Valikko Etsi
Palvelut / Kadut, tiet, puistot ja matonpesupaikat / Katujen kunnossa- ja puhtaanapito

Katujen kunnossa- ja puhtaanapitovastuut Karkkilassa

Vastuut kadun kunnossa- ja puhtaanapidosta on esitetty kunnossapitoa koskevassa laissa.

Alla oleva kuva esittää havainnollisesti kunnossa- ja puhtaanapidon vastuujakoa.

Liikennealueella (tie tai katu) ulottuvat pensaat/puiden oksat

Kiinteistön omistajalla on yksin velvollisuus huolehtia omista puista ja pensaista, jotka ovat kasvaneet katualueen rajan yli. Niiden kasvusto ei saa haitata liikennettä eikä liikenneväylien kunnossa- ja puhtaanapitoa.

Liikennealueilla tulee aina olla esteetön näkyvyys. Erityisen hankalia ovat risteysalueet, joissa pensaat ja puiden oksat ovat kasvaneet ja levittäytyneet liikennealueelle. Kiinteistö on myös vastuullinen korvaamaan katualueelle ulottuneiden puiden ja pensaiden oksien aiheuttamat vahingot yleiselle liikenteelle ja kunnossapidolle.

Teiden ja katujen osoitekilvet ja muut liikennemerkit ovat voineet jäädä liikennealueelle levittäytyneiden yksityisen kiinteistön puiden oksien ja pensaiden alle piiloon. Tästä voi aiheutua haittaa esimerkiksi poliisille ja pelastustoimelle oikean pelastuskohteen paikallistamisessa. Nekin tulee yksityisen kiinteistön huolehtia omalta osaltaan kuntoon.

Karkkilan kaupungin puistopuoli voi tarvittaessa antaa asiantuntija-apua puiden ja pensaiden leikkaamiseen liittyvissä kysymyksissä. Näistä asioista voitte olla yhteydessä kaupungin puistopuolen työntekijöihin: Risto Vestola p. 050 5920 832 ja Janne Laakso p. 044 4675 513 tai puistopuolen lähiesimieheen Mika Merinen p. 0500 472 375.

 

Havainnekuva, josta ilmenee tie- ja katualueella oleva vapaan tilan vaatimus pysty- ja vaakasuunnassa ajoradalla ja jalkakäytävällä sekä pyörätiellä

 

 

Sivua päivitetty 8.7.2024/skm

Karkkilan kaupunki

Valtatie 26 D
03600 Karkkila

Y-tunnus 0127046-7

Laskutusosoitteet


Verkkolaskut:

Verkkolaskuoperaattori:
CGI
Välittäjän tunnus:
003703575029 
Verkkolaskuosoite:
003701270467


Kaupungin puhelinvaihde:
(09) 4258 3600


Palvelupiste Serveri:

(09) 4258 3755
palvelupiste@karkkila.fi


Kirjaamo
:
kirjaamo@karkkila.fi