Valikko Etsi
Palvelut / Varhaiskasvatus / Ajankohtaista

LAPSEN HOIDONTARVE KESÄLLÄ 2024

Kesä tekee jälleen tuloaan ja on aika lähestyä teitä huoltajia kesäajan tiedotteella. Huomioittehan, että myös lapsi tarvitsee kesällä lomaa läheistensä kanssa.

Ilmoita lapsesi kesän hoidon tarve ja lomat (hoitoaika tai ennalta ilmoitettu poissaolomerkintä, jos lapsi on pois koko kuukauden) Sähköiseen hoitoaikojen varausjärjestelmään viimeistään 6.5.2024.

Päiväkodit (Högfors, Haapala, Toivike) ovat lasten hoidon tarpeen mukaan avoinna juhannukseen 20.6. asti. Haukkamäki, Tuorila ja Nyhkälä ovat auki 31.5. asti. Ilmoitamme näiden yksiköiden kesähoitopaikan toukokuun alussa lasten hoidon tarpeiden selvittyä. Vuorohoitoa tarvitsevat eskarit ovat koko kesän ajan hoidossa Högforsin päiväkodilla. Ympärivuorokautista hoitoa järjestetään Högforsilla kesäaikana ennalta ilmoitetun hoidon tarpeen perusteella molempien vanhempien työssäkäynnin tai opiskelun vuoksi. Kesäkuukausien vuorohoidon tarve tarkistetaan huoltajien työvuoroluetteloiden mukaan.

24.6.–28.7. auki on Högforsin päiväkoti.

Högfors, Haapala ja Toivike siirtyvät omiin yksiköihin 29.7. Tuorilan ja Nyhkälän uudet esioppilaat ja kouluun siirtyvät lapset aloittavat Nyhkälässä 29.7. ja Tuorilan oppilaat siirtyvät omaan yksikköönsä koulujen alkaessa 8.8.2024. Haukkamäen paikka ilmoitetaan myöhemmin. Kouluun menevien lasten elokuun hoidon tarpeesta tulee laittaa uusi hakemus ajalle 1.-7.8.2024.

Maksukäytäntö varhaiskasvatuksessa kesäkuukausien aikana

Karkkilan kasvatus- ja opetuslautakunta on päättänyt 26.3.2024, että kesällä 2024 kesä-, heinä- ja elokuu ovat maksuttomia kuukausia, jos lapsi on pois koko kalenterikuukauden. Lapsi voi olla pois yhden, kaksi tai kaikki kolme kuukautta. Heinäkuu on joka tapauksessa maksuton kuukausi niillä perheillä, joiden lapsen hoito on alkanut elokuussa 2023.

Ilmoita 6.5. mennessä varhaiskasvatus@karkkila.fi sähköpostiin, mikäli käytätte maksuttomia kesäkuukausia. Laita viestiin lapsen nimi ja päiväkoti sekä mitkä kuukaudet lapsi on pois hoidosta. Vie koko kuukauden (kesä-, heinä- ja elokuu) poissaolopäivät sähköiseen hoitoaikojen varausjärjestelmään koodilla “ennalta ilmoitettu poissaolo”.

Lisää tietoa tästä linkistä: Kesätiedote huoltajille 2024

 

Tuloselvityspyyntö varhaiskasvatuksen vanhemmille

                    

Varhaiskasvatusmaksujen indeksitarkistus tulee voimaan 1.8.2024.

Pyydämme kaikilta varhaiskasvatuksen asiakkaita toimittamaan tuloselvitykset 31.5.2024 mennessä. Tuloselvitykset saatte parhaiten laitettua sähköisesti Karkkilan kaupungin nettisivulla olevan linkin kautta. https://www.karkkila.fi/sivut/FI/Paivahoitomaksut

Tai voitte tulostaa sivulta Excel-lomakkeen ja toimittaa sen kaupungintalolle (kuoreen ”varhaiskasvatus tuloselvitys”). Lisätietoja asiakasmaksuista saat laittamalla viestiä varhaiskasvatus@karkkila.fi sähköpostiin.

