Valikko Etsi

Pohjavedet

Pohjavesi on vettä, joka täyttää avoimet tilat maa- ja kallioperässä. Pohjavettä syntyy, kun sade- tai pintavesi imeytyy maakerrosten läpi tai virtaa kallioperän rakoihin. Suomessa pohjavettä on lähes kaikkialla, mutta runsaimmin sitä muodostuu alueilla, joissa maaperä koostuu hyvin vettä johtavista sora- ja hiekka muodostumista.

Pohjavedet muodostavat toiseksi suurimman makeanvedenvaraston jäätiköiden jälkeen. Karkkilan pohjavesistä vettä otetaan käyttöön Toivikkeen ja Haaviston alueelta. Pohjavesiä voidaan suojella hyvällä maankäytön suunnittelulla, määräyksillä ja maa-aineksen ottoluvilla. Pohjavesien suojelulla voidaan varmistaa luonnontilaisten pohjavesien pysyminen ennallaan ja parantaa ihmisen toiminnan vuoksi huonontuneen pohjaveden laatua. Syksyllä 2018 Karkkilan pohjavesien luokittelu on uudistettu.

Karkkilan pohjavesien suojelusuunnitelma 12/2019
(Linkki avaa PDF-tiedoston uuteen ikkunaan.)

Tästä löytyy Karkkilan pohjavesialueet.
(Linkki avaa palveluntarjoajan sivuston ja se aukeaa uuteen ikkunaan.)

Pohjavesialueet on luokiteltu käyttökelpoisuutensa ja suojelutarpeenosaperusteella kolmeenluokkaan:
Luokka I: vedenhankintaa varten tärkeä pohjavesialue 
Luokka II: vedenhankintaan soveltuva pohjavesialue 
Luokka III: muu pohjavesialue


Kuvassa on luokitellut pohjavesialueet Karkkilassa.

Sivua päivitetty 15.12.2021/jp


Jaa Facebookissa Jaa Twitterissä

Karkkilan kaupunki

Valtatie 26 D
03600 Karkkila

Y-tunnus 0127046-7

Laskutusosoitteet


Verkkolaskut:

Verkkolaskuoperaattori:
CGI
Välittäjän tunnus:
003703575029 
Verkkolaskuosoite:
003701270467


Kaupungin puhelinvaihde:
(09) 4258 3600


Palvelupiste Serveri:

(09) 4258 3755
palvelupiste@karkkila.fi


Kirjaamo
:
kirjaamo@karkkila.fi