Valikko Etsi

Nuorisovaltuusto

Vuoden 2021 nuorisovaltuustossa on kahdeksan jäsentä. Sen toimintaa ohjaa kaupunginhallituksessa hyväksytty toimintaohje. Nuorisovaltuuston tehtävänä on ottaa kantaa ajankohtaisiin asioihin, saada nuorten ääni kuuluviin, sekä järjestää nuorille tapahtumia ja mielekästä tekemistä. Lisäksi se tarjoaa hyvän mahdollisuuden viedä nuorten asioita eteenpäin. Nuorisovaltuusto kokoontuu noin kerran kuukaudessa.


Ajankohtaista

Kaupunginvaltuuston valitsema nuorisotovaltuuston vastuuvaltuutettu on Melinda Paunonen (kv § 107/20.09.2021).


Vuosikello 2021 (Linkki avaa word- tiedoston uuteen ikkunaan) on käsitelty 2.3.2021 kokouksessa. Siihen on koottu vuoden 
2021 kuukausitasolla tiedot kokouksista ja tapahtumista, joissa nuorisovaltuuston jäsenet ovat mukana. Tarvittaessa tietoja päivitetään. 

Lisätietoja toiminnasta vastaava nuoriso-ohjaaja Tiina Tuomiselta tiina.tuominen@karkkila.fi puh. 044 4675 436.

Seuraava kokous:

Seuraavan kokouksen 2.11.2021 asialista löytyy TÄÄLTÄ. (Linkki avaa pdf- tiedoston uuteen ikkunaan.) 

Kokouksien muistiot vuodelta 2021 (muistiot ovat joko word- tai pdf tiedostoja ja ne aukeavat uuteen ikkunaan)

Muistio 16.1.2021 ryhmäytymispäivä ja kokous peruttiin.
Muistio 2.2.2021
Muistio 2.3.2021
Muistio 30.3.2021
Muistio 6.5.2021
Muistio 1.6.2021
Muistio 22.6.2021 peruttu
Muistio 17.8.2021
Muistio 31.8.2021
Muistio 14.9.2021
Muistio 5.10.2021
Muistio 2.11.2021


Kokouksien muistiot vuodelta 2020 (Linkit ovat joko word- tai pdf- tiedostoja ja ne aukeavat uuteen ikkunaan)
Muistio 1.2.2020 
Muistio 12.3.2020 
Muistio 7.5.2020
Muistio 4.6.2020
Muistio 6.8.2020
Muistio 3.9.2020

Muistio 1.10.2020 kokous peruttiin.
Muistio 5.11.2020
Muistio 3.12.2020


Kokouksien muistiot vuodelta 2019 (Linkit ovat joko word- tai pdf- tiedostoja ja ne aukeavat uuteen ikkunaan)

Muistio 13.2.2019
Muistio 6.3.2019
Muistio 3.4.2019
Muistio 16.5.2019
Muistio 4.9.2019
Muistio 3.10.2019
Muistio 7.11.2019
Muistio 19.12.2019

 
Karkkilan kaupungin nuorisovaltuuston toimintaohje 
 
Hyväksytty kaupunginhallituksessa 24.4.2017 § 93
 

 1 § Nuorisovaltuuston tehtävät

Nuorisovaltuustontehtävänä on
- edustaa karkkilalaisia nuoria kunnallisessa päätöksentekojärjestelmässä
- toimia linkkinä nuorten ja päätöksentekijöiden välillä
- ottaa kantaa ajankohtaisiin asioihin
- tehdä aloitteita

