Valikko Etsi

Puuskutusta päivään-hanke

Puuskutusta päivään-hanke on Karkkilan liikuntapalveluiden ja Karkkilan varhaiskasvatuksen yhteinen hanke, joka alkoi keväällä 2019. Hankerahoitus on vuoden 2019 loppuun asti.

Hanke on Opetus-ja kulttuuriministeriön avustama liikunnallisen elämäntavan paikallinen kehittämishanke, jonka lähtökohtana on lisätä väestön liikuntaa liikuntasuositusten mukaisesti ja tukea liikunnallisen elämäntavan omaksumista osaksi arkea. Lasten ja nuorten ikäryhmän osalta erityisenä painopisteenä on lähivuosina varhaiskasvatuksen toimintakulttuurin liikunnallistaminen liittyen varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suositusten (OKM 2016) ja Ilo kasvaa liikkuen -ohjelman toteuttamiseen.

Mitä ja kenelle?
Puuskutusta päivään-hankkeen pääpainopisteena on varhaiskasvatus.
Päätavoitteena on varhaiskasvatuksen toimintakulttuurin liikunnallistaminen ja liikunnallisen toimintakulttuurin mallin kehittäminen Karkkilan varhaiskasvatusyksiköihin.
Haukkamäen varhaiskasvatusyksikkö toimii mallin pilottiyksikkönä, ja tulevaisuudessa mallia lähdetään laajentamaan kaikkiin Karkkilan varhaiskasvatusyksikköihin. Hanke näkyy myös muissa varhaiskasvatusyksiköissä vuoden aikana mm. kuukausittaisina teemoina ja liikunnallisina tapahtumina.

Muina hankkeen kohderyhminä ovat vertaisohjaajat ja Karkkilan kaupungin terveytensä kannalta liian vähän liikkuva henkilöstö.
Sivu luotu 3.5.2019/sm


Jaa Facebookissa Jaa Twitterissä
Karkkilan kaupunki | Valtatie 26 D, 03600 KARKKILA | vaihde (09) 4258 3600 | kirjaamo@karkkila.fi