Opetustoimen hintaindeksillä tarkistettu varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista annetun lain 7 §:ssä tarkoitettu kokoaikaisesta varhaiskasvatuksesta perittävä maksu on 1.8.2024 lähtien enintään 311euroa kuukaudessa ja pienin perittävä maksu 30 euroa.

Lisää tietoa tästä linkistä: Tuloselvityspyyntö varhaiskasvatuksen vanhemmille

 

 

Yksiköiden arviointi ja tyhy-päivät

Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen henkilöstön tyhy -päivät (arviointi + tyhy) ovat kevätkaudella 2024:
Toivike pe 10.5.
Haapala pe 17.5.
Högfors pe 24.5.
Nyhkälä pe 31.5.
Haukkamäki pe 31.5.
Tuorila pe 31.5.
Perhepäivähoito pe 7.6


Perhe saa maksuhyvityksen päivästä, jos lapsi on koko päivän pois hoidosta. 

 

Avoin päiväkotitoiminta alkaa Toivikkeen päiväkodilla 14.8.2023

Karkkilan kaupungin varhaiskasvatuksessa aloitetaan Avoimen päiväkodin toiminta Toivikkeen päiväkodin alakerrassa 14.8.2023. Avoimeen päiväkotiin, talon alakertaan on oma sisäänkäynti talon sivussa. Avoin päiväkotitoiminta on kotihoidossa oleville lapsiperheille tarkoitettua kohtaamispaikkatoimintaa, johon tullaan yhdessä lapsen kanssa. Aikuinen voi olla huoltaja, isovanhempi, kummi tai joku muu lapsen kanssa päivää viettävä aikuinen. Toimintaan osallistuminen on maksutonta.

Avoimessa päiväkodissa on mahdollisuus leikkiä toisten kanssa ja kohdata samassa elämäntilanteessa olevia aikuisia. Toiminta-ajatuksenamme on tukea perhettä kasvatustehtävässä, löytää vertaisia sekä olla mukana lapsen kehitykseen liittyvissä asioissa. Tarkoituksena on toimia sekä sisällä että retkeillä ulkona. 

Avoin päiväkoti on 14.8. alkaen nyt alkuun auki maanantaista torstaihin klo 9–15 ja perjantaisin klo 9–12. Toimintaan voi tulla mukaan mihin aikaan vain oman aikataulun mukaisesti. Kehitämme toimintaa yhdessä kävijöiden kanssa. Kutsumme vierailijoita, suunnittelemme leikkiympäristöä ja askarteluja, laulamme, liikumme ja leikimme kaikki yhdessä. Avoimessa päiväkodissa on mahdollista aloittaa myös erilaisia ryhmiä, joilla on oma kokoontumisaikansa (esimerkiksi vauvatreffit). Jos aloitamme kiinteitä ryhmiä, muutamme yleisiä aukioloaikoja.  

Avoimen päiväkodin puhelinnumero on 044 467 5511, sähköpostin saamme myöhemmin. Tiedotamme toiminnasta kaupungin nettisivulla sekä Me Karkkilalaiset - Facebook-sivulla. Tulemme tekemään myös oman Instagram-tilin Avoimen päiväkodin toiminnalle.

Avajaisia juhlimme myöhemmin syksyllä, näistä tiedotamme erikseen. 

Toivotamme kotona lasten kanssa olevat lämpimästi tervetulleiksi mukaan Avoimen päiväkodin toimintaan!

 

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut muuttuvat 1.3.2023 alkaen

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulakia (1503/2016) muutetaan 1.3.2023 siten, että asiakasmaksuja alennetaan korottamalla maksujen perusteena olevia tulorajoja 33 prosenttia. Maksujen perusteena oleva maksuprosentti säilyy ennallaan (10,7 prosenttia). Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulakia ei muuteta muilta osin. Karkkilan kasvatus- ja opetuslautakunta (§ 19) päätti ottaa käyttöön varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista annetun lakimuutoksen (1365/2022) tuomat tulorajat 1.3.2023 alkaen.

