Valikko Etsi
Palvelut / Varhaiskasvatus / Ajankohtaista

TOIMINTAKAUSI 2020 – 2021 / KARKKILAN VARHAISKASVATUS


LAPSEN HOIDONTARVE KESÄLLÄ 2021

Päiväkodit (Högfors, Haapala, Toivike, Haukkamäki) ovat lasten hoidon tarpeen mukaan avoinna juhannukseen asti. Tuorilan ja Nyhkälän hoidon tarvitsijat siirtyvät kesäkuun ensimmäisellä viikolla myöhemmin ilmoitettavaan varahoitopaikkaan. Vuorohoitoa järjestetään kesäaikana ennalta ilmoitetun hoidon tarpeen perusteella molempien vanhempien työssäkäynnin tai opiskelun vuoksi.

28.6. – 1.8.2021 auki on Toivikkeen päiväkoti ja tarvittaessa avataan muita yksiköitä. Päiväkodit aukeavat 2.8.2021. Tuorilan ja Nyhkälän uudet esioppilaat aloittavat Nyhkälässä 2.8. ja Tuorilan oppilaat siirtyvät omaan yksikköönsä koulujen alkaessa 11.8.2021.

Kouluun menevät ensimmäisen luokan oppilaat saavat lautakunnan 13.4.2021 päätöksen mukaan olla varhaiskasvatuksessa siihen asti, kun koulu alkaa. Perheen tulee tehdä elokuun alun hoidon tarpeesta varhaiskasvatushakemus, koska varhaiskasvatuspäätös on tehty sen vuoden heinäkuun loppuun, jolloin lapsella alkaa oppivelvollisuus (perusopetuksessa lukuvuosi alkaa 1 päivänä elokuuta, perusopetuslaki 21.8.1988/628, 23 §). Varhaiskasvatuksesta peritään varhaiskasvatuksen mukainen maksu.

Ilmoita lapsesi kesän hoidon tarve ja lomat (hoitoaika tai ennalta ilmoitettu poissaolomerkintä) Vaka Mukana -ohjelmaan viimeistään 30.4.2021. Muistakaa ilmoittaa myös henkilökunnalle kesäajan muutoksista tämän päivän jälkeen.

Ilmoita tällä lomakkeella 30.4. mennessä, mikäli käytätte maksuttomia kesäkuukausia. Muista viedä poissaolot myös Vaka Mukana -ohjelmaan. 

Sähköiseen maksuttomien kesäkuukausien lomakkeeseen pääset myös tästä.


Maksukäytäntö varhaiskasvatuksessa kesäkuukausien aikana

Heinäkuu maksuton: mikäli lapsen hoitosuhde on alkanut edellisen vuoden elokuun aikana ja on kestänyt 11 kuukautta.
Kesäkuu maksuton: mikäli 1.5. mennessä perhe on ilmoittanut, että lapsi on poissa hoidosta kalenterikuukaudet kesä – ja heinäkuun. 
Kesä-heinä ja elokuu maksuton: mikäli 1.5. mennessä perhe on ilmoittanut, että lapsi on poissa hoidosta kalenterikuukaudet kesä-, heinä- ja elokuun.


ESIOPPILAAN HOIDONTARVE JA MAKSUT KESÄKUUKAUSINA

Esiopetus päättyy pe 28.5.2021. Täydentävä varhaiskasvatuspäätös tulisi olla tehtynä 31.7.2021 asti ellei perhe ole hakemuksessa ilmoittanut muuta lopetuspäivää. Huomioikaa, että kesäaikana varhaiskasvatus muuttuu kokoaikaiseksi hoitotuntien mukaan laskutettavaksi. Ilmoita muuttuneet hoitotunnit varhaiskasvatus@karkkila.fi sähköpostiin. Jos lapselle ei ole varhaiskasvatuspäätöstä kesän ajalle, täytyy perheen tehdä uusi https://www.karkkila.fi/sivut/FI/Hakuohjeet nettisivun kautta. Hoitoaikaperusteinen varhaiskasvatusmaksu muodostuu ennalta varattujen tuntien perusteella. Toimittakaa tuloselvityslomake ja liitteet varhaiskasvatus@karkkila.fi sähköpostiin, jos tuloissanne on muutoksia. Sähköinen tuloselvityslomake löytyy https://www.karkkila.fi/sivut/FI/Paivahoitomaksut sivulta

Varhaiskasvatussopimuksen irtisanominen

Eskarilaisen varhaiskasvatuspaikka tulee irtisanoa viimeistään siitä päivästä, jolloin lapsi ei enää tarvitse hoitoa, jos hoito päättyy ennen varhaiskasvatussopimuksen päättymispäivämäärää. Tämän voi tehdä laittamalla viestiä varhaiskasvatus@karkkila.fi sähköpostiin.

