Valikko Etsi
Palvelut / Kadut, tiet, puistot ja matonpesupaikat / Katujen kunnossa- ja puhtaanapito

Katujen kunnossa- ja puhtaanapito Karkkilassa

Vastuut kadun kunnossa- ja puhtaanapidosta on esitetty kunnossapitoa koskevassa laissa.

Alla oleva kuva esittää havainnollisesti kunnossa- ja puhtaanapidon vastuujakoa.


Yksityisteiden kunnossapidon supistuksiin päätettiin antaa Karkkilan kaupungin teknisessä lautakunnassa vuoden siirtymäaika

Karkkilan kaupungin tekninen lautakunta purki yksityisteiden hoitovastuita 27.3.2014 § 24 päätöksellään. Tuolloin kaupunki päätti supistaa valtaosan kaupungin omajohtoisena työnä suorittamaansa yksityisteiden kunnossapitoa. Toimenpiteet päätettiin ottaa käyttöön 15.10.2014 alkaen.

Asia tuotiin uudelleen 25.9.2014 § 84 tekniseen lautakuntaan tarkasteltavaksi ja lautakunnan 27.3.2014 tekemään päätökseen päätettiin nyt asettaa yhden vuoden siirtymäaika. Se alkaa 15.10.2014 ja päättyy 15.10.2015. Samalla tekninen toimiala tulee tarkastelemaan uudelleen tehdyt yksityistieratkaisut hoitovastuiden osalta ja valmistelee ne teknisen lautakunnan päätettäväksi vielä vuoden 2014 aikana.

Lisäksi päätettiin, että tekninen toimiala selvittää kaupungin hoidettavaksi jäävien yksityisteiden osalta yksityisteiden kunnossapidon hoitovastuun määrän ja laatutason.

Yksityisteiden varsilla asuvat vielä toistaiseksi tiekuntiin järjestäytymättömät asukkaat saavat näin siirtymäajan puitteissa mahdollisuuden järjestäytyä ja neuvotella asiasta kaupungin kanssa ja mahdollisesti lopulta myös järjestäytyä tiekuntina.

Lisätietoja antavat
yhdyskuntatekniikan päällikkö (teiden kunnossapito) Esko Vuolukka, 044 7674 829
tai esko.vuolukka@karkkila.fi ja mittaus- ja kiinteistöpäällikkö (tiekuntien perustaminen) Tapio Jokela, 044 5533 421 tai tapio.jokela@karkkila.fi.


Sivua päivitetty 14.3.2018/jl


Jaa Facebookissa Jaa Twitterissä
Karkkilan kaupunki | Valtatie 26 D, 03600 KARKKILA | vaihde (09) 4258 3600 | kirjaamo@karkkila.fi