Valikko Etsi

Nuorisovaltuusto

Nuvaan haku toimikaudelle 2024-2025 on käynnissä. Tulosta hakulomake ja palauta NuTalle ohjaajalle.  

Toimikausi 2024-2025 käynnistyy lauantaina 13.1.2024 ryhmäytymispäivällä (peruttu). Nuorisovaltuustossa on kuusi (6) jäsentä.  

Nuorisovaltuuston toimintaa ohjaa kaupunginhallituksessa hyväksytty toimintaohje. Nuorisovaltuuston tehtävänä on ottaa kantaa ajankohtaisiin asioihin, saada nuorten ääni kuuluviin, sekä järjestää nuorille tapahtumia ja mielekästä tekemistä. Lisäksi se tarjoaa hyvän mahdollisuuden viedä nuorten asioita eteenpäin. Nuorisovaltuusto kokoontuu noin kerran kuukaudessa. 

Ajankohtaista
Kaupunginvaltuuston valitsema nuorisovaltuuston vastuuvaltuutettu on Melinda Paunonen (kv § 107/20.09.2021).

Vuoden 2024 toiminnalle laaditaan vuosikello. (Vuosikello avautuu uuteen ikkunaan word -tiedostona). Tähän kootaan kuukausitasolla tiedot kokouksista ja tapahtumista, joissa nuorisovaltuuston jäsenet ovat mukana. Tarvittaessa tietoja päivitetään. 

Lisätietoja toiminnasta vastaava nuoriso-ohjaaja Sinikka Rautakoskelta, sinikka.rautakoski@karkkila.fi puh. 044 4675 250.

Seuraava kokous:

Seuraavan kokouksen 21.5.2024 asialista. (Asialista avautuu uuteen ikkunaan word -tiedostona).

Muistiot vuodelta 2024 (muistiot ovat word- tai pdf -tiedostoja ja ne aukeavat uuteen ikkunaan).
Muistio 18.4.2024
Muistio 4.4.2024
Muistio 14.3.2024
Muistio 29.2.2024
Muistio 8.2.2024
Muistio 18.1.2024
Ryhmäytymispäivä 13.1.2024 (peruttu)

Muistiot vuodelta 2023 (muistiot ovat word- tai pdf -tiedostoja ja ne aukeavat uuteen ikkunaan).
Muistio 29.11.
Muistio 7.11.
Muistio 16.10. 
Muistio 3.10. (kokous peruttu)
Muistio 12.9.2023
Muistio 5.9.2023 (kokous peruttu)
Muistio 22.8.2023
Muistio 30.5.2023
Muistio 2.5.2023
Muistio 11.4.2023
Muistio 28.3.2023
Muistio 7.3.2023
Muistio 7.2.2023
Muistio 10.1.2023

Kokouksien muistiot vuodelta 2022 (muistiot ovat word- tai pdf tiedostoja ja ne aukeavat uuteen ikkunaan).

Muistio 13.12.2022
Muistio 8.11.2022
Muistio 4.10.2022
Muistio 6.9.2022
Muistio 30.8.2022 
Muistio 16.8.2022 
Muistio 31.5.2022
Muistio 
3.5.2022 
Muistio 5.4.2022
Muistio 1.3.2022
Muistio 1.2.2022
Muistio 22.1.2022 

Kokouksien muistiot vuodelta 2021 (muistiot ovat word- tai pdf tiedostoja ja ne aukeavat uuteen ikkunaan).
Muistio 16.1.2021 ryhmäytymispäivä ja kokous peruttiin.

Muistio 2.2.2021
Muistio 2.3.2021
Muistio 30.3.2021
Muistio 6.5.2021
Muistio 1.6.2021
Muistio 22.6.2021 peruttu
Muistio 17.8.2021
Muistio 31.8.2021
Muistio 14.9.2021
Muistio 5.10.2021
Muistio 2.11.2021
Muistio 23.11.2021
Muistio 14.12.2021

Kokouksien muistiot vuodelta 2020 (Linkit ovat joko word- tai pdf- tiedostoja ja ne aukeavat uuteen ikkunaan).

