Valikko Etsi
Palvelut / Kadut, tiet, puistot ja matonpesupaikat

Kadut, tiet, matonpesupaikka ja puistot


Kadut ja tiet
Katujen ja väylien kunnossapito, oma rakentaminen, päällystykset, katuvalaistus, romuajoneuvojen käsittely, maankaatopaikat ja kaivantolupa-asiat.

Koirapuisto
Karkkilan koirapuistosta lisätietoja täältä.

Koirien ulkoiluttaminen ja uittaminen
Koirien ulkoiluttamiseen ja kouluttamiseen on varattu hiekkapohjainen, aitaamaton alue Alimmaisissa Maijalantien päässä. Aluetta hoitaa Karkkilan Seudun Koirakerho ry. Koiria voi uittaa kaikilla muilla paitsi yleisillä uimarannoilla.

Matonpesupaikka suljetaan 24.9.2021.
Karkkilan kaupungin matonpesupaikka sijaitsee  Pyhäjärven raitilla (Turuntien kupeessa), Pyhäjärvestä lähtevän Karjaanjoen suistossa. Pesuvesi otetaan joesta ja se johdetaan jätevesiviemäriin. Alueella on mattomankeli ja kuivaustelineitä. Matonpesupaikka on avoinna kesäkaudella joka päivä klo 5.00 - 24.00. Muistetaan turvavälit ja muu koronaturvallinen käytös!

Puistot ja leikkipuistot
Puistoista ja leikkipuistoista löydät tietoa täältä.

Palaute kaduista, matonpesupaikoista ja puistoista 
Virka-aikana palvelupiste Serveri 09 4258 3755
Tekninen päivystys virka-ajan ulkopuolella 0500 211 080

Katualueelle ulottuvat puiden ja pensaiden oksat poistettava

Kiinteistöjen puut ja pensaat voivat olla vaarana yleiselle liikenteelle ja haittana katualueen kunnossa- ja puhtaanapidolle.

Kiinteistön omistajalla on velvollisuus huolehtia katualueeseen välittömästi rajautuvista puista ja pensaista. Niiden kasvusto ei saa haitata liikennettä eikä katujen kunnossa- ja puhtaanapitoa. Liikkumisen turvallisuuden takia katualueilla tulee olla esteetön näkyvyys. Erityisen hankalia ovat risteysalueet, joissa pensaat tai puiden oksat ovat kasvaneet ja levittäytyneet katualueelle. Puiden oksat voivat rikkoa kunnossapitokaluston sivupeilejä ja vilkkuja ja näistä kiinteistön oksien tapauksessa kiinteistö joutuu itse vastuuseen. Myös katujen osoitekilvet ja muut liikenne-merkit ovat voineet jäädä katualueelle levittäytyneiden kiinteistön puiden oksien tai pensaiden alle piiloon ja tästä voi aiheutua haittaa esimerkiksi poliisille ja pelastustoiminnalle.

Kiinteistöjen tulee tarkistaa omalta osalta, ovatko omat puut ja pensaat kasvaneet katualueelle. Kaupungin puistopuoli voi tarvittaessa antaa asiantuntija-apua puiden leikkaamiseen liittyvissä kysymyksissä katualueelle levittäytyneistä puiden oksista. Näistä asioista voi olla yhteydessä kaupungin puistopuolen puutarhatyöntekijöihin: Mirva Alhonen-Keihäskoski p. 044 553 3087 ja Risto Vestola p. 050 592 0832 tai puistopuolen esimies Esko Vuolukka p. 044 767 4829

Kaupungin liikennealueiden ylläpidossa valvotaan katualueen vapaata tilaa ja puutteita on havaittu eri puolilla kaupunkia syksyn 2017 ja kevään 2018 tarkastusten yhteydessä. Jos kiinteistöjen istutukset katsotaan haittaavan yleistä liikkumista, aiheuttaa näkemähaittaa tai vaarantaa yleistä turvallisuutta, kaupunki jättää erikseen niiden kiinteistöjen postilaatikkoon tämän ilmoituksen, jolla kaupunki muistuttaa kiinteistöjen omistajia omien puu- ja pensasistutusten hoitovelvollisuudesta.

Katualueelle ulottuvien kiinteistöjen puiden ja pensaiden oksat tulee leikata 2018 kesäkuuhun mennessä. Liitteenä on kuva, joka havainnollistaa katualueen tilatarpeen.

Terveisin kuntatekniikka / puistot


Sivua päivitetty 21.9.2021/aj


Jaa Facebookissa Jaa Twitterissä

Karkkilan kaupunki

Valtatie 26 D
03600 Karkkila

Y-tunnus 0127046-7

Laskutusosoitteet

Verkkolaskut:

Verkkolaskuoperaattori:
Basware Oyj
Välittäjän tunnus:
BAWCFI22
Verkkolaskuosoite:
003701270467

Paperilaskut:

Karkkilan kaupunki

PL 9824
00026 Basware

Kaupungin puhelinvaihde:
(09) 4258 3600


Palvelupiste Serveri:

(09) 4258 3755
palvelupiste@karkkila.fi


Kirjaamo
:
kirjaamo@karkkila.fi
050 5270 583