2§ Nuorisovaltuustoon hakeminen ja valintamenettely

Nuorisovaltuustoonvoi tulla valituksi 13-18- vuotias karkkilalainen nuori. Paikkaa voi hakea erikseen ilmoitettavana hakuaikana hakulomakkeella. Mikäli hakijoita on alle 15, nuorisovaltuuston ohjaaja voi päättää hakemusten perusteella valtuustoon valittavat nuoret. Mikäli hakijoita on 15-20, sen hetkinen nuorisovaltuustoasettaa valintatyöryhmän, joka valitsee uuden nuorisovaltuuston jäsenet. Valintatyöryhmän jäsenenä ei voi olla hakija itse. Mikäli nuorisovaltuustoon on hakenut yli 20 nuorta, nuorisovaltuuston on järjestettävä nuorisovaltuustovaalit. Nuorisovaltuustovaalit toteuttaa voimassa oleva nuorisovaltuusto oman toimintakautensa aikana marras-joulukuussa.Nuorisovaltuuston ohjaaja vastaa nuorisovaltuuston vaalien käytännön järjestelyiden toteuttamisesta. Mikäli nuorisovaltuutettu eroaa toimikaudenaikana siten, että nuorisovaltuutettujen määrä on vähemmän kuin 8 jäsentä,nuorisovaltuuston asettaman valintatyöryhmän tulee täydentää nuorisovaltuuston kokoonpanoa.

3§ Nuorisovaltuuston kokoonpano

Nuorisovaltuustoon valitaan 8-15 jäsentä. Nuorisovaltuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja sihteerin. Nuorisovaltuuston ohjaaja ohjaa valtuuston toimintaa ja toimii kokousten esittelijänä. Nuori saa jatkaa tehtävässään kauden loppuun, vaikka täyttäisikin kauden aikana 19- vuotta.

4§ Toimikausi

Nuorisovaltuustontoimintakausi on kalenterivuosi.

5§ Nuorisovaltuuston ohjaajan tehtävät

Nuorisovaltuustonohjaajan nimeää liikunta- ja nuorisosihteeri. Nuorisovaltuuston ohjaajan tehtävänä on avustaa nuorisovaltuustoa tehtäviensä hoitamisessa.

6§ Kokoukset

Nuorisovaltuusto kokoontuu päättäminään aikoina.

7§ Asiantuntijoiden kuuleminen ja tiedonsaanti

Nuorisovaltuustolla on oikeus tarvittaessa kuulla perusturvakuntayhtymä Karviaisen tai Karkkilan kaupungin eri toimialojen edustajia sekä asiantuntijoita. Perusturvakuntayhtymä Karviaisen ja Karkkilan kaupungin eri toimialojen on tiedotettava hyvissä ajoin merkittävistä nuoria koskevista hankkeista nuorisovaltuustoa.

8§ Edustus lautakunnissa tai muissa työryhmissä

Nuorisovaltuustonedustajan läsnäolosta ja puheoikeudesta kaupungin eri toimielinten kokouksissa päättää kyseinen toimielin. Nuorisovaltuusto päättää lautakuntaedustajistavuodeksi kerrallaan. Kuhunkin lautakuntaan valitaan yksi edustaja ja yksivaraedustaja. Nuorisovaltuuston edustajien osallistumisesta virallisen toimielimen kokoukseen sovelletaan Karkkilan kaupungin hallintosäännönmääräyksiä luottamushenkilöiden palkkioista ja korvauksista.

 
 Sivua päivitetty 22.11.2021/titu


Jaa Facebookissa Jaa Twitterissä

Karkkilan kaupunki

Valtatie 26 D
03600 Karkkila

Y-tunnus 0127046-7

Laskutusosoitteet

Verkkolaskut:

Verkkolaskuoperaattori:
Basware Oyj
Välittäjän tunnus:
BAWCFI22
Verkkolaskuosoite:
003701270467

Paperilaskut:

Karkkilan kaupunki

PL 9824
00026 Basware

Kaupungin puhelinvaihde:
(09) 4258 3600


Palvelupiste Serveri:

(09) 4258 3755
palvelupiste@karkkila.fi


Kirjaamo
:
kirjaamo@karkkila.fi
050 5270 583