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulakia on muutettu edellisen kerran 1.8.2021 ja asiakasmaksujen tulorajoja, alinta ja ylintä perittävää maksua indeksitarkistuksen vuoksi 1.8.2022 alkaen.

Varhaiskasvatuksesta perittävä enimmäismaksu on ensimmäisen lapsen osalta edelleen 295 euroa kuukaudessa ja alin perittävä maksu on 28 euroa. Toisesta lapsesta perittävä maksu on enintään 40 prosenttia nuorimman lapsen maksusta. Seuraavien lasten maksu on 20 prosenttia nuorimman lapsen maksusta.

 

Tulorajat

Perheen koko

Tuloraja €/kk

Maksu %

Korkeimman maksun
tuloraja €/kk

 

 

1.8.2022                1.3.2023

 

 1.8.2022                    1.3.2023

 

2

    2913                     3874  

10,7

     5665                          6626

 

3

    3758                     4998

10,7

     6510                          7750

 

4

    4267                     5675

10,7

     7019                          8427

 

5

    4777                     6353

10,7

     7529                          9105

 

6

    5284                     7028

10,7

     8036                          9780

 

Jos perheen koko on suurempi kuin 6, tulorajan korotus kustakin seuraavasta lapsesta on 262 €. 

 

Perheen bruttotuloista vähennetään taulukon mukainen tuloraja. Loppusumma kerrotaan taulukon osoittamalla prosenttiluvulla 10,7 %. Tulos on lapsen varhaiskasvatusmaksu euroina (jos lapsi viettää päiväkodissa yli 9 tuntia päivässä tai yli 189 tuntia kuukaudessa).

 

 

Yksityisen hoidon tuen hoitolisää korotetaan 1.3.2023

Yksityisen hoidon tuen hoitolisän täyttä määrää korotetaan runsaalla 100 eurolla 1.3.2023 alkaen.

Muutos on pysyvä.

1.3.2023 alkaen hoitolisän enimmäismäärä suurenee 161,69 eurosta 265,85 euroon kuukaudessa. Yksityisen hoidon tuen hoitorahan määrä säilyy ennallaan.

Jos Kela jo maksaa asiakkaalle hoitolisää, asiakkaan ei tarvitse ottaa yhteyttä Kelaan korotuksen takia.

Kela korottaa hoitolisän määrän automaattisesti.

Hoitolisän määrän korotus vaikuttaa myös hoitolisän tulorajoihin. 1.3.2023 alkaen hoitolisää voi saada suuremmilla tuloilla kuin ennen.

Tuloraja, jolloin hoitolisää ei enää makseta, on esimerkiksi 4-henkisessä perheessä 5 065 euroa ja 3-henkisessä perheessä 4 258 euroa kuukaudessa.

Jos asiakas ei ole hakenut hoitolisää aiemmin, hän voi tarkistaa mahdollisuutensa saada sitä lastenhoidon tukien määrän laskurilla laskurin päivityksen jälkeen 11.2. alkaen. Myös ne asiakkaat, joille hoitolisää ei ole myönnetty, voivat hakea sitä uudelleen.

Lapsen vanhemmat voivat hakea yksityisen hoidon tukea silloin, jos alle kouluikäistä lasta hoitaa palkattu hoitaja tai yksityinen varhaiskasvatuksen tuottaja. Tukeen kuuluu hoitoraha ja hoitolisä. Hoitolisän määrään vaikuttavat bruttotulojen lisäksi myös perheen koko.

 

 

Sivua päivitetty 15.04.2024/jp


Jaa Facebookissa Jaa Twitterissä

Karkkilan kaupunki

Valtatie 26 D
03600 Karkkila

Y-tunnus 0127046-7

Laskutusosoitteet


Verkkolaskut:

Verkkolaskuoperaattori:
CGI
Välittäjän tunnus:
003703575029 
Verkkolaskuosoite:
003701270467


Kaupungin puhelinvaihde:
(09) 4258 3600


Palvelupiste Serveri:

(09) 4258 3755
palvelupiste@karkkila.fi


Kirjaamo
:
kirjaamo@karkkila.fi