Valikko Etsi
Palvelut / Koulutus ja opiskelu / Koulukuljetus

MUUTOKSIA KOULUKULJETUKSIIN ELOKUUSTA 2021 ALKAEN:

Tulevien vuosien koulukuljetusyrittäjänä jatkaa aikaisemminkin kuljetuksista vastannut Päivin Liikenne Oy, mutta koulukuljetusten suunnittelu ja ylläpito on kesän aikana siirtynyt Karkkilan kaupungin omalle joukkoliikennesuunnittelijalle. Kaikki myönnettyihin koulukuljetuksiin liittyvät asiat, kysymykset ja muutokset hoidetaan hänen kauttaan, ei enää suoraan Päivin Liikenteelle! 

Karkkilan kaupunki ottaa syksyllä käyttöön jo Päivin Liikenne Oy:n aikana tutuksi tulleen Kouluun.fi-palvelun, jonka kautta huoltajat jatkossa ilmoittavat kaikki poissaolot (esim. sairauspoissaolot, yksittäiset kuljetustarpeiden peruutukset, muut oppilaasta johtuvat poissaolot) reaaliaikaisesti autojen ajolistoihin toimitettavaksi. Puhelimitse autoihin/liikennöitsijälle poissaoloja ei enää vastaanoteta.

Syksyn kuljetusaikataulut pyritään ilmoittamaan Kouluun.fi-palvelun avustuksella tekstiviestitse huoltajille viimeistään perjantaina 6.8.2021. Huoltajat, tarkistaa Wilmasta puhelinnumeroiden paikkansa pitävyys ja ilmoittakaa tarvittaessa muutoksista! Seurailkaa viestintää ja mikäli ette ole saaneet lapsenne kuljetusaikataulua koulun aloitusviikkoon mennessä, olkaa yhteydessä joukkoliikennesuunnittelijaan.

Joukkoliikennesuunnittelijan yhteystiedot:
Anna Vähä-Herttua
puh.  044 4675 493 (arkisin klo 9-15)
anna.vaha-herttua@karkkila.fi

Koulukuljetushakemukset toimitetaan edelleen totuttuun tapaan suoraan kouluilla seuraavasti:

Sähköinen hakemus Yläkoulun maksuttomaan koulukuljetukseen 
(hakemuksen lähettäminen vaatii Suomi.fi tunnistautumisen) 
Koulukuljetushakemus yläkoululaisille
(Linkki ohjautuu palveluntarjoajan sivustolle ja aukeaa uuteen ikkunaan)

Sähköinen hakemus Alakoulujen maksuttomaan koulukuljetukseen 
(hakemuksen lähettäminen vaatii Suomi.fi tunnistautumisen)
Koulukuljetushakemus alakoululaisille
(Linkki ohjautuu palveluntarjoajan sivustolle ja aukeaa uuteen ikkunaan)

tai

Tulostettava hakemus maksuttomaan koulukuljetukseen 
(toimitettava allekirjoitettuna koululle)
https://www.karkkila.fi/Liitetiedostot/Koulut/Koulukuljetushakemus_UUSI.docx
(linkki avaa täytettävän ja tulostettavan lomakkeen)

 

Karkkilan kaupungin koulukuljetusperiaatteet

Kasvatus- ja opetuslautakunnan päätöksen mukaisesti

1. Koulumatkaetuus voidaan myöntää huoltajan anomuksesta koulumatkan pituuden mukaan esiopetuksessa ja perusopetuksen vuosiluokilla 1 –2 yli kolmen (3) kilometrin ja vuosiluokilla 3 – 9 yli viiden (5) kilometrinkoulumatkaan seuraavasti:

• oppilaan omaan lähikouluun (kunta osoittaa) tai esiopetuspaikkaan,
• valmistavaan opetukseen (MAMU-opetus Nyhkälän koulu),
• lähimpään tarkoituksenmukaiseen kouluun, jos oppilaan oma koulu ei ole oppilaan terveydentilan tai muun erityisen syyn takia sovelias tai erityisluokilla opiskeleville oppilaille.

2. Kuljetus voidaan järjestää muulle kuin lähikoululle tai kaupungin osoittamaan esiopetuspaikkaan, kun
 
• oppilaan koulumatka muuhun kouluun tai esiopetuspaikkaan on helpompi tai taloudellisemmin järjestettävissä tai
• kuljetuksen järjestämisessä ei ole eroja ja kuljetuskustannukset ovat samansuuruiset kuin omaan lähikouluun sillä edellytyksellä, että kuljetus tapahtuu avoimessa joukkoliikenteessä.

3. Huoltaja vastaa oppilaan koulumatkoista aiheutuvista kuluista, mikäli oppilas opiskelee huoltajan aloitteesta muussa kuin kunnan osoittamassa esiopetuspaikassa, lähikoulussa tai muussa kunnan osoittamassa opiskeluun soveltuvassa koulussa.

4. Kuljetukset suoritetaan yhteiskuljetuksina joko koulutakseilla tai linja-autoilla. Oppilas noudetaan ennalta ilmoitetusta paikasta kuljetusreitin varrelta kohtuullisen matkan päästä kotoa.

5. Kuljetuksen järjestäminen ei ole välttämätöntä koko koulumatkalle, vaan koulumatka voi muodostua osittain oppilaan itse kulkemasta osasta. Kuljetusoppilaan kävelymatka yhteen suuntaan on enintään:
esioppilaat ja 1.-2. luokan oppilaat           2,0 km
3.-6. luokan oppilaat                                 3,0 km
7.-9. luokan oppilaat                                 5,0 km

6. Koulumatkan turvallisuus tarkistetaan vuosittain Tiehallinnon Koululiitu-ohjelmalla. Koulumatkan pituus tarkistetaan kolmella eri web-pohjaisella karttaohjelmalla. Epäselvissä tapauksissa asia ratkaistaan oppilaan eduksi.

