Valikko Etsi
Palvelut / Koulutus ja opiskelu / Koulutapaturmat

Toimintaohjeet koulutapaturman sattuessa

Karkkilan kaupungilla on Fenniassa ryhmätapaturmavakuutus, joka korvaa esi-  ja perusopetuksen ja lukion oppilaiden, päivähoitolasten sekä aamu- ja iltapäivätoimintaan osallistuvien lasten tapaturmat. Vakuutus on voimassa koulussa, koulumatkoilla sekä koulun työsuunnitelman mukaisessa toiminnassa esim. opintokäynneillä. Vakuutus on voimassa myös TET jaksoilla.Tapaturmien hoito korvataan ensisijaisesti julkisessa terveydenhuollossa.


Välittömästi tapaturman sattuessa

Heti tapaturman satuttua valvova opettaja tekee tilannearvion ja antaa tarvittavan välittömän ensiavun.

Lievissä tapaturmissa oppilas/opiskelija saatetaan tarvittaessa kouluterveydenhoitajan vastaanotolle, mikäli opettajan antama ensiapu ei riitä.

Vakavissa tapaturmissa (jotka vaativat lääkärin arviota) tai jos kouluterveydenhoitaja ei ole paikalla opiskelija toimitetaan Karkkilan terveysasemalle. Rehtori tai koulusihteeri järjestää kuljetuksen, ottaa yhteyttä terveysasemalle ja huoltajiin.

Opettajan tai oppilaan pitää käydä tekemässä selvitys tapaturmasta koulun kansliassa koulusihteerille, joka tekee vakuutusyhtiöön tapaturmailmoituksen.

Jos tapaturma on sattunut koulumatkalla tai vaatii hoitoa vasta koulupäivän jälkeen, oppilas on toimitettava julkisen terveydenhuollon piiriin ja mainittava, että kyseessä on koulutapaturma. Huoltajan tai oppilaan on asiasta ilmoitettava mahdollisimman pian koulusihteerille.

Huoltajille aiheutuneiden kustannusten korvaaminen

Koulutapaturman aiheuttamat välittömät kuljetuskustannukset (kuljetus taksilla ensiapuun) ja myöhemmin tarvittaessa järjestettävät koulukuljetukset kaupunki maksaa suoraan kuljetuspalvelun tuottajalle.
Lääkärintodistus tapaturmasta on toimitettava koulusihteerille.

Mikäli lääkäri toteaa, että oppilas tarvitsee tapaturman johdosta koulukuljetusta niin siitä on toimitettava lääkärintodistus sekä koulukuljetushakemus rehtorille tai koulusihteerille. Muista koulutapaturman aiheuttamista kustannuksista (mahdollinen ambulanssikuljetus, lääkärissäkäynnit matkakuluineen, lääkelaskut jne.) toimitetaan laskut ja tositteet koulusihteerille. Lääkärikäyntien matkakuluista vakuutusyhtiö korvaa omalla autolla 0,20€/km.

Koulutapaturmien yhteyshenkilöt
Alakoulut: Henriikka Lindén, 044 4675 398, sähköposti: henriikka.lehtinen@karkkila.fi
Yhteiskoulu ja lukio: Tuula Lahti. 044 5446 394, sähköposti: tuula.lahti@karkkila.fi

Hammastapaturmissa toimi näin
(Linkki avaa PDF-tiedoston uudella välilehdellä)

 

 


Sivu päivitetty 30.11.2023 / mh

 

Karkkilan kaupunki

Valtatie 26 D
03600 Karkkila

Y-tunnus 0127046-7

Laskutusosoitteet


Verkkolaskut:

Verkkolaskuoperaattori:
CGI
Välittäjän tunnus:
003703575029 
Verkkolaskuosoite:
003701270467


Kaupungin puhelinvaihde:
(09) 4258 3600


Palvelupiste Serveri:

(09) 4258 3755
palvelupiste@karkkila.fi


Kirjaamo
:
kirjaamo@karkkila.fi