Valikko Etsi

Vesiensuojelu

Karkkilan visio ja tavoitteet kaupungin kestävästä kehittämisestä sisältävät myös ekologisten arvojen huomioon ottamisen. Yksi tärkeimmistä luontoarvoista Karkkilassa on vesistöt. Osallistumalla Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry:n vetämään vesienhoidon yhteistyöhön haluaa Karkkila huolehtia omista vesistöistään, parantaa Länsi-Uudenmaan vesistöjen ja vesiluonnon tilaa sekä edistää Itämeren suojelua. 

Merkittävä osa Itämeren rannikkovesien kuormituksesta on peräisin valuma-alueen hajakuormituksesta, erityisesti maa- ja metsätaloudesta. Tulevaisuudessa ilmastonmuutos uhkaa kasvattaa tätä valuma-alueelta tulevaa ravinne- ja kiintoaineskuormaa. Vaikka Karkkilan omien vesistöjen tila on enimmäkseen hyvä, kulkeutuu Karkkilastakin ravinne-, kiintoaine- ja haitta-ainekuormitusta Karjaanjokea pitkin alempana sijaitseviin vesistöihin ja sieltä Itämereen. Siksi Karkkilassakin tehtävillä Karjaanjoen latvavesien kunnostamistoimilla ja valuma-aluekuormituksen vähentämisellä on merkitystä Itämeren suojeluun ja rannikkovesien tilan paranemiseen. Vesistönhoidollisilla toimilla varaudutaan samalla ilmastonmuutoksen tuomiin muutoksiin. Ympäristövaikutukset eivät tunne kuntarajoja, joten tehokkain vesiensuojelu saavutetaan yhteistyöllä.

Länsi-Uudenmaan vesienhoidon visio ja strategia2027

https://www.luvy.fi/vesistovisiot/l-u-vesienhoidon-visio/
(Linkki avaa palveluntarjoajan sivuston ja se aukeaa uuteen ikkunaan.)

Länsi-Uudenmaan kunnat edistävät aktiivisesti Itämeren suojelua
https://www.luvy.fi/lansi-uusimaa-itameren-valuma-alueen-vesiensuojelun-etujoukoissa/

(Linkki avaa palveluntarjoajan sivuston ja se aukeaa uuteen ikkunaan.)
Lohikalat Karjaanjokeen 2030
https://www.luvy.fi/vesistovisiot/lohikalat-karjaanjokeen/
(Linkki avaa palveluntarjoajan sivuston ja se aukeaa uuteen ikkunaan.)

Tietoa Karkkilan pinta- ja pohjavesistä https://www.vesientila.fi/

(Linkki avaa palveluntarjoajan sivuston ja se aukeaa uuteen ikkunaan.)

Tule virtuaalimatkalle oppimaan hoitokalastuksesta.
(Linkki avaa palveluntarjoajan sivuston ja se aukeaa uuteen ikkunaan.)

Haja-asutusalueen jätevesineuvonta 2010-2019 -LINKKI-hankkeen Karkkilan tulokset
(Linkki avaa PDF- tiedoston uuteen ikkunaan.) 


Mikäli havaitset öljy- tai kemikaalivahingon, ilmoita siitä vesien pilaantumisvaaran vuoksi heti yleiseen hätänumeroon 112.Kuva: Vesien tilan ekologinen luokitus 2019 Uudenmaan ELY


Sivu päivitetty 27.3.2023/ns


Jaa Facebookissa Jaa Twitterissä

Karkkilan kaupunki

Valtatie 26 D
03600 Karkkila

Y-tunnus 0127046-7

Laskutusosoitteet


Verkkolaskut:

Verkkolaskuoperaattori:
CGI
Välittäjän tunnus:
003703575029 
Verkkolaskuosoite:
003701270467


Kaupungin puhelinvaihde:
(09) 4258 3600


Palvelupiste Serveri:

(09) 4258 3755
palvelupiste@karkkila.fi


Kirjaamo
:
kirjaamo@karkkila.fi