Valikko Etsi
Palvelut / Varhaiskasvatus / Varhaiskasvatuksen aloittaminen

Varhaiskasvatuksen aloittaminen

Varhaiskasvatuksen aloitus on tärkeä muutos jokaiselle lapselle, myös hänen koko perheelleen. Koti ja perhe ovat lapsen tärkein ja paras ympäristö. Vanhemmat tuntevat lapsensa parhaiten ja heillä on pääasiallinen kasvatusoikeus ja - vastuu.

Varhaiskasvatuksen henkilöstöllä on koulutuksen ja kokemuksen antama ammatillinen tieto ja osaaminen. Yhteistyö perustuu tasavertaisuuteen, luottamukseen ja toisen kunnioittamiseen. Henkilöstöllä on pääasiallinen vastuu yhteistyön edellytysten luomisessa. Hyvä yhteistyö vaatii molemminpuolista aktiivisuutta, luottamusta ja vastuullisuutta.

Vanhempien ja päivähoidon henkilöstön kasvatuskumppanuutta tukevat yhteiset keskusteluhetket ja varhaiskasvatuksessa käytettävät lapsen kasvua ja kehitystä koskevat kaavakkeet, vanhempainillat, teemapäivät ja juhlat sekä Karkkilan kaupungin vuosittaiset arviointikyselyt. Varhaiskasvatuksessa pyrimme säännölliseen ja avoimeen keskusteluun vanhempien kanssa.

Lapsen sopeutumiseen uuteen päiväkotiin tai perhepäivähoitoon, vaikuttavat muun muassa lapsen temperamentti, ikä ja aiemmat kokemukset. Sopeutuminen on prosessi, jonka aikana lapsi tutustuu uuteen tilaan, kasvattajiin, muihin lapsiin, päiväkodin rytmiin ja sääntöihin. Tänä aikana hoitajat voi tulla muutoksia lapsen käyttäytymisessä, kokemuksessa ja yleisessä toiminnassa. Jotkut lapset tottuvat uusiin olosuhteisiin vaikeuksitta, kun taas toiset tarvitsevat siihen enemmän aikaa. Sopeutumisen alkuun voi liittyä iloa ja innostusta uudesta. Lapsi voi kokea myös vaikeita tunteita, vihaa ja uhmaa, ikävää vanhemmasta tai huoltajista, yksin jäämisen pelkoa jne. Nämä saattavat näkyä muutoksina nukkumis- ja ruokailutottumuksissa, uhmana huoltajaa kohtaan, itkuisuutena tai käyttäytymisen taantumisena (kastelua, kaipaa tuttia, ryömii jne.).  Nämä muutokset ovat ohimeneviä ja häviävät ajan myötä. Lapsi tarvitsee muutostilanteessa aikuisen huomiota, syliä ja yhdessä tekemistä.

 

Tutustuminen hoitopaikkaan

Päätös varhaiskasvatuspaikasta tulee sähköisesti Suomi.fi palvelun kautta tai jos se ei ole huoltajilla käytössä, päätös tulee paperisena järjestelmän kautta. Tämän jälkeen perhe ottaa yhteyttä ryhmän varhaiskasvatuksen opettajaan sopiakseen ajan päiväkodin tutustumiselle ja aloituskeskustelulle.

Aloituskeskustelun aikana huoltajat antavat ryhmän varhaiskasvatuksen opettajille kaiken tarvittavan tiedon lapsestaan, kertovat heidän odotuksistaan ja toiveistaan varhaiskasvatuksen suhteen ja saavat tietoa päivähoidon käytännöistä ja tutustumisen aikataulu.

Tutustumisen pituus kestää yleensä 1–2 viikkoa riippuen lapsen iästä ja perheen tarpeesta. Tutustumisaikana huoltaja on lapsen mukana päiväkodilla. Lapsi saa jäädä yksin päiväkotiin vasta varhaiskasvatuspäätöksen ollessa voimassa.

 HUOMIOITAVAA:

• Lapsen hoitoon tuonti – ja haku: Vanhemmat saattavat lapsensa kuraeteiseen asti, josta henkilökunta saattaa lapsen käsipesulle ja leikkeihin. Henkilökunta kirjaa lapsen, ei käytetä "lätkää".

•Laitat lapsesi varavaatteet kassin/reppuun, jota pidetään päiväkodissa kokoviikon; perjantaina viet kaikki lasten varavaatteet kotiin pesuun.

•Lasten omia leluja ei toistaiseksi tuoda esiopetukseen tai varhaiskasvatukseen. Lapsi saa käyttöönsä päiväkodista unilelun, jos tarvitsee.

•Lievästikään sairaan lapsen ei pidä tulla esiopetukseen tai varhaiskasvatukseen! Henkilökuntaa ohjeistettu soittamaan vanhemmille, jos lapsi saa hengitystieoireita päivän aikana.

•Käsihygieniasta huolehditaan edelleen tehostetusti. Hyvä käsihygienia varmistetaan jokaisen lapsen kohdalla erityisesti erilaisissa siirtymissä ja ruokailun yhteydessä.

•Lapsiryhmän toimintaa jaetaan pienryhmiin päivän aikana. Pienryhmissä leikitään, toimitaan ja syödään yhdessä. Ulkotiloja ja luontoympäristöjä hyödynnetään toiminnassa mahdollisimman paljon.

•Ruokailussa huomioidaan hygienia ja henkilöstö jakaa annokset lapsille. Lapset eivät saa itse ottaa ruokaa tai käsitellä toisten astioita ja ruokailuvälineitä. 

•Järjestämme tarvittaessa tiloihin tutustumisia ulkoiluaikoina tai sovitusti. 


 Sivu päivitetty 10.10.2022/jp


Jaa Facebookissa Jaa Twitterissä

Karkkilan kaupunki

Valtatie 26 D
03600 Karkkila

Y-tunnus 0127046-7

Laskutusosoitteet


Verkkolaskut:

Verkkolaskuoperaattori:
CGI
Välittäjän tunnus:
003703575029 
Verkkolaskuosoite:
003701270467


Kaupungin puhelinvaihde:
(09) 4258 3600


Palvelupiste Serveri:

(09) 4258 3755
palvelupiste@karkkila.fi


Kirjaamo
:
kirjaamo@karkkila.fi