Valikko Etsi

Karkkilaan perustettiin liikenneturvallisuusryhmä:Tavoitteena parantaa liikenneturvallisuutta yhteistyön voimalla

Karkkilaan on perustettu oma liikenneturvallisuusryhmä, jokakokoontui ensi kerran helmikuussa 2022. ”On todella hienoa, että saimmeKarkkilaan liikenneturvallisuusryhmän kaupunkilaisten liikenneturvallisuuttaedistämään”, iloitsee kaupunkikehitysjohtaja Esko Vuolukka. Ryhmä perustettiin liikenneturvallisuussuunnitelmanvalmistumisen myötä. Karkkilan viisaan ja turvallisen liikkumisen suunnitelma 2021 löytyy sivuiltamme: https://www.karkkila.fi/sivut/FI/Liikenneturvallisuus

Liikenneturvallisuusryhmässä on edustajia kaupungin eritoimialoilta ja palvelualueilta kuten elinvoimasta, työväenopistolta, varhaiskasvatuksestaja nuorisopalveluista. Mukana ryhmässä ovat myös ELY-keskuksen, Liikenneturvan,Länsi-Uudenmaan poliisilaitoksen, Karkkilan Seudun Invalidit ry:n sekäKarkkilan Ladun edustajat. Poikkihallinnollisen ryhmän avulla on mahdollisuus tavoittaakuntalaiset laajasti, jolloin liikenneturvallisuustyö on aidosti vaikuttavaa.

Liikenneturvallisuus luontevaksi osaksi arkea

Liikenneturvallisuusryhmä kokoontuu kaksi kertaa vuodessa jasuunnittelee toimialoilla tehtävää liikenneturvallisuustyötä sekä käy yhdessäläpi liikenneturvallisuuteen liittyviä ongelmia ja pohtii niihinparannuskeinoja. Tiedottaminen ja erilaiset tempaukset ovat liikenneturvallisuustyössätärkeässä osassa, koska kuntalaiset tarvitsevat ajantasaista tietoaliikenneturvallisuudesta sekä nostoja ajankohtaisista aiheista. Vaikkapaheijastinten jakaminen syksyn hämärän ajan kynnyksellä on luonteva tapamuistuttaa asukkaita turvallisesta liikkumisesta pimeällä.Liikenneturvallisuusryhmä suunnittelee ja toteuttaa tempauksia yhteistyössä erisidosryhmien kanssa.

Yksi tärkeä tavoite on lisätä henkilöstön tietämystä liikenneturvallisuudesta, sekä ylläpitää sen arvostusta. ”Tavoitteena on, että liikenneturvallisuudesta tulee osa kaupungin toimintakulttuuria, jolloin se kuuluu luontevasti arkeen eri toimialoilla ja osataan huomioida jokapäiväisissä valinnoissa”, kiteyttää Liikenneturvan yhteyspäällikkö Meeri Sorjonen.


- - - - - - - - -

Karkkilan liikenneturvallisuussuunnitelma on valmistunut

Karkkilan kaupungin liikenneturvallisuussuunnitelma on valmistunut. Suunnitelma laadittiin Karkkilan kaupungin sekä ELY-keskuksen toimeksiannosta. Työhön osallistuivat myös Liikenneturva ja Länsi-Uudenmaan poliisilaitos. Suunnitelman tavoitteena on vähentää Karkkilassa tapahtuvien liikenneonnettomuuksien määrää ja tehdä liikkumisesta turvallisempaa.

Karkkilan kaupungin liikenneturvallisuusvisio ”Kenenkään ei tarvitse kuolla tai loukkaantua liikenteessä Karkkilassa” mukailee valtakunnallista liikenneturvallisuustavoitetta. Tavoitteena on vähentää liikennekuolemia ja vakavia loukkaantumisia 50 prosenttia vuoden 2020 tasosta.

Karkkilan liikenneturvallisuussuunnitelma valmistui vuoden 2021 lopussa. Suunnitelmassa pyrittiin löytämään ne painotukset ja keinot, joilla saadaan liikenneonnettomuuksien määrä valtakunnallisten tavoitteiden mukaiseen laskuun ja kestävien kulkumuotojen kulkutapaosuus suuremmaksi. Liikkumisen turvallisuutta ja vastuullisuutta pyritään Karkkilassa lisäämään myös vaikuttamalla liikennekäyttäytymiseen kasvatuksen ja viestinnän keinoin.

Karkkilaan on perustettu poikkihallinnollinen liikenneturvallisuusryhmä, joka luo perustan kaupungissa tehtävälle liikenneturvallisuustyölle. Liikenneturvallisuusryhmä käsittelee niin liikenneympäristöön, liikennekasvatukseen ja viestintään kuin valvontaan liittyviä asioita ja toimenpiteitä. Ryhmässä on mukana edustajat kaupungin eri toimialoilta, sidosryhmistä ja viranomaisilta, ja se kokoontuu kahdesti vuodessa.

Karkkilan liikennesuunnitelmaesitteen löydät pdf-liitteestä, joka avautuu uuteen ikkunaan.

Liikennesuunnitelmatyön muut julkiset osiot löydät alta (liitteet avautuvat uuteen ikkunaan pdf-tiedostoina). 

Esipuhe
Asiantuntijakyselyn tulokset
Hallintokuntakyselyn tulokset
Koululaiskyselyn tulokset
Liikennekasvatuksen ja viestinnän toimintaohjelma
Onnettomuusanalyysit
Visio, tavoitteet ja mittarit


Sivua päivitetty 2.8.2022/ns


Jaa Facebookissa Jaa Twitterissä

Karkkilan kaupunki

Valtatie 26 D
03600 Karkkila

Y-tunnus 0127046-7

Laskutusosoitteet


Verkkolaskut:

Verkkolaskuoperaattori:
CGI
Välittäjän tunnus:
003703575029 
Verkkolaskuosoite:
003701270467


Kaupungin puhelinvaihde:
(09) 4258 3600


Palvelupiste Serveri:

(09) 4258 3755
palvelupiste@karkkila.fi


Kirjaamo
:
kirjaamo@karkkila.fi