Valikko Etsi
Palvelut / Koulutus ja opiskelu / Ammatillista koulutusta

Länsi-Uudenmaan ammattikoulutuskuntayhtymä Luksia

Länsi-Uudenmaan ammattikoulutuskuntayhtymä Luksia järjestää ammatillista koulutusta yhteistyössä työelämän, jäsenkuntien ja muiden sidosryhmien kanssa. Karkkilan kaupunki on Luksian jäsenkunta. 

 www.luksia.fi

 

Työelämässä oppiminen

 

Opiskelija voi hankkia osaamista erilaisissa oppimisympäristöissä ja joustavasti niitä yhdistellen. Työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä järjestettävää koulutusta kutsutaan työelämässä oppimiseksi. Se on aina tavoitteellista ja ohjattua, ja siihen voidaan yhdistää koulutusta esimerkiksi oppilaitoksen opetustiloissa, verkko-oppimisympäristöissä, virtuaalisissa oppimisympäristöissä sekä itsenäisesti opiskellen. Työelämässä oppimisesta sovitaan oppisopimuksella tai koulutussopimuksella. Työelämässä oppimista tarjoavat Karkkilan lähialueiden ammatillista koulutusta järjestävät oppilaitokset yhteistyössä alueemme yritysten kanssa.

 

Oppisopimuskoulutus - opiskelija on työsuhteessa työssäoppimispaikan tarjoamassa yrityksessä

 

Oppisopimuskoulutuksella voi opiskella ammatillisen tutkinnon tai tutkinnon osia. (Linkki avaa palveluntarjoajan sivuston ja se aukeaa uuteen ikkunaan.) Oppisopimuskoulutuksella voi hankkia ammatin, syventää omaa ammatillista osaamista, hankkia uutta ammatillista osaamista. Oppisopimuskoulutuksessa voi suorittaa ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon. 

Suoritetun tutkinnon jälkeen voi hakea jatko-opintoihin ammattikorkeakouluun tai yliopistoon. Pääosa opinnoista suoritetaan käytännön työtehtävissä työpaikalla, ja niitä täydennetään tietopuolisilla opinnoilla ammatillisessa oppilaitoksessa. Oppisopimuskoulutus on päätoimista ja vaatii oma-aloitteellisuutta, aktiivisuutta ja itsenäistä otetta opiskeluun.  Aikaisempi osaaminen otetaan huomioon koulutusta suunniteltaessa ja opiskelusta tehdään henkilökohtainen opiskeluohjelma, josta selviää mm. opintojen sisältö ja kesto.

Oppisopimuskoulutus on yleensä opiskelijalle maksutonta. Koulutuksen aikana työnantaja maksaa alan työehtosopimuksen mukaisen palkan. Jos työnantaja ei maksa palkkaa tietopuolisten opintojen ajalta, opiskelija voi saada taloudellista tukea opiskeluun. 

Ammatilliset tutkinnot eri aloilla
Kasvatusalat; humanistiset ja taidealat; yhteiskunnalliset alat; kauppa ja hallinto; luonnontieteet; tietojenkäsittely ja tietoliikenne (ICT); tekniikan alat; maa- ja metsätalousalat; terveys- ja hyvinvointialat; palvelualat.

Lisätietoa tutkinnoista (Linkki avaa palveluntarjoajan sivuston ja se aukeaa uuteen ikkunaan.)

Lisätietoa oppisopimuskoulutuksesta ja koulutussopimuksista:

Länsi-Uudenmaan koulutuskeskus Luksia, oppisopimuspalvelut (Linkki avaa palveluntarjoajan sivuston ja se aukeaa uuteen ikkunaan.)

Forssan ammatti-instituutti ja Faktia Oy (Linkki avaa palveluntarjoajan sivuston ja se aukeaa uuteen ikkunaan.)


 

Koulutussopimus -opiskelija on oppilaitoksen vastuulla, työssäoppiminen tapahtuu yrityksissä 

Koulutussopimukseen perustuvassa koulutuksessa opiskelija hankkii osaamista työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä, jota täydennetään tarvittaessa muissa oppimisympäristöissä tapahtuvalla osaamisen hankkimisella. Opiskelija ei ole työsuhteessa, jonka takia hänelle ei makseta palkkaa eikä muuta vastiketta.

Koulutussopimukselle ei ole määritelty minimiaikaa, se voidaan tehdä opiskelijan yksilöllisen tarpeen perusteella ja mittaisena.
Koulutussopimukseen perustuvasta koulutuksesta ei yleensä makseta korvausta työnantajalle. Koulutuksen järjestäjä ja työpaikan edustaja voivat kuitenkin sopia korvauksesta, jos opiskelija on vaativaa erityistä tukea tarvitseva. Koulutussopimuksella voidaan suorittaa tutkinnon osa tai osia tai tutkinnon osaa pienempi kokonaisuus. Sitä voidaan käyttää myös työvoimakoulutuksessa.

Lisätiedot Opetushallitus - Työelämässä oppiminen (Linkki avaa palveluntarjoajan sivuston ja se aukeaa uuteen ikkunaan.)

Sivua päivitetty 19.2.2024 / sf

Karkkilan kaupunki

Valtatie 26 D
03600 Karkkila

Y-tunnus 0127046-7

Laskutusosoitteet


Verkkolaskut:

Verkkolaskuoperaattori:
CGI
Välittäjän tunnus:
003703575029 
Verkkolaskuosoite:
003701270467


Kaupungin puhelinvaihde:
(09) 4258 3600


Palvelupiste Serveri:

(09) 4258 3755
palvelupiste@karkkila.fi


Kirjaamo
:
kirjaamo@karkkila.fi