Valikko Etsi
Palvelut / Koulutus ja opiskelu / Erityisopetus

Oppimisen ja koulunkäynnin tuki

 

Yleinen tuki
Yleinen tuki kuuluu kaikille oppilaille. Yleisen tuen muotoja ovat esimerkiksi oppilaanohjaus, tukiopetus, eriyttäminen, laaja-alainen erityisopetus ja läksyparkki.

Tehostettu tuki
Tehostettuun tukeen siirrytään, mikäli yleinen tuki ei riitä. Tässä yhteydessä oppilaasta laaditaan moniammatillisesti pedagoginen arvio yhteistyössä huoltajien kanssa. Kaikille tehostettuun tukeen siirtyville oppilaille tehdään oppimissuunnitelma, johon kirjataan oppilaan vahvuudet, tuen tarpeet ja tarvittavat tukitoimet.
Tehostetun tuen muotoja ovat yleisen tuen lisäksi esimerkiksi ohjaus- ja tukipalvelut, joustavat ryhmittelyt ja avustajapalvelut.

Erityinen tuki
Oppilaalle, jolle tehostettu tuki ei riitä, tehdään pedagogiseen selvitykseen perustuva erityisen tuen päätös. Siinä päätetään oppilaan pääsääntöinen opetusryhmä, mahdolliset ohjaus- ja avustajapalvelut ja tarvittaessa yksilöllistettävät oppiaineet.
Erityisen tuen piirissä oleville oppilaille laaditaan henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma HOJKS.

Erityistä tukea voidaan antaa
• kokonaan yleisopetuksen luokassa
• yleisopetuksen luokassa erityisopettajan tuella
• yleisopetuksessa avustajan tukemana
• erityisopetuksessa, osittain integroituna yleisopetuksen ryhmiin
• kokonaan erityisopetuksen pienluokassa


Erityisopetus Karkkilan kouluissa

Osa-aikaista erityisopetusta järjestetään pienryhmässä, samanaikaisopetuksena ja joustavin ryhmäjärjestelyin. Jokaisessa kaupungin koulussa toimii laaja-alainen erityisopettaja, joka antaa osa-aikaista erityisopetusta.

Haukkamäen koulu
erityisopettaja Minna-Helena Tuominen, 044 553 3092

Tuorilan koulu
erityisopettaja Anu  Rusanen

Nyhkälän koulu
erityisopettaja Juha Lauriala , 044 544 6383
erityisopettaja Tiia Liljeroos, 044 767 4640 , virkavapaalla sijaisena Johanna Tuominen
erityisopettaja Anu Rusanen

Yhteiskoulun erityisopettajat: 050 549 2082
Minna Halmari
Mirva Nummila
Kaija Kovelo lv. 2018-2019

Luokkamuotoista erityisopetusta annetaan pienluokissa. Lukuvuosittain pienluokkien luokkarajat voivat vaihdella.

Lukuvuoden 2018-2019 pienluokat
Luokat 2-3, erityisluokanopettaja Anni Salo, 050 544 6379
Luokat 1-4, erityisluokanopettaja, 050 549 2072
Luokat 2-3/5, erityisluokanopettaja Petra Ahlroth,
Luokat 5-6,  hoidollispedagoginen luokka Aarni Leppälä, 044 544 6388
Opetus toiminta-alueittain, luokat 1-9, erityisluokanopettaja Anne  Holm, 050 544 7555

Jopo-luokka:
erityisluokanopettaja Virpi Lepistö, 044 553 5071

Yhteiskoulun pienluokat:
erityisluokanopettaja Outi Pohjanpalo
erityisluokanopettaja Petteri Vuorela


Sivua päivitetty 13.6.2018/ns


Jaa Facebookissa Jaa Twitterissä

Karkkilan kaupunki

Valtatie 26 D
03600 Karkkila

Y-tunnus 0127046-7

Laskutusosoitteet


Verkkolaskut:

Verkkolaskuoperaattori:
CGI
Välittäjän tunnus:
003703575029 
Verkkolaskuosoite:
003701270467


Kaupungin puhelinvaihde:
(09) 4258 3600


Palvelupiste Serveri:

(09) 4258 3755
palvelupiste@karkkila.fi


Kirjaamo
:
kirjaamo@karkkila.fi