Lisätietoja kirsi.viitanen@karkkila.fi, 044–5533 059 VARHAISKASVATUKSEN HENKILÖSTÖN KOULUTUSPÄIVÄ 14.5.2021

Varhaiskasvatuksen henkilöstön koulutus- ja tyhypäivä on 14.5.2021, jolloin pidämme yksiköt kiinni. Päivä hyvitetään varhaiskasvatusmaksussa perheille, jotka saavat järjestettyä hoidon itse. Teemme vanhemmille lähempänä kyselyn mahdollisesta hoidon tarpeesta.

HUOMIOITAVAA KORONAN VUOKSI:

Noudatamme Opetushallituksen sekä Karkkilan kaupungin ohjeistuksia. Varhaiskasvatukseen tullaan terveenä ja muistetaan käsihygienia sekä  muut turvallisuusohjeet. Lapsen joutuessa jäämään tartuntatautilääkärin määräämään kotikaranteeniin (lapsi itse sairas tai perheenjäsen sairastunut) tai lapsi on pois hoidosta vanhemman perussairauden vuoksi, perhe voi saada maksualennusta varhaiskasvatusmaksusta toimittamalla lääkärintodistuksen varhaiskasvatus.fi sähköpostiosoitteeseen. Alle 10 päivän poissaololla ei ole maksuvaikutusta, yli 10 päivän poissaolosta tulee puolen kuun maksu ja jos lapsi on koronan vuoksi koko kuukauden pois, on kuukausi maksuton. Maksualennus hyväksytään vain lääkärintodistuksen perusteella.    

Kiinnittämme huomiota turvalliseen hoidon alkuun, tutustumiseen ja päiväkodin arjen sujumiseen mahdollisimman hyvin rajoituksista huolimatta. 

HUOMIOITAVAA:

• Lapsen hoitoon tuonti –ja haku: Vanhemmat saattavat lapsensa kuraeteiseen asti, josta henkilökunta saattaa lapsen käsipesulle ja leikkeihin. Henkilökunta kirjaa lapsen, ei käytetä "lätkää".

• Lapsen varavaatteet kassiin, joka pidetään päiväkodissa koko viikon; perjantaina se viedään pesuun kotiin.

• Lasten omia leluja ei toistaiseksi tuoda esiopetukseen tai varhaiskasvatukseen. Lapsi saa käyttöönsä päiväkodista unilelun, jos tarvitsee.

• Lievästikään sairaan lapsen ei pidä tulla esiopetukseen tai varhaiskasvatukseen! Henkilökuntaa ohjeistettu soittamaan vanhemmille, jos lapsi saa hengitystieoireita päivän aikana.

• Käsihygieniasta huolehditaan edelleen tehostetusti. Hyvä käsihygienia varmistetaan jokaisen lapsen kohdalla erityisesti erilaisissa siirtymissä ja ruokailun yhteydessä.

• Lapsiryhmän toimintaa jaetaan pienryhmiin päivän aikana. Pienryhmissä leikitään, toimitaan ja syödään yhdessä. Ulkotiloja ja luontoympäristöjä hyödynnetään toiminnassa mahdollisimman paljon.

• Ruokailussa huomioidaan hygienia ja henkilöstö jakaa annokset lapsille. Lapset eivät saa itse ottaa ruokaa tai käsitellä toisten astioita ja ruokailuvälineitä. 

• Järjestämme tarvittaessa tutustumisia tiloihin ulkoiluaikoina tai sovitusti. Kaupungin kotisivuilta varhaiskasvatuksen alasivulla videot tiloista joka yksiköstä tutustumista varten!


 

Esiopetus

Esiopetuksen työ- ja loma-ajat lukuvuonna 2020-2021

Syyslukukausi ti 18.8.2020 - pe 18.12.2020 (syysloma 12.10. - 16.10.2020, joululoma 21.12.2020. - 10.1.2021)

Kevätlukukausi ma 11.1.2021 - pe 28.5.2021 (talviloma 22.2. -  26.2.2021, vapaapäivä 14.5.2021) 


Lisätiedot
varhaiskasvatus@karkkila.fi


Varhaiskasvatusjohtajan tavoitat sähköpostilla varhaiskasvatus@karkkila.fiSivua päivitetty 26.10.2020/mm


Jaa Facebookissa Jaa Twitterissä
Karkkilan kaupunki | Valtatie 26 D, 03600 KARKKILA | vaihde (09) 4258 3600 | kirjaamo@karkkila.fi