Valikko Etsi
Kulttuuri ja vapaa-aika / Liikuntapalvelut / Ajankohtaista liikuntapalveluista

Ajankohtaista

Maksuton Lavis-jumppa Pohjanpirtillä
Karkki-Bicci ry tarjoaa yhteistyössä Karkkilan liikuntapalveluiden kanssa ilmaisen Lavis-jumpan ma 26.8.2019
Pohjanpirtillä klo 19-20.Tervetuloa!

Joogaa jokaiselle, kehonhuoltoa kaikille!
Sola-Sali yhteistyössä Karkkilan kaupungin liikuntapalveluiden kanssa järjestää kaikille karkkilalaisille avoimia joogan ja pilateksen kokeilutunteja. Katso lisätiedot täältä.

MLL perheliikunnan vertaisohjaajakoulutus
Liikuntapalvelut järjestää yhteistyössä MLL:n kanssa perheliikunnan vertaisohjaajakoulutuksen. Lue lisää täältä.

Senioriryhmät alkavat syyskuussa
Seniorikuntosalin ryhmät ja yksilövuorot alkavat 2.9., katso ilmoittautumisohjeet täältä.

Seniorien vesiliikunta alkaa myös syyskuussa Harjukadulla ja Rajamäen uimahallilla. Katso lisätietoa ryhmistä ja ilmoittautumisesta täältä.

Liikuntapalveluiden kuntoliikuntaryhmät syksyllä 2019
Liikuntapalvelut tarjoaa monipuolista kuntoliikuntaa matalalla kynnyksellä. Ryhmät alkavat viikolla 37, ja ilmoittautuminen ryhmiin alkaa ma 19.8.
Katso lisätietoa ryhmistä ja ilmoittautumisesta täältä.


Pyöräilyn edistäminen Karkkilassa- kyselyn tulokset 
Karkkilan kaupunki teetti toukokuussa kyselyn pyöräilyn edistämisessä Karkkilassa. Karkkila on liittynyt vuoden 2019 alussa pyöräilykuntien verkostoon ja kyselyn avulla oli tarkoitus selvittää miten tärkeäksi karkkilalaiset kokevat pyöräilyn, pyöräilyn edistämisen ja reittien kehittämisen. Kysely sai vastauksia yhteensä 88 kappaletta. Vastaajista 96% koki pyöräilyn edistämisen sekä reittien kehittämisen tärkeäksi. 

Kyselyn mukaan yli 51% on taloudessaan enemmän kuin neljä pyörää. Vastaajista 46% käyttää pyörää huhti-syyskuun ajan, 28% ympäri vuoden ja loput vastanneista käyttää pyörää satunnaisesti. Huhti-syyskuussa pyöräilevistä suurin osa pyöräilee päivittäin tai kerran viikossa. Loka-maaliskuussa pyöräilevistä pyöräilee eniten kerran viikossa. Vastausten perusteella voisi siis todeta, että pyöräily on aktiivista vuodenajoista riippumatta.

Kysyttäessä parannuksista ja keinoista pyöräilyn lisäämiseen esille nousee kattavampi ja yhteneväisempi pyöräilyverkosto, kevyenliikenteenväylien päällysteiden parempi kunto, turvallisuus sekä parempi kevyenliikenteenväylien talvihoito. Kyselyyn vastanneista 77% pyöräilee, koska pyöräilyllä on myönteisistä vaikutuksista fyysiseen kuntoon ja terveyteen, 68% pyöräilee ulkoilun ja virkistymisen takia, 39% ympäristöystävällisyyden vuoksi, 39% nopean ja ketterän liikkumistavan vuoksi ja 21% pyöräilee taloudellisista syistä. Vain 6% kertoi, että pyöräilee, koska ei omista autoa. Eniten pyöräillen liikutaan kuntoliikunnan vuoksi, harrastuksiin kulkiessa sekä työ- tai opiskelumatkoja. Pyöräilyn turvallisuuteen, kevyenliikenteenväylien hoitoon huhti-syyskuussa sekä autoilijoiden suhtautumiseen pyöräilijöihin ollaan kyselyn mukaan melko tyytyväisiä. Kun taas pyöräilyn ajomukavuuteen (tien kunto yms.) ja kevyen liikenteen väylien hoitoon loka-maalisuussa ollaan melko tyytymättömiä tai ei osata sanoa.

Pyörien pysäköintipaikoista kysyttäessä 34% vastanneista on sitä mieltä, että pysäköintipaikkoja on osittain hyvin ja 32% mielestä niitä ei ole riittävästi. Avoimissa vastauksissa esiin nousee tarve pyöräpysäköinnille linja-autoaseman yhteyteen sekä bussipysäkkien, harrastuspaikkojen, uimarantojen ja torin lähettyville. Lisäksi toivotaan kiinteitä pyöräpysäköintipaikkoja, joihin saa pyörän turvallisesti lukittua.

Vastanneista 42% mielestä kevyenliikenteenväylät ovat osittain huonossa kunnossa, 27% mielestä osittain hyvässä kunnossa, 22% mielestä huonossa kunnossa, 4% mielestä hyvässä kunnossa ja 5% ei osaa sanoa. Vastauksien mukaan kevyenliikenteenväylien kunnossapidossa olisi parannetavaa ja varsinkin talviaikana. Talviaikana liukkauden torjunta, nopeampi aurauksen aloitus ja sohjon poisto ovat saaneet eniten vastauksia. Avoimissa vastauksissa toivotaan leveämpiä pyöräteitä, reittejä joita pitkin on mahdollista kulkea lähikuntiin turvallisesti, opasteita sekä selkeämpi ohjeistuksia pyöräilyreiteistä. 

Kiitos kaikille kyselyyn vastanneille!

Liikuntapalveluiden veneitä voi vuokrata Pyhäjärven helmestä.
Lisätietoja löytyy täältä


 Sivua muokattu 19.8.2019/sm


Jaa Facebookissa Jaa Twitterissä
Karkkilan kaupunki | Valtatie 26 D, 03600 KARKKILA | vaihde (09) 4258 3600 | kirjaamo@karkkila.fi