7. Yhteishuoltajuuden perusteella kaupunki myöntää koulukuljetuksen oppilaan väestörekisterin mukaisesta asuinpaikasta koulumatkaetuuden myöntämisedellytysten täyttyessä.

8. Oppilaalla on oikeus koulukuljetukseen tilapäisosoitteesta, mikäli koulukuljetuksen muut myöntämiskriteerit täyttyvät. Edellytyksenä on, että tilapäisyys johtuu perheestä riippumattomasta syystä.

9. Koulumatkaetuutta haetaan oppilaan aloittaessa esiopetuksen, 1.luokan, 3.luokan ja 7.luokan.

10. Mikäli oppilaan koulu, asuinpaikka tai muut olosuhteet muuttuvat, jotka vaikuttavat koulumatkaetuuteen, etuutta anottava uudelleen.

11. Ulkokuntalaisten oppilaiden matkaetuudesta päättää oppilaan oma asuinkunta.

Erityiskuljetuksen myöntäminen perusopetuksen oppilaalle

1. Erityiskuljetus voidaan myöntää huoltajan anomuksesta psykologin, koulukuraattorin tai lääkärinlausunnon perusteella niille oppilaille, jotka eivät ole muutoin oikeutettuja koulukuljetuksiin, mutta eivät selviydy koulumatkastaan ilman kuljetusta.

2. Erityiskuljetus voidaan myöntää koulumatkoihin oppilaan kuljettamiseksi kotoa kouluun tai esiopetuspaikkaan ja takaisin kotiin tai iltapäivätoimintapaikkaan (kaksi matkaa/päivä). Terapiakäyntien kuljetukset eivät kuulu koulumatkaetuuden piiriin.

3. Erityiskuljetuspäätökset tehdään pääsääntöisesti yhdelle lukuvuodelle. Päätös voidaan tehdä useammalle vuodelle, mikäli oppilas on pitkäaikaisen kuljetuksen tarpeessa. Tämä tulee käydä ilmi psykologin, koulukuraattorin tai lääkärin lausunnossa.

4. Kuljetukset ovat yhteistaksikuljetuksia. Henkilökohtainen kuljetus voidaan myöntää vain lääkärintodistuksen perusteella, jossa on maininta ”oppilas tarvitsee henkilökohtaisen taksikuljetuksen xxxx ajalle”.

5. Yhteishuoltajuuden perusteella kuljetus myönnetään väestörekisterin mukaisesta asuinpaikasta, mikäli koulumatkaetuuden myöntämisedellytykset täyttyvät.

6. Huoltajat hakevat erityiskuljetusta kuljetushakemus -lomakkeella. Hakemuksen liitteenä tulee aina olla alkuperäinen asiantuntijalausunto (koululääkärin tai -psykologin lausunto), jossa on selkeästi perusteltu erityiskuljetuksen tarve (esim. terveydelliset ja sosiaaliset syyt). Mikäli oppilaan terveydentila edellyttää kuljetusta muutoin kuin tavallisella yhteistaksilla (esim. invataksi), tulee tästä olla maininta asiantuntijalausunnossa.

7. Erityisluokalle hakeutuvien koulutulokkaiden osalta ei tarvita erillistä asiantuntijalausuntoa, mikäli kuljetuksen tarve on todettu erityisopetushakemuksen liitteenä olevassa asiantuntijalausunnossa. Kuljetushakemus on aina kuitenkin täytettävä.

8. Mikäli oppilaan koulu, asuinpaikka tai muut olosuhteet muuttuvat, on erityiskoulumatkaetuutta anottava uudelleen.

Hakemus maksuttomaan koulukuljetukseen (tulostettava versio)

Sähköiset hakemukset:

Hakemus Yläkoulun maksuttomaan koulukuljetukseen (hakemuksen lähettäminen vaatii Suomi.fi tunnistautumisen)
Hakemus Alakoulujen maksuttomaan koulukuljetukseen (hakemuksen lähettäminen vaatii Suomi.fi tunnistautumisen)

Lisätietoja koulukuljetuksista antavat

Alakoulujen koulusihteeri, 044 467 5398
Yläkoulun koulusihteeri, 044 544 6394
Varhaiskasvatustoimisto, 044 553 5074


Sivu päivitetty 5.2.2021 / mv

Ajankohtaista »
Yhteystiedot
Tuorilan koulu
Alakoulujen koulusihteeri
Henriikka Lehtinen
 044 4675 398
Nyhkälän koulu
Alakoulujen koulusihteeri
Henriikka Lehtinen
 044 4675 398
Haukkamäen koulu
Alakoulujen koulusihteeri
Henriikka Lehtinen
 044 4675 398
Yhteiskoulu
Koulusihteeri
Leena Mikkola
 044 5446 394

Jaa Facebookissa Jaa Twitterissä

Karkkilan kaupunki

Valtatie 26 D
03600 Karkkila

Y-tunnus 0127046-7

Laskutusosoitteet

Verkkolaskut:

Verkkolaskuoperaattori:
Basware Oyj
Välittäjän tunnus:
BAWCFI22
Verkkolaskuosoite:
003701270467

Paperilaskut:

Karkkilan kaupunki

PL 9824
00026 Basware

Kaupungin puhelinvaihde:
(09) 4258 3600


Palvelupiste Serveri:

(09) 4258 3755
palvelupiste@karkkila.fi


Kirjaamo
:
kirjaamo@karkkila.fi
050 5270 583