Muistio 1.2.2020 
Muistio 12.3.2020 
Muistio 7.5.2020
Muistio 4.6.2020
Muistio 6.8.2020
Muistio 3.9.2020
Muistio 1.10.2020 peruttu
Muistio 5.11.2020
Muistio 3.12.2020 

Karkkilan kaupungin nuorisovaltuuston toimintaohje 
 
Hyväksytty kaupunginhallituksessa 24.4.2017 § 93, toimintaohjetta päivitetty 29.11.2021 § 361 

 1 § Nuorisovaltuuston tehtävät

Nuorisovaltuustontehtävänä on
- edustaa karkkilalaisia nuoria kunnallisessa päätöksentekojärjestelmässä
- toimia linkkinä nuorten ja päätöksentekijöiden välillä
- ottaa kantaa ajankohtaisiin asioihin
- tehdä aloitteita

2§ Nuorisovaltuustoon hakeminen ja valintamenettely

Nuorisovaltuustoon voi tulla valituksi 13-18- vuotias karkkilalainen nuori. 18-vuotiaana ehdolle tullut jäsen voi jatkaa nuorisovaltuustossa jäsenenä kyseisen toimikauden loppuun asti. Paikkaa voi hakea erikseen ilmoitettavana hakuaikana hakulomakkeella. Mikäli hakijoita on alle 15, nuorisovaltuuston ohjaaja voi päättää hakemusten perusteella valtuustoon valittavat nuoret. Mikäli hakijoita on 15-20, sen hetkinen nuorisovaltuusto asettaa valintatyöryhmän, joka valitsee uuden nuorisovaltuuston jäsenet. Valintatyöryhmän jäsenenä ei voi olla hakija itse. Mikäli nuorisovaltuustoon on hakenut yli 20 nuorta, nuorisovaltuuston on järjestettävä nuorisovaltuustovaalit. Nuorisovaltuustovaalit toteuttaa voimassa oleva nuorisovaltuusto oman toimintakautensa aikana marras-joulukuussa.Nuorisovaltuuston ohjaaja vastaa nuorisovaltuuston vaalien käytännön järjestelyiden toteuttamisesta. Mikäli nuorisovaltuutettu eroaa toimikaudenaikana siten, että nuorisovaltuutettujen määrä on vähemmän kuin 8 jäsentä, nuorisovaltuuston asettaman valintatyöryhmän tulee täydentää nuorisovaltuuston kokoonpanoa.

3§ Nuorisovaltuuston kokoonpano

Nuorisovaltuustoon valitaan 8-15 jäsentä. Nuorisovaltuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja sihteerin. Nuorisovaltuuston ohjaaja ohjaa valtuuston toimintaa ja toimii kokousten esittelijänä. Nuori saa jatkaa tehtävässään kauden loppuun, vaikka täyttäisikin kauden aikana 19- vuotta.

4§ Toimikausi

Nuorisovaltuuston toimintakausi on kaksi vuotta.

5§ Nuorisovaltuuston ohjaajan tehtävät

Nuorisovaltuustonohjaajan nimeää liikunta- ja nuorisopäällikkö. Nuorisovaltuuston ohjaajan tehtävänä on avustaa nuorisovaltuustoa tehtäviensä hoitamisessa.

6§ Kokoukset

Nuorisovaltuusto kokoontuu päättäminään aikoina.

7§ Asiantuntijoiden kuuleminen ja tiedonsaanti

Nuorisovaltuustolla on oikeus tarvittaessa kuulla perusturvakuntayhtymä Karviaisen tai Karkkilan kaupungin eri toimialojen edustajia sekä asiantuntijoita. Perusturvakuntayhtymä Karviaisen ja Karkkilan kaupungin eri toimialojen on tiedotettava hyvissä ajoin merkittävistä nuoria koskevista hankkeista nuorisovaltuustoa.

8§ Edustus lautakunnissa tai muissa työryhmissä

Nuorisovaltuustonedustajan läsnäolosta ja puheoikeudesta kaupungin eri toimielinten kokouksissa päättää kyseinen toimielin. Nuorisovaltuusto päättää lautakuntaedustajistavuodeksi kerrallaan. Kuhunkin lautakuntaan valitaan yksi edustaja ja yksivaraedustaja. Nuorisovaltuuston edustajien osallistumisesta virallisen toimielimen kokoukseen sovelletaan Karkkilan kaupungin hallintosäännönmääräyksiä luottamushenkilöiden palkkioista ja korvauksista.

 
 Sivua päivitetty 18.4.2024/sra


Jaa Facebookissa Jaa Twitterissä

Karkkilan kaupunki

Valtatie 26 D
03600 Karkkila

Y-tunnus 0127046-7

Laskutusosoitteet


Verkkolaskut:

Verkkolaskuoperaattori:
CGI
Välittäjän tunnus:
003703575029 
Verkkolaskuosoite:
003701270467


Kaupungin puhelinvaihde:
(09) 4258 3600


Palvelupiste Serveri:

(09) 4258 3755
palvelupiste@karkkila.fi


Kirjaamo
:
kirjaamo@karkkila.fi