Valikko Etsi

Nuorisovaltuusto

Nuorisovaltuusto on perustettu vuoden 2017 alussa. Vuoden 2019 nuorisovaltuustossa on tällä hetkellä seitsemän jäsentä. Sen toimintaa ohjaa kaupunginhallituksessa hyväksytty toimintaohje. Nuorisovaltuuston tehtävänä on ottaa kantaa ajankohtaisiin asioihin, saada nuorten ääni kuuluviin, sekä järjestää nuorille tapahtumia ja mielekästä tekemistä. Lisäksi se tarjoaa hyvän mahdollisuuden viedä nuorten asioita eteenpäin. Nuorisovaltuusto kokoontuu noin kerran kuukaudessa.


Ajankohtaista


Nuorisovaltuustoon vuodelle 2019 ei tullut hakuvaiheessa tarpeeksi hakemuksia. Kokoonpanoa voidaan täydentää vielä vuoden 2019 aikana. Hakulomakkeita saa Nuorisotalo NuTalta tai vastaavalta nuoriso-ohjaajalta.

Mikäli olet kiinnostunut nuorisovaltuuston toiminnasta niin lisätietoja voi kysellä etsivältä nuorisotyöntekijältä Tiina Tuomiselta tiina.tuominen@karkkila.fi p.044 4675 442 tai nuoriso-ohjaaja Marko Meriseltä puh. 044- 4675 436

 

Nuorisovaltuuston seuraavan kokouksen asialista

Nuorisovaltuusto päätti 4.9.2019 kokouksessa, että kokoukset järjestetään jokaisen kuukauden ensimmäinen torstai klo 17 Nuorisotalo Nutalla ellei toisin päätetä.

Asialista

Nuorisovaltuuston kokouksien muistiot 2019

Muistio 13.2.2019
Muistio 6.3.2019
Muistio 3.4.2019
Muistio 16.5.2019
Muistio 4.9.2019

Nuorisovaltuuston kokouksien muistiot 2018

Muistio 11.1.2018
Muistio 1.2.2018  
Muistio 28.2.2018
Muistio 27.3.2018
Muistio 17.4.2018
Muistio 6.9.2018
Muistio 12.9.2018
Muistio 30.10.2018


Karkkilan kaupungin nuorisovaltuuston toimintaohje 
 
Hyväksytty kaupunginhallituksessa 24.4.2017 § 93
 

 1 § Nuorisovaltuuston tehtävät

Nuorisovaltuustontehtävänä on
- edustaa karkkilalaisia nuoria kunnallisessa päätöksentekojärjestelmässä
- toimia linkkinä nuorten ja päätöksentekijöiden välillä
- ottaa kantaa ajankohtaisiin asioihin
- tehdä aloitteita

2§ Nuorisovaltuustoon hakeminen ja valintamenettely

Nuorisovaltuustoonvoi tulla valituksi 13-18- vuotias karkkilalainen nuori. Paikkaa voi hakea erikseen ilmoitettavana hakuaikana hakulomakkeella. Mikäli hakijoita on alle 15, nuorisovaltuuston ohjaaja voi päättää hakemusten perusteella valtuustoon valittavat nuoret. Mikäli hakijoita on 15-20, sen hetkinen nuorisovaltuustoasettaa valintatyöryhmän, joka valitsee uuden nuorisovaltuuston jäsenet. Valintatyöryhmän jäsenenä ei voi olla hakija itse. Mikäli nuorisovaltuustoon on hakenut yli 20 nuorta, nuorisovaltuuston on järjestettävä nuorisovaltuustovaalit. Nuorisovaltuustovaalit toteuttaa voimassa oleva nuorisovaltuusto oman toimintakautensa aikana marras-joulukuussa.Nuorisovaltuuston ohjaaja vastaa nuorisovaltuuston vaalien käytännön järjestelyiden toteuttamisesta. Mikäli nuorisovaltuutettu eroaa toimikaudenaikana siten, että nuorisovaltuutettujen määrä on vähemmän kuin 8 jäsentä,nuorisovaltuuston asettaman valintatyöryhmän tulee täydentää nuorisovaltuuston kokoonpanoa.

3§ Nuorisovaltuuston kokoonpano

Nuorisovaltuustoon valitaan 8-15 jäsentä. Nuorisovaltuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja sihteerin. Nuorisovaltuuston ohjaaja ohjaa valtuuston toimintaa ja toimii kokousten esittelijänä. Nuori saa jatkaa tehtävässään kauden loppuun, vaikka täyttäisikin kauden aikana 19- vuotta.

4§ Toimikausi

Nuorisovaltuustontoimintakausi on kalenterivuosi.

5§ Nuorisovaltuuston ohjaajan tehtävät

Nuorisovaltuustonohjaajan nimeää liikunta- ja nuorisosihteeri. Nuorisovaltuuston ohjaajan tehtävänä on avustaa nuorisovaltuustoa tehtäviensä hoitamisessa.

6§ Kokoukset

Nuorisovaltuusto kokoontuu päättäminään aikoina.

7§ Asiantuntijoiden kuuleminen ja tiedonsaanti

Nuorisovaltuustolla on oikeus tarvittaessa kuulla perusturvakuntayhtymä Karviaisen tai Karkkilan kaupungin eri toimialojen edustajia sekä asiantuntijoita. Perusturvakuntayhtymä Karviaisen ja Karkkilan kaupungin eri toimialojen on tiedotettava hyvissä ajoin merkittävistä nuoria koskevista hankkeista nuorisovaltuustoa.

8§ Edustus lautakunnissa tai muissa työryhmissä

Nuorisovaltuustonedustajan läsnäolosta ja puheoikeudesta kaupungin eri toimielinten kokouksissa päättää kyseinen toimielin. Nuorisovaltuusto päättää lautakuntaedustajistavuodeksi kerrallaan. Kuhunkin lautakuntaan valitaan yksi edustaja ja yksivaraedustaja. Nuorisovaltuuston edustajien osallistumisesta virallisen toimielimen kokoukseen sovelletaan Karkkilan kaupungin hallintosäännönmääräyksiä luottamushenkilöiden palkkioista ja korvauksista.

 
 Sivua päivitetty 18.9.2019/titu


Jaa Facebookissa Jaa Twitterissä
Karkkilan kaupunki | Valtatie 26 D, 03600 KARKKILA | vaihde (09) 4258 3600 | kirjaamo@karkkila.fi