Valikko Etsi
Palvelut / Ympäristönsuojelu ja luonto / Luvat ja ilmoitukset

Luvat ja ilmoitukset

 

Ympäristöluvat
(Linkki avautuu kaupungin verkkosivuilla uuteen ikkunaan.)

Ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttaville toiminnoille tarvitaan ympäristönsuojelulain mukainen lupa.

Ympäristönsuojelun ilmoitusmenettely
(Linkki avautuu kaupungin verkkosivuilla uuteen ikkunaan.)

Ympäristönsuojelulain mukainen yleinen ilmoitusmenettely on lupamenettelyn kaltainen menettely, joka koskee tiettyjä, vähäisiä ympäristövaikutuksia aiheuttavia toimintoja. Esimerkiksi eläinsuojia,  elintarviketeollisuutta, vähäisiä ampumaratoja ja kemikaalivarastoja.

Rekisteröintimenettely
(Linkki avautuu kaupungin verkkosivuilla uuteen ikkunaan.)

Rekisteröitäviä tietoja ovat alle 50 MW:n polttoainetehon pienet lämpölaitokset, polttonesteiden jakeluasemat, asfalttiasemat, VOC- päästöjä aiheuttavat toiminnat, betoniasemat ja betonituotetehtaat.

Ilmoitusmelua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestätoiminnasta
(Linkki avautuu kaupungin verkkosivuilla uuteen ikkunaan.)

Tilapäisistä toimenpiteistä ja tapahtumista, joista saattaa aiheutua erityisen häiritsevää melua tai tärinää, tulee tehdä Karkkilan kaupungin ympäristötoimelle ympäristönsuojelulain 60 §:n mukainen ilmoitus hyvissä ajoin.

Maa-ainesluvat
(Linkki avautuu kaupungin verkkosivuilla uuteen ikkunaan.)

Kiven, soran, hiekan, saven ja mullan ottamiseen on maa-aineslain 4 §:n mukaan haettava lupa. Maa-ainesten ottamista koskevat lupa-asiat käsittelee Karkkilan kaupungin ympäristölautakunta. Keskimääräinen käsittelyaika maa-ainesluvalle on12 kuukautta.

Haja-asutusalueiden jätevedet
(Linkki avautuu kaupungin verkkosivuilla uuteen ikkunaan.)

Haja-asutusalueella sijaitsevan kiinteistösi jätevesien asianmukainen käsittely kannattaa. Sen ansiosta kaivovetesi pysyy puhtaana, lähijärvesi kuormitus vähenee ja sen virkistyskäyttömahdollisuudet paranevat.

MARA- ilmoitus
(Linkki avautuu kaupungin verkkosivuilla uuteen ikkunaan.)

Jätteiden hyödyntämiseen maarakennuksessa täytyy tehdä ympäristölupahakemus, mutta eräiden jätteiden käytöstä riittää vain rekisteröinti-ilmoitus.

Öljy-, polttoaine- ja kemikaalisäiliöt
(Linkki avautuu kaupungin verkkosivuilla uuteen ikkunaan.)

Kiinteistöllä sijaitsevista säiliöistä, niiden kunnosta ja tarkastuksista sekä uusien säiliöiden asentamisesta ja vanhojen poistosta tulee kiinteistön haltijan tai omistajan, alueen käyttäjän, toiminnan harjoittajan tai järjestäjän annettava valvontaa varten tarpeelliset tiedot kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle.

Lannan varastointia hyödyntäminen
(Linkki avautuu kaupungin verkkosivuilla uuteen ikkunaan.)

Valtioneuvostoon antanut nitraattiasetuksen (931/2000) maataloudesta peräisin olevien nitraattien vesiin pääsyn rajoittamisesta. Asetuksessa on esitetty määräyksiä mm. lantaloiden vähimmäiskoosta, siitä poikkeamisesta ja tällöin tehtävästä valvontailmoituksesta eli patterointi-ilmoituksesta.

Rantojen kunnostus ja hoito
(Linkki avautuu kaupungin verkkosivuilla uuteen ikkunaan.)

Pienimuotoisia, käsivoimin toteutettavia rantojen kunnostustoimenpiteitä voidaan tehdä oman harkinnan mukaan pääsääntöisesti ilman lupaa tai ilmoitusta. Suunnitteluun kannattaa ottaa mukaan kaikki ne tahot, joihin asialla on vaikutusta (esim. rantanaapurit ja vesialueen omistajat). Kunnostukseen tarvittavat ilmoitukset, luvat ja suostumukset tulee hankkia ennen toimenpiteisiin  ryhtymistä. Osa vesirakennustöistä tulee ilmoittaa elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle.

Maatalouden ympäristönsuojelunlomakkeet
(Linkki avaa palveluntarjoajan sivuston ja se aukeaa uuteen ikkunaan.)

Maataloustuotannossa ympäristölupa tarvitaan määrätyn eläinmäärän ylittäville eläinsuojille ja turkistarhoille.

Pilaantuneet maa-alueet
(Linkki avautuu kaupungin verkkosivuilla uuteen ikkunaan.)

ELY- keskus päättää pilaantuneiden maa-alueiden puhdistamisista. Ilmoituson tehtävä hyvissä ajoin, kuitenkin viimeistään 45 vuorokautta ennen puhdistamisen kannalta olennaisen työvaiheen aloittamista. Ilmoitus on toimitettava elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle.

 

 

 

 Sivu päivitetty 14.12.2021/jp

Karkkilan kaupunki

Valtatie 26 D
03600 Karkkila

Y-tunnus 0127046-7

Laskutusosoitteet


Verkkolaskut:

Verkkolaskuoperaattori:
CGI
Välittäjän tunnus:
003703575029 
Verkkolaskuosoite:
003701270467


Kaupungin puhelinvaihde:
(09) 4258 3600


Palvelupiste Serveri:

(09) 4258 3755
palvelupiste@karkkila.fi


Kirjaamo
:
kirjaamo@karkkila.fi