Valikko Etsi
Palvelut / Varhaiskasvatus / Ajankohtaista

Wilma-tunnukset

 

Ilmoitamme saapuvien esikoululaisten huoltajille, että lähetämme seuraavan 2 viikon aikana Wilman-tunnuksen tarvittavat avainkoodit postitse. Wilma-tunnukset ovat voimassa 1.8.2023 alkaen. Jos teillä on ongelmia koodien aktivoinnissa, ota meihin yhteyttä sähköpostitse osoitteeseen varaskasvatus@karkkila.fi.

 

LAPSEN HOIDONTARVE KESÄLLÄ 2023 

 

Päiväkodit (Högfors, Haapala, Toivike) ovat lasten hoidon tarpeen mukaan avoinna juhannukseen 22.6. asti.

Haukkamäki sulkeutuu 9.6. ja 12.6. alkaen hoitoa tarvitsevat lapset siirtyvät Högforsin päiväkotiin.

Tuorila ja Nyhkälä ovat auki 2.6. asti ja lapset siirtyvät Högforsin päiväkotiin 5.6. alkaen.

26.6.–30.7. auki ovat Toivikkeen ja Högforsin päiväkodit.

Ympärivuorokautista hoitoa järjestetään Högforsilla kesäaikana ennalta ilmoitetun hoidon tarpeen perusteella molempien vanhempien työssäkäynnin tai opiskelun vuoksi.  

Ilmoita lapsesi kesän hoidon tarve ja lomat (hoitoaika tai ennalta ilmoitettu poissaolomerkintä, jos lapsi on pois koko kuukauden) Vaka Mukana -ohjelmaan viimeistään 2.5.2023. Muista ilmoittaa henkilökunnalle kesäajan muutoksista tämän päivän jälkeen.

Huomioikaa, että kesäaikana varhaiskasvatus muuttuu kokoaikaiseksi hoitotuntien mukaan laskutettavaksi.

Ilmoita muuttuneet hoitotunnit varhaiskasvatus@karkkila.fi sähköpostiin.

Eskarilaisen varhaiskasvatuspaikka tulee irtisanoa viimeistään siitä päivästä, jolloin lapsi ei enää tarvitse hoitoa, jos hoito päättyy ennen varhaiskasvatussopimuksen päättymispäivämäärää 31.7.2023.

Tämän voi tehdä laittamalla viestiä varhaiskasvatus@karkkila.fi sähköpostiin.

Haapalan päiväkoti siirtyy Haapalaan 31.7. Haukkamäen päiväkodin lapset siirtyvät Haukkamäkeen 7.8. Tuorilan ja Nyhkälän uudet esioppilaat ja kouluun siirtyvät lapset aloittavat Nyhkälän koulun esiopetuksen tiloissa 31.7., ja Tuorilan oppilaat siirtyvät Tuorilan kouluun lukuvuoden alkaessa 10.8.

Kouluun menevien ensiluokkalaisten osalta elokuun hoidon tarpeesta tulee laittaa uusi hakemus ajalle 1.-9.8.2023.

Lisätietoja kirsi.viitanen@karkkila.fi, 044 553 3059

Lisätietoja alla olevasta linkistä: HOIDONTARVE KESÄLLÄ 2023

 

 

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut muuttuvat 1.3.2023 alkaen

 

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulakia (1503/2016) muutetaan 1.3.2023 siten, että asiakasmaksuja alennetaan korottamalla maksujen perusteena olevia tulorajoja 33 prosenttia. Maksujen perusteena oleva maksuprosentti säilyy ennallaan (10,7 prosenttia). Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulakia ei muuteta muilta osin. Karkkilan kasvatus- ja opetuslautakunta (§ 19) päätti ottaa käyttöön varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista annetun lakimuutoksen (1365/2022) tuomat tulorajat 1.3.2023 alkaen.

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulakia on muutettu edellisen kerran 1.8.2021 ja asiakasmaksujen tulorajoja, alinta ja ylintä perittävää maksua indeksitarkistuksen vuoksi 1.8.2022 alkaen.

Varhaiskasvatuksesta perittävä enimmäismaksu on ensimmäisen lapsen osalta edelleen 295 euroa kuukaudessa ja alin perittävä maksu on 28 euroa. Toisesta lapsesta perittävä maksu on enintään 40 prosenttia nuorimman lapsen maksusta. Seuraavien lasten maksu on 20 prosenttia nuorimman lapsen maksusta.

