutukset

Karkkilan työväenopiston opiskelijat on vakuutettu opintoryhmässä sattuneen tapaturman varalta. Opiston järjestämillä retkillä osallistujien pitää huolehtia omasta matkavakuutuksestaan. Tapaturman sattuessa otathan yhteyttä opiston toimistoon heti seuraavana arkipäivänä.

Tietosuoja Karkkilan työväenopistossa

Kun henkilö ilmoittautuu Karkkilan työväenopiston toimintaan mukaan, hänen henkilötietonsa tallentuu Hellewi-kurssihallintajärjestelmään. Henkilötietoja kerätään siksi, jotta pystymme yksilöimään henkilön. Lisäksi tietoja tarvitaan laskutusta, postitusta, tiedotusta, vahvistusilmoitusta, palautteen keräämistä ja tilastointia varten.

Rekisterin henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on työväenopiston palvelujen tuottaminen. Henkilötietoja käsittelevät vain ne henkilöt, joille se on välttämätöntä toiminnan hoitamisen kannalta.

Henkilön tietoja käytetään seuraaviin tarkoituksiin:

- Sukunimi pakollinen henkilön yksilöimistä varten

- Kutsumanimi pakollinen henkilön yksilöimistä varten

- Henkilötunnus opettajille pakollinen palkanmaksua varten

- Henkilötunnus opiskelijalle pakollinen henkilön yksilöimiseksi ja laskutusta varten

- Mikäli opiskelija on alaikäinen, huoltajan henkilötunnus on pakollinen

- Osoite tai huoltajan osoite postitusta varten

- Kotikunta tilastointia varten

- Puhelinnumero pakollinen kurssimuutoksista tiedottamista varten

- Sähköpostiosoite ilmoittautumisen vahvistusilmoitusta ja tiedottamista varten

- Tutkinto tilastointia varten

- Pääasiallinen toiminta tilastointia varten

- Äidinkieli tilastointia varten

Karkkilan työväenopiston henkilötietojen käsittelystä on laadittu tietosuojaseloste.

Työväenopiston lakisääteiseen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaan 2023 - 2025 voit tutustua täällä. (linkki avaa pdf-tiedoston uuteen ikkunaan).

Lisätietoja opiston toiminnasta ja opintoon liittyvistä kysymyksistä voi kysellä toimistosta, rehtorilta ja opettajilta.


Sivua päivitetty  10.6.2024 / SRu

Ajankohtaista »
Yhteystiedot
Työväenopisto
Opistosihteeri
Tuula Gröhn
 044 7674 934
Kaupungintalo,Valtatie 26 E, 2. krs
Avoinna arkisin klo 9-15, opetuskausina iltapäivystys torstaisin klo 15.30-17.30.
Työväenopisto
Suunnittelijaopettaja
Satu Ruokamo
 050 4052 815
Päivystysaika opetuskaudella: torstaisin klo 15.00 - 17.30.
Työväenopisto
Työväenopiston rehtori
Jari Valtari
 0500 7057 95

Karkkilan kaupunki

Valtatie 26 D
03600 Karkkila

Y-tunnus 0127046-7

Laskutusosoitteet


Verkkolaskut:

Verkkolaskuoperaattori:
CGI
Välittäjän tunnus:
003703575029 
Verkkolaskuosoite:
003701270467


Kaupungin puhelinvaihde:
(09) 4258 3600


Palvelupiste Serveri:

(09) 4258 3755
palvelupiste@karkkila.fi


Kirjaamo
:
kirjaamo@karkkila.fi