Valikko Etsi

Ilmansuojelu ja ilmastonmuutos

Ilmansuojelu on aktiivista toimintaa. jolla pyritään ehkäisemään ilman pilaantumista ja siitä aiheutuvien haittojen muodostumista. Ilmansuojelulla pyritään turvaamaan terveellinen ja viihtyisä elinympäristö ja säilyttämään luonnon toimintakyky.  Liikenteen, teollisuuden ja energiatuotannon ilmapäästöt vaikuttavat merkittävimmin alueelliseen ilmanlaatuun. Paikallisesti ilmanlaatu voi heikentyä myös asuinkiinteistön puulämmityksen ja roskienpolton savuhaitoista tai maatalouden hajupäästöistä.

Ilmansuojelulla voimme vaikuttaa myös ilmastonmuutoksen etenemiseen. Monet ilmapäästöjen aineet, kuten hiilidioksidi CO2, ovat kasvihuonekaasuja, joiden lisääntyminen ilmakehässä johtaa maapallon lämpenemiseen ja ilmaston muuttumiseen.

Ilmansuojelu ja ilmanlaatu Karkkilassa

Karkkila osallistuu Uudenmaan alueellisen ilmanlaadun seurantaan. Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY vastaa pääkaupunkiseudun ja muun Uudenmaan ilmanlaadun seurannasta.  Seuranta toteutetaan kuntien välisenä yhteistyönä, ja se käsittää sekä ilmanlaatumittauksia että bioindikaattoriseurantaa eli seurataan ilmansaasteiden vaikutusta jäkälien esiintymiseen. Seurantaa toteutetaan viisivuotisen seurantaohjelman mukaisesti.

Lisää tietoa HSY:n nettisivuilta:
Uudenmaan ilmanlaaturaportit
(Linkki avautuu muun palveluntarjoajan sivuilla uuteen ikkunaan)

Katso tietoja Karkkilan ilmanlaadusta vuonna 2022:
Karkkilan ilmanlaatu vuonna 2022
(Linkki avaa PDF-tiedoston uuteen ikkunaan)

Bioindikaattoriseurantaa on toteutettu 1980-luvulta lähtien. Viimeisin tutkimus tehtiin vuonna 2020 ja seuraavan kerran se tehdään vuonna 2030. Päästömäärät ovat laskeneet vuoden 2003 jälkeen. Myös ilmasta mitattujen epäpuhtauksien pitoisuudet ovat pienentyneet 2000-luvulla.  Epäpuhtauksista kärsivät jäkälät ovat harvinaistuneet ja kestävät, ilman epäpuhtauksista hyötyvät lajit ovat yleistyneet. Vuonna 2020 Karkkilassa jäkälien vaurioaste oli pienempi ja lajilukumäärä suurempi kuin Uudellamaalla yleensä. Kuitenkin myös Karkkilassa havaittiin lajiston köyhtymistä.

Uudenmaan bioindikaattoriseurantaraportit:
HSY - Ilmanlaatu ja ilmasto - Bioindikaattoriseuranta
(Linkki avautuu muun palveluntarjoajan sivuilla uuteen ikkunaan)

Kotitalouksien puun pienpoltto vaikuttaa ilmanlaatuun.

Lue lisää Puun pienpoltto-sivulta:
Karkkilan kaupunki - Puun pienpoltto
(Linkki avautuu kaupungin verkkosivuilla uuteen ikkunaan)
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sivua päivitetty 13.2.2024/JN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Jaa Facebookissa Jaa Twitterissä

Karkkilan kaupunki

Valtatie 26 D
03600 Karkkila

Y-tunnus 0127046-7

Laskutusosoitteet


Verkkolaskut:

Verkkolaskuoperaattori:
CGI
Välittäjän tunnus:
003703575029 
Verkkolaskuosoite:
003701270467


Kaupungin puhelinvaihde:
(09) 4258 3600


Palvelupiste Serveri:

(09) 4258 3755
palvelupiste@karkkila.fi


Kirjaamo
:
kirjaamo@karkkila.fi