 

Tulorajat

Perheen koko

Tuloraja €/kk

Maksu %

Korkeimman maksun
tuloraja €/kk

 

 

1.8.2022                1.3.2023

 

 1.8.2022                    1.3.2023

 

2

    2913                     3874  

10,7

     5665                          6626

 

3

    3758                     4998

10,7

     6510                          7750

 

4

    4267                     5675

10,7

     7019                          8427

 

5

    4777                     6353

10,7

     7529                          9105

 

6

    5284                     7028

10,7

     8036                          9780

 

Jos perheen koko on suurempi kuin 6, tulorajan korotus kustakin seuraavasta lapsesta on 262 €. 

 

Perheen bruttotuloista vähennetään taulukon mukainen tuloraja. Loppusumma kerrotaan taulukon osoittamalla prosenttiluvulla 10,7 %. Tulos on lapsen varhaiskasvatusmaksu euroina (jos lapsi viettää päiväkodissa yli 9 tuntia päivässä tai yli 189 tuntia kuukaudessa).

 

 

 

Yksityisen hoidon tuen hoitolisää korotetaan 1.3.2023

 

Yksityisen hoidon tuen hoitolisän täyttä määrää korotetaan runsaalla 100 eurolla 1.3.2023 alkaen.

Muutos on pysyvä.

1.3.2023 alkaen hoitolisän enimmäismäärä suurenee 161,69 eurosta 265,85 euroon kuukaudessa. Yksityisen hoidon tuen hoitorahan määrä säilyy ennallaan.

Jos Kela jo maksaa asiakkaalle hoitolisää, asiakkaan ei tarvitse ottaa yhteyttä Kelaan korotuksen takia.

Kela korottaa hoitolisän määrän automaattisesti.

Hoitolisän määrän korotus vaikuttaa myös hoitolisän tulorajoihin. 1.3.2023 alkaen hoitolisää voi saada suuremmilla tuloilla kuin ennen.

Tuloraja, jolloin hoitolisää ei enää makseta, on esimerkiksi 4-henkisessä perheessä 5 065 euroa ja 3-henkisessä perheessä 4 258 euroa kuukaudessa.

Jos asiakas ei ole hakenut hoitolisää aiemmin, hän voi tarkistaa mahdollisuutensa saada sitä lastenhoidon tukien määrän laskurilla laskurin päivityksen jälkeen 11.2. alkaen. Myös ne asiakkaat, joille hoitolisää ei ole myönnetty, voivat hakea sitä uudelleen.

Lapsen vanhemmat voivat hakea yksityisen hoidon tukea silloin, jos alle kouluikäistä lasta hoitaa palkattu hoitaja tai yksityinen varhaiskasvatuksen tuottaja. Tukeen kuuluu hoitoraha ja hoitolisä. Hoitolisän määrään vaikuttavat bruttotulojen lisäksi myös perheen koko.

 

 

 

Varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa on opetus- ja kulttuuriministeriön Uudet- lukutaidot hanke 2022–2023.

 

 

Hankekoordinaattori Timo Stenholm kertoo:

"Työskentelen hankekoordinaattorina Karkkilan kaupungilla Uudet lukutaidot- kehittämisohjelmassa. Työhöni kuuluu kehittää, rohkaista ja opettaa henkilöstöä varhaiskasvatuksessa, esiopetuksessa ja alkuluokkatoiminnassa digitaalisten välineistöjen käytössä. Työssäni pidän lapsille ohjattuja hetkiä erilaisia medioita hyödyntäen, opettaen lapsille monilukutaitoa sekä mahdollistaen lapsille tasavertainen mahdollisuus kehittyä ja oppia uusia taitoja turvallisesti. Hankkeeseen kuuluu henkilöstön koulutuksen lisäksi, välineistön hankinta ryhmiin sekä järjestää mahdollisia koulutuksia."

 

 


 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sivua päivitetty 08.06.2023/jp

   


Jaa Facebookissa Jaa Twitterissä

Karkkilan kaupunki

Valtatie 26 D
03600 Karkkila

Y-tunnus 0127046-7

Laskutusosoitteet


Verkkolaskut:

Verkkolaskuoperaattori:
CGI
Välittäjän tunnus:
003703575029 
Verkkolaskuosoite:
003701270467


Kaupungin puhelinvaihde:
(09) 4258 3600


Palvelupiste Serveri:

(09) 4258 3755
palvelupiste@karkkila.fi


Kirjaamo
:
kirjaamo@karkkila.fi