Valikko Etsi
Palvelut / Koulutus ja opiskelu / Erityisopetus

Oppimisen ja koulunkäynnin tuki

 

Yleinen tuki
Yleinen tuki kuuluu kaikille oppilaille. Yleisen tuen muotoja ovat esimerkiksi oppilaanohjaus, tukiopetus, eriyttäminen, laaja-alainen erityisopetus ja läksyparkki.

Tehostettu tuki
Tehostettuun tukeen siirrytään, mikäli yleinen tuki ei riitä. Tässä yhteydessä oppilaasta laaditaan moniammatillisesti pedagoginen arvio yhteistyössä huoltajien kanssa. Kaikille tehostettuun tukeen siirtyville oppilaille tehdään oppimissuunnitelma, johon kirjataan oppilaan vahvuudet, tuen tarpeet ja tarvittavat tukitoimet.
Tehostetun tuen muotoja ovat yleisen tuen lisäksi esimerkiksi ohjaus- ja tukipalvelut, joustavat ryhmittelyt ja avustajapalvelut.

Erityinen tuki
Oppilaalle, jolle tehostettu tuki ei riitä, tehdään pedagogiseen selvitykseen perustuva erityisen tuen päätös. Siinä päätetään oppilaan pääsääntöinen opetusryhmä, mahdolliset ohjaus- ja avustajapalvelut ja tarvittaessa yksilöllistettävät oppiaineet.
Erityisen tuen piirissä oleville oppilaille laaditaan henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma HOJKS.

Erityistä tukea voidaan antaa
• kokonaan yleisopetuksen luokassa
• yleisopetuksen luokassa erityisopettajan tuella
• yleisopetuksessa avustajan tukemana
• erityisopetuksessa, osittain integroituna yleisopetuksen ryhmiin
• kokonaan erityisopetuksen pienluokassa


Erityisopetus Karkkilan kouluissa

Osa-aikaista erityisopetusta järjestetään pienryhmässä, samanaikaisopetuksena ja joustavin ryhmäjärjestelyin. Jokaisessa kaupungin koulussa toimii laaja-alaisia erityisopettajia, jotka antavat osa-aikaista erityisopetusta.Sivua päivitetty 1.3.2022/ns


Jaa Facebookissa Jaa Twitterissä

Karkkilan kaupunki

Valtatie 26 D
03600 Karkkila

Y-tunnus 0127046-7

Laskutusosoitteet


Verkkolaskut:

Verkkolaskuoperaattori:
CGI
Välittäjän tunnus:
003703575029 
Verkkolaskuosoite:
003701270467


Kaupungin puhelinvaihde:
(09) 4258 3600


Palvelupiste Serveri:

(09) 4258 3755
palvelupiste@karkkila.fi


Kirjaamo
:
kirjaamo@karkkila.fi